วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบใน Windows การปรับใช้บริการ (WDS) ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ ใน Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936625 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบใน Windows การปรับใช้บริการ (WDS) ใน Microsoft Windows Server 2003 และ ใน Microsoft Windows Server 2008 นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลในบริการการปรับใช้ Windows

คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบในบริการการปรับใช้ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

ภาพรวม

แต่ละคอมโพเนนต์บริการการปรับใช้ Windows มีกลไกที่คุณสามารถเปิดใช้งาน สำหรับเข้าสู่ระบบ และ การสืบค้นกลับ จากนั้นคุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์สำหรับการแก้ไขปัญหา ใช้ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลและการสืบค้นกลับสำหรับคอมโพเนนต์บริการการปรับใช้ Windows

ความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับใช้ Windows ทั่วไป

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างข้อมูลความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป:
WDSUTIL /get-server /show:all / รายละเอียด
คำสั่งนี้ทำให้ข้อมูลความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเพื่อเข้าสู่ระบบ ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ และ ในบันทึกของระบบ

คอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับใช้ Windows

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับใช้ Windows:
WDSUTIL /get-server /show:all / รายละเอียด
คำสั่งนี้ทำให้ข้อมูลของบริการการปรับใช้ Windows ในการเข้าสู่ระบบ ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ และ ในบันทึกของระบบ

ล็อกการสืบค้นกลับ

Windows Server 2012
เมื่อต้องการขอรับข้อมูลการสืบค้นกลับสำหรับ Windows Server 2012 ทำต่อไปนี้:
 1. เปิดEvent Viewer (eventvwr)
 2. เรียกดูLogs\Applications ของ Windows และบริการ Logs\Microsoft\Windows\Deployment-บริการวินิจฉัย
 3. คลิกขวาที่ช่องสัญญาณ และเลือกเปิดใช้งานการล็อก
Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
เมื่อต้องการขอรับข้อมูลการสืบค้นกลับสำหรับ Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 คุณต้องเปิดใช้งานการสืบค้นกลับในคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับใช้ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSServer


ชื่อ: EnableFileTracing
ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 1
จากนั้น กำหนดค่าคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ โดยการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งค่าเป็น 0
 • โปรแกรม Windows การปรับใช้บริการแบบไดนามิกควบคุมเตรียมการบริการ (Windows Server 2008 R2 เท่านั้น)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSDDPS\TraceDisabled
 • Multicasting บริการการปรับใช้ Windows
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceDisabled
 • บริการการปรับใช้ Windows PXE
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSPXE\TraceDisabled
 • บริการการปรับใช้ Windows TFTP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceDisabled
 • บริการการปรับใช้ Windows ที่เกี่ยวกับภาพ (Windows Server 2008 R2 เท่านั้น)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSIMAGE\TraceDisabled
WDS เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสืบค้นเพิ่มเติมต่อไปนี้
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceFlags

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์เหล่านี้เพื่อควบคุมสิ่งที่จะรวมค่าต่อไปนี้:
 • 7F0000: ค่านี้มีการสืบค้นกลับแพคเก็ตและการสืบค้นกลับของโพรโทคอล
 • 3F0000: ค่านี้ไม่ได้รวมการสืบค้นกลับแพคเก็ต
 • 3E0000:ค่านี้ไม่ได้รวมการสืบค้นกลับแพคเก็ตและการสืบค้นกลับของโพรโทคอล โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้จะใช้
หมายเหตุ กระบวนการสืบค้นกลับอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของการสืบค้นกลับเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแฟ้มบันทึก

หลังจากที่คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรีนี้ มีบันทึกข้อมูลการสืบค้นกลับสำหรับคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับใช้ Windows ในแฟ้มต่อไปนี้:
%windir%\Tracing\wdsserver.log

คอมโพเนนต์การจัดการบริการการปรับใช้ Windows

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างข้อมูลความสมบูรณ์ของคอมโพเนนต์การจัดการ:
WDSUTIL /get-server /show:all / รายละเอียด
คำสั่งนี้ทำให้ข้อมูลความสมบูรณ์ของคอมโพเนนต์บริการการปรับใช้ Windows ในการเข้าสู่ระบบ ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ และ ในบันทึกของระบบ

ล็อกการสืบค้นกลับ

เมื่อต้องการขอรับข้อมูลการสืบค้นกลับ คุณต้องเปิดใช้งานสืบค้นกลับ ในคอมโพเนนต์การจัดการบริการการปรับใช้ Windows และ ในคอมโพเนนต์ของ Windows การปรับใช้บริการ Microsoft Management Console (MMC) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
สำหรับคอมโพเนนต์การจัดการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMGMT


ชื่อ: EnableFileTracing
ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 1
สำหรับคอมโพเนนต์ MMC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMMC


ชื่อ: EnableFileTracing
ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 1
หลังจากที่คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรีเหล่านี้ มีบันทึกข้อมูลการสืบค้นกลับสำหรับคอมโพเนนต์การจัดการบริการการปรับใช้ Windows ในแฟ้มต่อไปนี้:
%windir%\Tracing\wdsmgmt.log
นอกจากนี้ ข้อมูลการสืบค้นกลับสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows การปรับใช้บริการ MMC ถูกบันทึกในแฟ้มต่อไปนี้:
%windir%\Tracing\wdsmmc.log
หมายเหตุ ถึงแม้ว่าคอมโพเนนต์ของ Windows การปรับใช้บริการ MMC และคอมโพเนนต์ WDSUTIL ร่วมชั้น API ที่เดียวกัน MMC บางครั้งเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการประมวลผล หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงขอแนะนำให้ใช้ WDSUTIL เพื่อพยายามสร้างความล้มเหลวบ่อยครั้ง WDSUTIL อาจช่วยให้คุณตรวจสอบว่า ข้อผิดพลาดภายในเครื่องที่ MMC หรือว่าข้อผิดพลาดได้รับความล้มเหลวของ API สำหรับการจัดการทั่วไป บ่อย คอมโพเนนต์ WDSUTIL แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมการแสดงผลข้อผิดพลาดเมื่อไม่มีการเปิดใช้งานสืบค้นกลับ ใช้ ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:
 • / รายละเอียด
 • / การสร้าง
 • /progress

คอมโพเนนต์ดั้งเดิมของบริการการปรับใช้ Windows

ถ้าคุณดำเนินการให้ฟังก์ชันการจัดการแบบดั้งเดิม ตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการสืบค้นกลับในคอมโพเนนต์ RISetup:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\RISetup


ชื่อ: EnableFileTracing
ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 1
เมื่อต้องการขอรับการล็อกการติดตามในการดำเนินงาน WDSCapture ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นรูปเริ่มต้นระบบ Windows PE ที่จับภาพ
 2. เมื่อมีการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการจับภาพ กด SHIFT + F10 เพื่อเปิดพร้อมท์คำสั่ง
 3. เปิดใช้งานการสืบค้นกลับในคอมโพเนนต์ WDSCapture ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  2. ตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการสืบค้นกลับในคอมโพเนนต์ WDSCapture:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSCapture


   ชื่อ: EnableFileTracing
   ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
   ข้อมูลค่า: 1
 4. เริ่มต้นอินสแตนซ์ที่สองของคอมโพเนนต์ WDSCapture จากนั้น สร้างปัญหา โดยใช้อินสแตนซ์ที่สองของ WDSCapture

  หมายเหตุ ปิดอินสแตนซ์เดิมของ WDSCapture ถ้าคุณปิดอินสแตนซ์เดิมของ WDSCapture, Windows PE เริ่มระบบใหม่ แทน กด ALT + TAB เพื่อสลับไปมาระหว่างการอินสแตนซ์ของ WDSCapture
มีสร้างแฟ้มบันทึกการสืบค้นกลับต่อไปนี้:
X:\Windows\Tracing\WDSCapture.log

คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์บริการการปรับใช้ Windows

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานเข้าสู่ระบบไคลเอ็นต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ WDS:
WDSUTIL /Set-Server /WDSClientLogging / เปิดใช้งาน: ใช่
แล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ WDS เพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้าสู่ระบบ:
WDSUTIL /Set-Server /WDSClientLogging /LoggingLevel: {None|Errors|Warnings|รายละเอียด}
หมายเหตุ แต่ละประเภทรวมถึงเหตุการณ์ทั้งหมดจากประเภทก่อนหน้านี้

ต่อไปนี้คือ คำนิยามของระดับการเข้าสู่ระบบ:
 • ที่ ไม่มี ระดับการเข้าสู่ระบบปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของการเข้าสู่ระบบ โดยค่าเริ่มต้น ระดับการบันทึกนี้จะใช้
 • ที่ ข้อผิดพลาด ระดับการบันทึกล็อกข้อผิดพลาดเท่านั้น
 • ที่ คำเตือน ระดับการบันทึกล็อกคำเตือนและข้อผิดพลาด
 • ที่ รายละเอียด ระดับการบันทึกล็อกข้อผิดพลาด คำเตือน และเหตุการณ์ที่ให้ข้อมูล ระดับการล็อกนี้เป็นระดับการบันทึกสูงสุด
เมื่อต้องการดูบันทึกเหตุการณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิก การวินิจฉัย.
 2. คลิก ตัวแสดงเหตุการณ์.
 3. คลิก โปรแกรมประยุกต์และแฟ้มบันทึกของบริการ.
 4. คลิก Microsoftคลิก Windowsแล้ว คลิก การปรับใช้บริการวิเคราะห์.
ในโครงสร้างแผนภูมิของบันทึกเหตุการณ์ การ Admin ล็อกประกอบด้วยทั้งหมดผิด และ การดำเนินงาน บันทึกประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ต่อไปนี้คือ คำนิยามของก็แบบที่มีอยู่สำหรับข้อผิดพลาดบางอย่างในแฟ้มบันทึกเหล่านี้:
 • ที่ สถาปัตยกรรม 0 สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล 86 x อยู่
 • ที่ สถาปัตยกรรม 6 มีสถาปัตยกรรมตัวประมวลผล IA 64
 • ที่ สถาปัตยกรรม 9 สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล 64 x อยู่

แฟ้มบันทึกการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึกการตั้งค่าขึ้นอยู่กับเมื่อเกิดความล้มเหลว

ถ้าความล้มเหลวเกิดขึ้นใน Windows PE ก่อนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกดิสก์ของไคลเอ็นต์ WDS เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถค้นหาแฟ้มบันทึกในการ X:\Windows\Panther โฟลเดอร์ ใช้ Shift + F10 เพื่อเปิดพร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น ทำเปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังตำแหน่ง

ถ้าความล้มเหลวเกิดขึ้นใน Windows PE หลังจากหน้าการตั้งค่าคอนฟิกดิสก์ของไคลเอ็นต์ WDS เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถค้นหาแฟ้มบันทึกบนไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ภายในเครื่องในการ $Windows.~BT\Sources\Panther โฟลเดอร์ โดยปกติคือไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ภายในเครื่อง ไดรฟ์ C. ใช้ Shift + F10 เพื่อเปิดพร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น ทำเปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังตำแหน่ง

ถ้าความล้มเหลวเกิดขึ้นในการเริ่มระบบครั้งแรกหลังจากที่มีใช้รูปแบบ คุณสามารถค้นหาแฟ้มบันทึกในการ \Windows\Panther โฟลเดอร์ของไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ภายในเครื่อง โดยปกติคือไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ภายในเครื่อง ไดรฟ์ C.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936625 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
Keywords: 
kbregistry kbhowto kbinfo kbmt KB936625 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936625

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com