เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows Media Player 11:"27000 ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 1304" หรือ"ข้อผิดพลาด 1606"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936620 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows Media Player 11 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
เกิดข้อผิดพลาด 27000 windows Media Player ไม่สามารถทำการติดตั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้ง Windows Media Player ในภายหลัง เรียกใช้ตัวช่วยสร้างอีกครั้ง
เกิดข้อผิดพลาด 2
เกิดข้อผิดพลาด 1304 ข้อผิดพลาดในการเขียนไปยังแฟ้ม C:\documents และ settings\all users\documents\my music\ <playlist>.wpl ตรวจสอบว่า คุณมีการเข้าถึงไดเรกทอรีนั้น</playlist>
เกิดข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาด 1606.Could เข้าถึงตำแหน่งเครือข่าย INSTALLDIR ไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกของกลุ่ม Administrators ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับโฟลเดอร์ "เอกสารและ Settings\All Users\Shared Documents" ที่อยู่บนไดรฟ์ NTFS สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลต้องมีสิทธิ์ในการอ่านและเขียนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์นี้ในการติดตั้ง Windows Media Player 11

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แก่กลุ่มผู้ดูแลสิทธิ์ในการเขียนสำหรับโฟลเดอร์ "เอกสารและ Settings\All Users\Shared Documents" โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชีผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแต่ละ กด Y
  BUILTIN\Administrators:F /G "% ALLUSERSPROFILE%\Documents" cacls.exe

  cacls.exe "% ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G ระบบ: F

  BUILTIN\Users:R /G "% ALLUSERSPROFILE%\Documents" cacls.exe
 4. ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และลองติดตั้ง Windows Media Player 11 อีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936620 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB936620 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936620

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com