การแก้ไข: มี.NET Framework 2.0 ใช้เวลานานกว่าปกติเพื่อเริ่มต้นแอพลิเคชันที่มีการจัดการที่มีลายเซ็น Authenticode

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936707 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่ Microsoft .NET Framework 2.0 ที่มีจัดการที่มีลายเซ็นของ Microsoft Authenticode, .NET Framework 2.0 จัดการแอพลิเคชันพิจารณานานกว่าปกติเพื่อเริ่มการทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจัดการ.NET Framework 2.0 ใช้เวลานานกว่าปกติสามารถโหลดแอสเซมบลีที่มีลายเซ็น Authenticode ลายเซ็นสามารถเสมอตรวจเมื่อจัดการ.NET Framework 2.0 แอสเซมบลีที่มีลายเซ็น Authenticode จะโหลด

นอกจากนี้ แอสเซมบลี.NET Framework 2.0 ที่มีจัดการอาจใช้เวลานานกว่าปกติสามารถโหลดได้เนื่องจาก มีการตั้งค่าอื่น ๆ ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น แอสเซมบลี.NET Framework 2.0 ที่มีจัดการอาจใช้เวลานานกว่าปกติสามารถโหลดได้เนื่องจาก มีการกำหนดค่าเครือข่าย

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงต่อจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป.NET Framework 2.0 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง .NET Framework 2.0 ก่อนที่คุณจะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
mscordacwks.dll2.0.50727.876802,30428 2007 เมษายน09:22
Mscorjit.dll2.0.50727.876326,65628 2007 เมษายน09:22
Mscorlib.dll2.0.50727.8764,308,99228 2007 เมษายน09:22
Mscorpe.dll2.0.50727.876102,91228 2007 เมษายน09:22
Mscorwks.dll2.0.50727.8765,634,04828 2007 เมษายน09:22
Normalization.dll2.0.50727.87615,36028 2007 เมษายน09:22
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34228 2007 เมษายน09:22
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79428 2007 เมษายน09:22
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28428 2007 เมษายน09:22
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38428 2007 เมษายน09:22
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29428 2007 เมษายน09:22
Peverify.dll2.0.50727.876136,19228 2007 เมษายน09:22
Sos.dll2.0.50727.876382,46428 2007 เมษายน09:22
Vsavb7rt.dll8.0.50727.8761,330,68828 2007 เมษายน09:22

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกgeneratePublisherEvidence .NET Framework 2.0 หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถใช้การกำหนดค่านี้การตั้งค่าเป็นปิดใช้งานการตรวจสอบลายเซ็นใน.NET Framework 2.0 ที่มีจัดการโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกนี้ในแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เพิ่มรหัสต่อไปนี้ <ApplicationName></ApplicationName>รับแอพลิเคชันจัดการแฟ้ม exe.config สำหรับ.NET Framework 2.0:
<configuration>
	<runtime>
		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
	</runtime>
</configuration>
ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์ IIS เปลี่ยนหนึ่งต่อไปนี้:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
หมายเหตุ ล้นเหลือเครื่องจักร คุณต้องเปลี่ยนวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
หมายเหตุเนื่องจาก มีการปรับใช้วิธีสัมผัสไม่ใช่แอสเซมบลีถูกโหลด การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกนี้ไม่ทำงานในสถานการณ์สมมติการปรับใช้การสัมผัสไม่

เมื่อคุณปิดใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น .NET Framework 2.0 จัดการเริ่มต้นแอพลิเคชันได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ เมื่อคุณปิดใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น โปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 ที่มีจัดการไม่ได้รับหลักฐานของผู้เผยแพร่ ลักษณะการทำงานนี้มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 ที่มีจัดการเฉพาะ เมื่อคุณใช้หลักฐานของผู้เผยแพร่ หรือ เมื่อคุณใช้คลาสPublisherIdentityPermission

การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกgeneratePublisherEvidenceจะพร้อมใช้งานในรุ่นของ.NET Framework ที่ตามหลัง Microsoft .NET Framework 3.0

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการกำหนดค่าแอพลิเคชันที่ประกอบด้วยการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างไฟล์ จากนั้น ตั้งชื่อแฟ้มนี้ <ApplicationName></ApplicationName>แฟ้ม exe.config
 2. ในตัวแก้ไขข้อความ เปิดแฟ้มที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้ม
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <configuration>
  	<runtime>
  		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
  	</runtime>
  </configuration>
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936707 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbvistasp1fix kbcode kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB936707 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936707

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com