תיאור של Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 ושל ערכת השפה Microsoft Office 2007 Servers Language Pack Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 936984 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה ערכת Service Pack עבור Microsoft Office 2007 Servers ועבור ערכת השפה Microsoft Office 2007 Servers Language Pack. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ערכות ה- Service Pack והשגת רשימת הבעיות הנפתרות באמצעות ערכות Service Pack אלה.

בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ערכות ה- Service Pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הן מותקנות.

מבוא

ערכות Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 (SP1)? ו- Microsoft Office 2007 Servers Language Pack Service Pack 1 (SP1)? מכילות שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב- Microsoft Office 2007 Servers SP1 ובערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים.

פרטי ערכת ה- Service Pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Excel, המכילה את רשימת הבעיות ב- Microsoft Office 2007 Servers ובערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack הנפתחרות על-ידי Microsoft Office 2007 Servers SP1 וערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Servers Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

ערכות Microsoft Office 2007 Servers SP1 ו- Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1 פותרות את הבעיות המתוארות במאמרים שלהלן במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
942383 בעיות הנפתרות ב- Groove 2007 באמצעות Microsoft Office 2007 Suites Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942387 בעיות הנפתרות ב- Project Server 2007 באמצעות Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942390 תיאור של בעיות ב- SharePoint Server 2007 הנפתרות באמצעות ערכת Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה המשויכים לערכת Service Pack זו

ערכות Microsoft Office 2007 Servers SP1 ו- Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1 משויכות לעלון האבטחה הבא:
936227 MS07-042: פגיעות ב-Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

בעיות מוכרות

942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942118 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office Groove 2007 או עדכון של Office Groove 2007, מופיעה הנחיה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942618 בורר שורת הפקודה ?/log ובורר שורת הפקודה ?/passive אינם פועלים כצפוי בעת הפעלת חבילת ההתקנה שמכילה את Windows SharePoint Services 3.0 ואת Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942619 לאחר החלת Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, נרשם אירוע ביומן היישומים בשרת: "משתמש, קבוצה או תפקיד 'WSS_Content_Application_Pools' כבר קיימים במסד הנתונים הנוכחי" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942620 בעת ניסיון להתקין את Office System 2007 Servers Service Pack 1 במחשב שבו לא מותקן Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 מופיעה הודעת שגיאה
942621 אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint פועל באופן בלתי צפוי בעת שימוש במצב שקט להתקנת Microsoft Office System 2007 Servers או Windows SharePoint Services 3.0 והחלת ערכת Service Pack, עדכון או תיקון חם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
943100 כיצד להגדיר מגבלות באוסף אתרים כדי לאפשר רק משתמשים ביחידה ארגונית מסוימת במחשב שבו פועל Office 2007 Servers Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
943102 כיצד לאפשר יצירת אינדקס של קבצי ?.xlsb וקבצי ?.zip ב- Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
943105 שטח הדיסק המרבי שנמצא בשימוש בשרת שאילתות או בשרת אינדקס גדל לגודל של פי 2.85 מהגודל הפיזי של האינדקס לאחר התקנת Office Servers Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
944446 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את Office System 2007 Servers Service Pack 1 במחשב שבו מותקן גם Project Server 2007
944447 לאחר התקנת Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 או Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 בשרת שבו מותקן Foxit PDF IFilter, לא נוצר אינדקס עבור מסמכים מסוג ?.pdf (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות במהלך התקנת ערכת ה- Service Pack

התיקונים החמים הבאים נכללו בעדכון האבטחה של אוקטובר 2007. התיקונים החמים יאבדו כאשר תתקין את Microsoft Office 2007 Servers SP1:
 • אתה משתמש בתבנית מותאמת אישית באוסף אתרים אל Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. אם תיצור דף אינטרנט חדש, כל רכיבי Web Parts הסטנדרטיים לא יהיה זמינים בעת לחיצה על הוסף Web Part.
 • חלק מהשירותים של ספקים חיצוניים עלולים להפסיק את פעולתם באופן שגוי בעת החלת עדכון אבטחה זה. כאשר בעיה זו מתרחשת, עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.
 • אתה מתחבר לאוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0 או לאוסף אתרים של Microsoft Office SharePoint Server 2007. אם הדף מכיל רכיב Web Part של לוח שנה המוגדר לתצוגת לוח שנה, ייתכן שהדף לא ייטען במלואו. בעיה זו עלולה להתרחש אם אין לך הרשאה לקריאת רשימת לוח השנה.
 • בעת שימוש באימות מבוסס טפסים (FBA) לחיפוש באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, לא מוחזרות תוצאות חיפוש. עם זאת, בעת שימוש ב- NTLM לחיפוש באוסף האתרים של SharePoint Server 2007, מוחזרות תוצאות חיפוש.
 • בעת הפעלת שדרוג הדרגתי של אוסף אתרים של Microsoft SharePoint Portal Server 2003 ל- SharePoint Server 2007, השדרוג עלול להיכשל. בנוסף לכך, מופיעה הודעת שגיאה מסוג "שגיאה לא ידועה".
 • ברשותך אוסף אתרים ששודרג ל- SharePoint Server 2007. אם כתובת ה- URL של האתר מכילה נקודה, ייתכן שסריקה מלאה לא תוסיף את אוסף האתרים לאינדקס. עם זאת, סריקה מצטברת מוסיפה את אוסף האתרים לאינדקס כצפוי.
 • השתמש באפשרות כלול ערכים מכל המאפיינים הסרוקים שמופו. לאחר מכן, מיפית מחדש את המאפיין מחבר למאפיינים אחרים שנסרקו. לאחר שעשית זאת, המאפיין סוג משתנה לאובייקט מאפיין מרובה ערכים. אם לאחר מכן תחליט לא להשתמש באפשרות כלול ערכים מכל המאפיינים הסרוקים שמופו, המאפיין סוג לא משתנה בחזרה למאפיין הטקסט המשמש כברירת מחדל.
 • אם אתה משדרג אוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0 לאוסף אתרים של SharePoint Server 2007, ייתכן שהאתר לא יראה כאילו הוא לא שודרג. במקום זאת, אוסף האתרים ממשיך לתפקד כאתר של Windows SharePoint Services 3.0.
 • כאשר אתה לוחץ על הדף 'פרופיל' עבור מציין ביצוע מפתח (KPI) באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  פונקציה שגויה (חריג, HRESULT:0x80070001).
 • כאשר מתבצעת סריקה מלאה לקובצי .pdf של סריקה באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, ייתכן שהסריקה לא תסתיים. בנוסף לכך, השימוש במעבד עלול לעלות ל-?100 אחוזים. בעיה זו עלולה להתרחש כאשר קובץ .ocn מוטבע בקובץ ה-.pdf.

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ערכות ה- Service Pack

ערכות Microsoft Office 2007 Servers SP1 ו- Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1 נמצאות במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד ערכות Service Pack אלה ולהשיג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
Microsoft Office 2007 Servers SP1, מהדורת 32 סביביות ומהדורת 64 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=ad59175c-ad6a-4027-8c2f-db25322f791b
ערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1, מהדורת 32 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=3a6c26fd-0beb-40d5-8cba-15164faab150
ערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1, מהדורת 64 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=56681742-7d2c-4a6f-9178-dacd32aadc6c

כיצד לפרוס את ערכות ה- Service Pack

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתקנה של Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 ושל ערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
945013 אודות אופן הפריסה של Microsoft Office 2007 Servers Service Pack 1 ושל ערכת השפה Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ערכות ה- Service Pack מותקנות

ערכת ה- Service Pack מכילה קבצים בגירסאות המופיעות בטבלאות הבאות.

הערה אינך נדרש להתקין ערכות Service Pack אלה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלאות הבאות.

כדי לקבוע אם הקבצים המפורטים בטבלאות מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את מסייע החיפוש. לשם כך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

  הערה אם Windows Desktop Search מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
 2. בחלון תוצאות חיפוש, לחץ על כל הקבצים והתיקיות בחלונית מסייע החיפוש.
 3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שאיתרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסיות כללי וגירסה, בדוק את מאפייני הקובץ של הקובץ המותקן במחשב.
Microsoft Office 2007 Servers SP1, מהדורת 32 סיביות
Dlcappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Core.jsלא ישים
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxלא ישים
Osrchappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexלא ישים
Oss.korwbrkr.lexלא ישים
Oss.search.admin.asmxלא ישים
Oss.search.global.admin.asmxלא ישים
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Osrchwfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Spswfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslלא ישים
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים בעת התקנת הקובץ Osrvmuisp1-en-us.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Pjsrvwfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Ewrfind.aspxלא ישים
Ewrscripts.jsלא ישים
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
הערה חבילת מהדורת 32 הסיביות של Microsoft Office 2007 Servers SP1 כוללת גם את קבצי ?.msp הכלולים בחבילת מהדורת 32 הסיביות של ערכת השפה Microsoft Office 2007 Servers Language Pack SP1:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Microsoft Office 2007 Servers SP1, מהדורת 64 סיביות
Dlcappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssלא ישים
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlלא ישים
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Appcode.compiledלא ישים
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledלא ישים
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlלא ישים
Gmsdbstoredproc.sqlלא ישים
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Grswwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Core.jsלא ישים
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxלא ישים
Osrchappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexלא ישים
Oss.korwbrkr.lexלא ישים
Oss.search.admin.asmxלא ישים
Oss.search.global.admin.asmxלא ישים
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Osrchwfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addsps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.delvw12.sqlלא ישים
Prjsvr.sql.initrep12.sqlלא ישים
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Pjsrvappwwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Pjsrvwfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Spswfewwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslלא ישים
Sql90.xslלא ישים
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Ewrfind.aspxלא ישים
Ewrscripts.jsלא ישים
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
הערה חבילת מהדורת 64 הסיביות של Microsoft Office 2007 Servers SP1 כוללת גם את קבצי ?.msp הכלולים בחבילת מהדורת 64 הסיביות של ערכת השפהMicrosoft Office 2007 Servers Language Pack SP1:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
ערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1, מהדורת 32 סיביות
Osrchmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Cssportalstyle.cssלא ישים
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlלא ישים
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlלא ישים
Spsmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Cssportalstyle.cssלא ישים
Editmenu.jsלא ישים
Htmledtr.jsלא ישים
Ptdlg.jsלא ישים
Sm.jsלא ישים
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
ערכת השפה Microsoft Office 20007 Servers Language Pack SP1, מהדורת 64 סיביות
Osrchmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Cssportalstyle.cssלא ישים
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlלא ישים
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlלא ישים
Spsmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Cssportalstyle.cssלא ישים
Editmenu.jsלא ישים
Htmledtr.jsלא ישים
Ptdlg.jsלא ישים
Sm.jsלא ישים
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

מידע למנהלי מערכת על קבצי ?.msp

Microsoft Office 2007 Servers SP1, מהדורת 32 סיביות
חבילת מהדורת 32 סיביות של Microsoft Office 2007 Servers SP1 וחבילת מהדורת 32 סיביות של Microsoft Office 2007 Servers Language Pack SP1 כוללת קובץ מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שארוז בקובץ הפעלה המיועד לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופצים קבצי ה-?msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ mspתיאור
Dlcappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Dlcwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Ifswfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrvwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Pjsrvappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Pjsrvwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Spswfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Xlsrvappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Xlsrvwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack
Spsmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack
Microsoft Office 2007 Servers SP1, מהדורת 64 סיביות
חבילת מהדורת 64 סיביות של Microsoft Office 2007 Servers SP1 וחבילת מהדורת 64 סיביות של Microsoft Office 2007 Servers Language Pack SP1 כוללת קובץ מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שארוז בקובץ הפעלה המיועד לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופצים קבצי ה-?msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ mspתיאור
Dlcappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Dlcwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Edbwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Emswwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Grswwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Ifswfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrvwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Pjsrvappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Pjsrvwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Spswfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Xlsrvappwwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Xlsrvwfewwsp1.mspחל על Microsoft Office 2007 Servers
Osrchmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack
Spsmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office Servers 2007 Language Pack

מאפיינים

Article ID: 936984 - Last Review: יום שני 07 אפריל 2008 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Enterprise Edition)
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Standard Edition)
 • 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1
מילות מפתח 
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936984

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com