Identifikator ?lanka: 936982 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft je objavio servisni paket za programske pakete Microsoft Office 2007. Ovaj ?lanak sadr?i informacije o nabavljanju servisnog paketa i o nabavljanju liste problema koje ispravlja servisni paket. Pored toga, ovaj ?lanak sadr?i informacije o problemima do kojih mo?e do?i kada instalirate servisni paket i o tome kako da utvrdite da li je servisni paket instaliran.

UVOD

Programski paket Microsoft Office 2007 servisni paket 1 (SP1) sadr?i zna?ajna pobolj?anja bezbednosti, stabilnosti i performansi. Neke popravke koje su obuhva?ene u programski paket Microsoft Office 2007 SP1 prethodno su objavljene u odvojenim ispravkama. Programski paket Microsoft Office 2007 SP1 kombinuje prethodno objavljene popravke u jednu ispravku.

Detalji servisnog paketa

Lista koja se mo?e preuzeti sa problemima koje otklanja servisni paket

Dostupna je Microsoft Excel radna sveska koja sadr?i listu problema programskog paketa Microsoft Office 2007 koje re?ava programski paket Microsoft Office 2007 SP1.

Napomena Ova radna sveska je na engleskom jeziku. Radna sveska ne?e biti prevedena na druge jezike.

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah Office 2007 servisni paket 1 Changes_all.xls.

Datum izdavanja: 11.12.07.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Bezbednosni bilteni koji su povezani sa ovim servisnim paketom

Programski paket Microsoft Office 2007 SP1 povezan je sa slede?im bezbednosnim biltenima:
934233 MS07-023: Ranjivost u programu Microsoft Excel mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda
934873 MS07-025: Ranjivost u sistemu Microsoft Office mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda
936227 MS07-042: Ranjivost u usluzi Microsoft XML Core Services mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda
936542 MS07-036: Ranjivost u programu Microsoft Excel mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda

Ranije objavljene ispravke koje ovaj servisni paket obuhvata

Programski paket Microsoft Office 2007 SP1 obuhvata slede?e ranije objavljene ispravke:
932080 Opis ispravke za programe sistema Office 2007: 09.04.07
933493 Opis ispravke za Outlook 2007: 13.04.07
933688 Opis bezbednosne ispravke za sistem Office 2007: 08.05.07
934062 Opis bezbednosne ispravke za sistem Office 2007: 08.05.07
934173 Opis ispravke za Word 2007: 08.05.07
934390 Opis ispravke za programe sistema Office 2007: 18.05.07
934391 Opis ispravke za programe sistema Office 2007: 18.05.07
934393 Opis ispravke za sistem Office 2007: 08.05.07
934395 Opis ispravke za programe sistema Office 2007: 18.05.07
934670 Opis bezbednosne ispravke za Excel 2007: 08.05.07
935569 Poruka o gre?ci prilikom pokretanja Office 2007 programa na ra?unaru na kome je pokrenut Outlook 2007 sa Menad?erom za poslovne kontakte: ?Verzija Office aplikacije se ne podudara?
936056 Opis bezbednosne ispravke za servere sistema Microsoft Office 2007: 14.08.07
936509 Opis bezbednosne ispravke za Excel 2007: 10.07.07
936514 Opis bezbednosne ispravke za sistem Office 2007 i za paket za kompatibilnost za sistem Office 2007: 10.07.07
936646 Opis bezbednosne ispravke za Publisher 2007: 10.07.07
936864 Opis paketa hitnih ispravki sistema Office 2007: 17.06.07
936960 Opis bezbednosne ispravke za sistem Microsoft Office 2007: 14.08.07
937608 Opis ispravke za Outlook 2007: 10.07.07
938190 Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2007: 04.06.07

Poznati problemi

953147 Programski paket Office 2007 servisni paket 1 nije potpuno preuzet na WSUS
942101 Dobijate poruku o gre?ci ako poku?ate da primenite neki od paketa sistema Office 2007 servisnog paketa 1 na ra?unar koji koristi Windows XP servisni paket 2.
942620 Dobijate poruku o gre?ci ako poku?ate da instalirate servere sistema Microsoft Office 2007 servisni paket 1 na ra?unar na kome nije instaliran Windows SharePoint Services 3.0 servisni paket 1
942995 Od vas je neo?ekivano zatra?eno da ponovo pokrenete ra?unar nakon instalacije programskog paketa Office 2007 servisni paket 1 ili ispravke za Office 2007
943081 Kada prika?ete bilo koju ispravku za sistem Office 2007 servisni paket 1 u okviru stavke Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli, naziv ispravke sadr?i ne?itljive znakove
943082 Kada otka?ete instalaciju programskog paketa Microsoft Office 2007 servisni paket 1, neki delovi servisnog paketa ostaju na ra?unaru.
943087 Dolazi do pada alatke za skeniranje dokumenta ako alatku koristite za skeniranje dokumenta nakon instalacije programskog paketa Office 2007 servisni paket 1
946205 Poruka o gre?ci kada poku?ate da otvorite kompajliranu datoteku baze podataka ili kompajliranu datoteku projekta u programu Access 2007: ?Ova baza podatak je u neprepoznatljivom formatu?
938574 Opis paketa hitnih ispravki za ure?iva? metoda unosa (na japanskom jeziku) 2007: 20.06.07

Detalji o instalaciji

Pribavljanje i instaliranje programskog paketa Microsoft Office 2007 SP1

Programski paket Microsoft Office SP1 nalazi se u Microsoft centru za preuzimanje. Da biste preuzeli ovaj servisni paket i da biste pribavili uputstva za instalaciju i strategije primene, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=9ec51594-992c-4165-a997-25da01f388f5

Pribavljanje i instaliranje jezi?kog paketa za Microsoft Office 2007 SP1

Da biste postigli potpunu funkcionalnost programskog paketa Microsoft Office 2007, instalirajte jezi?ki paket za Microsoft Office 2007 SP1 ako koristite paket za vi?ejezi?ki korisni?ki interfejs (MUI). Da biste preuzeli jezi?ki paket za Microsoft Office 2007 SP1, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=1f5c7d10-b4f9-482d-b0e5-9547a7f508e5

Informacije o uklanjanju

Za uklanjanje ovog servisnog paketa ne mo?ete da koristite stavku ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli. Da biste uklonili programski paket Microsoft Office 2007 SP1 sa ra?unara, morate da uklonite programski paket Office 2007. Zatim, ponovo instalirajte programski paket Office 2007 pomo?u originalnog CD-a programskog paketa Office 2007.

Vi?e informacija dobi?ete tako ?to ?ete da kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
873125 Ne mo?ete da uklonite servisne pakete za proizvode sistema Office 2003 niti proizvode sistema Office 2007

Kako da utvrdite da li je servisni paket instaliran

Ovaj servisni paket sadr?i datoteke koje imaju verzije navedene u slede?im tabelama.

Napomena Nije potrebno da instalirate ovaj servisni paket ukoliko imate noviju verziju datoteka navedenih u tabelama.

Da biste utvrdili da li su datoteke koje su navedene u tabelama ve? instalirane, sledite ove korake:
 1. Pokrenite pomo?nik za pretragu. Da biste ovo uradili, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.

  Napomena Ako se pokrene Windows Desktop Search, kliknite na vezu Kliknite ovde da biste koristili pomo?nika za pretragu.
 2. U prozoru Rezultati pretrage, u oknu Pomo?nik za pretragu izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 4. Na listi datoteka kliknite desnim tasterom mi?a na prona?enu datoteku, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 5. Na karticama Op?te i Verzija ispitajte svojstva datoteke koja je instalirana na ra?unaru.
programski paket Microsoft Office 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Programski paket Microsoft Office 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Vi?e informacija o na?inu utvr?ivanja verzije programskog paketa Office 2007 koja je instalirana na ra?unaru, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
928116 Utvr?ivanje verzije proizvoda sistema Office 2007 koja je instalirana

Informacije o .msp datotekama za administratore

Administrativni servisni paket sastoji se od kompletne Microsoft Windows Installer datoteke (.msp file) koja je upakovana u izvr?nu datoteku koja se sama izdvaja. Datoteke .msp u slede?oj tabeli su distribuirane u ovom servisnom paketu.
Programski paket Microsoft Office 2007 SP1
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime .msp datotekeOpis
MAINMUIsp1-en-us.mspPrimenjuje se na programski paket Microsoft Office 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspPrimenjuje se na programski paket Microsoft Office 2007 SP1
MAINWWsp1-en-us.mspPrimenjuje se na programski paket Microsoft Office 2007 SP1
Office64WWsp1.mspPrimenjuje se na programski paket Microsoft Office 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspPrimenjuje se na programski paket Microsoft Office 2007 SP1
Jezi?ki paket za Microsoft Office 2007 SP1
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime .msp datotekeOpis
MAINMUIsp1-en-us.mspPrimenjuje se na jezi?ki paket za Office 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspPrimenjuje se na jezi?ki paket za Office 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspPrimenjuje se na jezi?ki paket za Office 2007 SP1
Detaljne procedure koje opisuju na?in distribucije ispravki proizvoda za sistem Microsoft Office 2007 na?i ?ete na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
Lokacija ?TechCenter? sistema Office sadr?i najnovije administrativne ispravke i resurse strate?ke primene za sve verzije sistema Microsoft Office. Vi?e informacija o lokaciji ?TechCenter? sistema Office potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 936982 - Poslednji pregled: 14. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
Klju?ne re?i: 
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936982

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com