เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดเว็บเพใน Windows Internet Explorer 7: "Internet Explorer พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณเปิดเว็บเพใน Windows Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista:
 • Microsoft Windows XP ที่ มี Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 (SP2)
เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม เรากำลัง sorry สำหรับ inconvenience ใด ๆ
ออกจากนั้น Windows Internet Explorer 7 จากโดยไม่คาดคิดไว้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเว็บเพจมีการ <object>แท็กที่ใช้เป็น “ PARAM NAME =หลัง ” งบ</object>

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ:การแก้ไขนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 937143 (MS07-045) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937143ms07-045: สะสม Security Update สำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Internet Explorer 7 ติดตั้งพร้อมกับตัวระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista รุ่นวางจำหน่าย
 • Windows Server 2003 SP1
 • windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,938พฤษภาคม-08-200717:52ไม่สามารถใช้งานได้
X86_24a132b6e0f2246763efce5bef419121_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_7deb9e81f6b5d38b.manifestไม่สามารถใช้งานได้695พฤษภาคม-08-200717:52ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_62e7788aca5c6552.manifestไม่สามารถใช้งานได้829,599พฤษภาคม-08-200717:55ไม่สามารถใช้งานได้
Ieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-08-200702:48x86
Ieui.dll7.0.6000.20593180,736พฤษภาคม-08-200702:48x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,938พฤษภาคม-08-200717:52ไม่สามารถใช้งานได้
X86_24a132b6e0f2246763efce5bef419121_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_7deb9e81f6b5d38b.manifestไม่สามารถใช้งานได้695พฤษภาคม-08-200717:52ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_62e7788aca5c6552.manifestไม่สามารถใช้งานได้829,599พฤษภาคม-08-200717:55ไม่สามารถใช้งานได้
Ieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-08-200702:48x86
Ieui.dll7.0.6000.20593180,736พฤษภาคม-08-200702:48x86
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-09-200715:41x86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-09-200722:02x86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Ieframe.dll7.0.6000.205937,060,992พฤษภาคม-09-200722:22x64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-09-200722:22x86SP2SP2QFE\WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Ieframe.dll7.0.6000.2059311,550,720พฤษภาคม-09-200722:22IA-64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205936,059,008พฤษภาคม-09-200722:22x86SP2SP2QFE\WOW

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาออก “ PARAM NAME =หลัง ” ใบแจ้งยอดจาก<object>แท็กที่อยู่ของเว็บเพจ</object>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbvistasp1fix atdownload kbwinserv2003postsp2fix kbwinvistapostrtmfix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB936904 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com