การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการปรับปรุงสำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม PowerPoint ที่ 2007 กับ Microsoft Office คความเข้ากัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงไปยัง Microsoft Office คความเข้ากันสำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม 2007 ของ PowerPoint บทความนี้อธิบายในรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุง:
 • ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่

บทนำ

การปรับปรุงไปยัง Microsoft Office คความสำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม PowerPoint ที่ 2007 แก้ไขปัญหาทั่วไปต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณแก้ไขเอกสาร Microsoft Office Word 2007 ใน Word 2003 รายการหลายรายการในเอกสารอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของตนเองหลังจากที่บันทึกเอกสาร ตัวอย่างของสินค้าในเอกสารเหล่านี้รวมสมการ รูปหน้า ปกสมาร์ท และแผนภูมิ เมื่อคุณเปิดเอกสารนี้ใน Word 2007 รายการในเอกสารเหล่านี้ไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือปรับเปลี่ยน

  หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ฟังก์ชันทั้งหมดของสินค้าในเอกสารต่าง ๆ กับ Word 2003 ถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบนี้จะไม่รักษากับ Word รุ่นก่อนหน้า
 • ในรายการที่ใช้ลักษณะการทำงานการจัดตำแหน่งใหม่ใน Word 2007 อาจไม่มีตำแหน่งอย่างถูกต้องเมื่อมีเปิดเอกสารใน Word รุ่นก่อนหน้า

  หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เค้าโครงของรายการที่จะแปลงมากขึ้นอย่างถูกต้องในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมดของ Word
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Microsoft Office คความเข้ากันได้สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint 2007 รูปแบบแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
924074วิธีการใช้ Excel, PowerPoint, และ Word รุ่นก่อนเพื่อเปิดและบันทึกแฟ้มจากโปรแกรม Office 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการปรับปรุงคความเข้ากัน

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงคความเข้ากัน

ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้ ติดตั้งต้นฉบับคความเข้ากันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Microsoft Office คความเข้ากันได้สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint 2007 รูปแบบแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923505วิธีการติดตั้ง Microsoft Office คความเข้ากันได้เพื่อให้คุณสามารถใช้ Excel, PowerPoint และ Word รุ่นก่อนหน้านี้ในการเปิด และการบันทึกแฟ้มจาก 2007 Office โปรแกรม

วิธีที่ 2: ถ้าคุณได้ติดตั้งคความเข้ากันก่อน 19 มิถุนายน 2007

ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องมีคความที่ติดตั้งรุ่นที่เก่ากว่า คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงไปเป็นรุ่นที่เก่ากว่าของคความเข้ากัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • ติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้การปรับปรุงเว็บไซต์ Microsoft โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้

  Windows Vista:
  1. แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
   http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us
   Microsoft Update จะสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า Microsoft Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft มีข้อมูลล่าสุด
  2. หาก Windows หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย หรือ ถ้าคุณไม่มีการติดตั้งการปรับปรุงคความเข้ากัน คุณจะได้รับพร้อมท์การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด คลิกติดตั้ง.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   คุณอาจได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  Windows XP:
  1. แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
   http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us
  2. คลิกExpress. Microsoft Update จะสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft มีข้อมูลล่าสุด
  3. If Windows or other Microsoft programs on the computer are not up to date, or if you do not have the Compatibility Pack update installed, you will be prompted to install the latest updates. คลิกInstall Updates.
 • Install the update by downloading the update for the 2007 Microsoft Office system. You can download the Compatibility Pack update if you want to install the Compatibility Pack on other computers or if you want to deploy the Compatibility Pack over a network. To download this update and to obtain installation instructions and deployment strategies, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2462C6D9-233E-475A-B116-8A243A6DE129
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  934393คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับระบบ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2007
  หมายเหตุ:We still recommended that you visit the Microsoft Update Web site to obtain additional updates that are available for all Office suites.

List of issues that the update fixes

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 • You cannot convert a document on an East Asian operating system
  A document that has form fields will not open or save correctly when you use the converter on a computer that is running an East Asian operating system.
 • Conversion warning message
  Every time that you use an earlier version of Word to open a 2007 Office OpenXML document, you receive the following message after the converter has modified the document:
  Because this file was created in a newer version of Word, it has been converted to a format that you can work with.
  You can now suppress this message by using theDo Not Show Conversion Message On Open2007 Office policy setting or by setting theNoShowCnvMsgรีจิสตรีคีย์ To suppress the message, set the value of this registry key to1. To show the message, set the value of this registry key to2. การตั้งค่านี้NoShowCnvMsgregistry key, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
   HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/12.0/Word/Options
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:NoShowCnvMsgแล้ว กด ENTER
  5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 • Word Converter leaves .tmp files in Temporary Internet Files
  When you save a Word 2003 document in Word 2007 format, a temporary file is left behind in the Temporary Internet Files location. After you install the Compatibility Pack update, these temporary files are deleted after the file is converted.
 • Header moves down in a document when you save a document from Word 2003 to Word 2007 OpenXML format
  If you use Word 2003 to open a Word 2007 OpenXML document that contains a header, and then you save that file in Word 2007 OpenXML format, the header in the document moves down significantly.
 • Graphic moves from the margin into the body text
  If you use Word 2003 to open a Word 2007 OpenXML document that contains a graphic that is positioned in the margin, and then you save that file in Word 2007 OpenXML format, the graphic moves into the body text of the document.
 • Aspect ratio of a text box changes during conversion
  If you use Word 2003 to open a Word 2007 OpenXML document that contains a floating text box, and then you save that file in Word 2007 OpenXML format, the aspect ratio of the text box changes during the conversion.
 • Error message when a document contains charts: There was an error opening the file
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อพยายามเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยแผนภูมิจำนวนมาก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดการเปิดแฟ้ม

  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณมีเอกสาร Word 2003 ที่ประกอบด้วยแมโครและแป้นพิมพ์ลัดกับแมโค และคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ DOCX ว่างแมโคร ในสถานการณ์สมมตินี้ แป้นพิมพ์ลัดชี้ไปที่แมโครที่ไม่มีอยู่
 • เส้นขอบของกล่องข้อความจะถูกตัดทอน
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยกล่องข้อความที่ใช้เส้นขอบ และจากนั้น ให้คุณบันทึกแฟ้มนั้นในรูปแบบ Word 2007 OpenXML ส่วนของเส้นขอบถูกตัดทอน
 • ตำแหน่งของกล่องข้อความที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปลง
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยกล่องข้อความลอย และจากนั้น ให้คุณบันทึกแฟ้มนั้นในรูปแบบ Word 2007 OpenXML ตำแหน่งของกล่องข้อความเปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปลง
 • วัตถุ smartart กลาย เป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกจาก Word 2003 ลงในรูปแบบ Word 2007 OpenXML
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยการsmartartวัตถุ และจากนั้นคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 2007 OpenXML,smartartวัตถุกลายเป็น รูปภาพเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2007
 • เอกสารได้เท่านั้นสามารถดูได้ในมุมมองแบบร่างใน Word 2007 หลังจากที่คุณเปิด และบันทึกแฟ้มใน Word 2003
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML และจากนั้น ให้คุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 2007 OpenXML เอกสารอาจปรากฏเสียหาย ตัวอย่างเช่น เอกสารอาจจะไม่มีกราฟิกหรือข้อความ หรืออาจประกอบด้วยข้อความที่ตัดอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าคุณต้องแล้วเปิดเอกสารใน Word 2007 คุณสามารถดูเอกสารในมุมมองแบบร่างเท่านั้น
 • ย้ายรูปภาพที่มีการจัดตำแหน่งชิดขอบด้านล่างลงหลังจากที่คุณเปิด และบันทึกเอกสารใน Word 2003
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยกราฟิกที่มีการจัดตำแหน่งชิดขอบด้านล่าง และจากนั้น ให้คุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 2007 OpenXML การจัดวางกราฟิกเลื่อนลงบนหน้าในระหว่างการแปลง
 • เนื้อหาของเอกสารที่ถูกตัดทอนหลังสมการที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น
  ถ้าคุณใช้ Word 2003 เพื่อเปิดเอกสาร Word 2007 OpenXML ที่ประกอบด้วยสมการซึ่งมีข้อคิดเห็นประยุกต์ใช้กับมัน และจากนั้น ให้คุณบันทึกแฟ้มนั้นในรูปแบบ Word 2007 OpenXML เนื้อหาของเอกสารที่ตามสมการที่อาจจะหายไป หรือถูกตัดทอน
 • ข้อคิดเห็นบางอย่างใน Word คือเอกสาร 2007 จะหายไปเมื่อมีดูเอกสารใน Word 2003
  If you use Word 2003 to open a Word 2007 OpenXML document that contains several objects that have comments, some comments may be missing.
 • Text font in document changes from Times New Roman to Arial
  If you use Word 2003 to open a Word 2007 OpenXML document that contains a table of contents that is formatted by using the Times New Roman font, and then you save that file in Word 2007 OpenXML format, the text in the document changes to the Arial font.
 • Several Word 2007 features are not retained after you open the document in Word 2003 and then reopen the document in 2007
  พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • You create a Word 2007 OpenXML document that contains one or more of the following objects:
   • SmartArt
   • OfficeArt 2.0
   • Equations
   • Charts
  • You open the document in Word 2003 and then save the document in Word 2007 OpenXML format.
  • You open the document in Word 2007.
  In this scenario, the objects in the document become pictures instead of remaining objects. Additionally, objects that are formatted by using relative alignment, positioning, and sizing lose their relative alignment.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbupdate kbformat kbexpertisebeginner atdownload kbinfo kbmt KB936695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com