คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ภาษา Pack Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936984 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็ค สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็ค

นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ภาษา Pack Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ ปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก

รายละเอียดของ service pack

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel ที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 และในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ชุดภาษาออกที่อยู่ถาวร โดยเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 และ โดยเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls 2007

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษาแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
942383การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Groove 2007 โดยชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1
942387การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโครงการ Server 2007 โดยเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1
942390คำอธิบายของ SharePoint Server 2007 ออกที่ถาวร โดยเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack นี้

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษาจะเกี่ยวข้องกับบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
936227ms07-042: ช่องโหว่ในบริการหลักของ XML ของ Microsoft อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

ปัญหาที่ทราบ

942101คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้แพคเกจโปรแกรม Office Service Pack 1 2007 ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2
942118คุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Office Groove 2007 มีเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุง Office Groove 2007
942618สวิตช์บรรทัดคำสั่ง /log และ /passive สวิตช์บรรทัดคำสั่งไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้เมื่อคุณเรียกใช้แพ็คเกจการติดตั้งที่ประกอบด้วย Windows 3.0 บริการของ SharePoint และ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1
942619หลังจากที่คุณใช้ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 เหตุการณ์ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์: "ผู้ใช้ กลุ่ม หรือบทบาท 'WSS_Content_Application_Pools' มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปัจจุบัน"
942620คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 การติดตั้ง
942621ผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกโดยไม่คาดคิดรันเมื่อคุณใช้โหมด quiet ติดตั้ง 2007 Microsoft Office System เซิร์ฟเวอร์ หรือ 3.0 บริการ SharePoint Windows และคุณใช้เซอร์วิสแพ็ค การปรับปรุง หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน
942995คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office
943100วิธีการกำหนดข้อจำกัดบนชุดเก็บรวบรวมไซต์เพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ในองค์กรเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่รันเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 Service Pack 1
943102How to enable the indexing of .xlsb files and of .zip files in the 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1
943105The maximum disk space that is used on a query server or on an index server increases to 2.85 times the physical size of the index after you install Office servers Service Pack 1
944446Error message when you try to install the 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 on a computer that also has Project Server 2007 installed
944447After you install the 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 or Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 on a server that has the Foxit PDF IFilter installed, .pdf document types are not indexed

ปัญหาที่พบระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

The following hotfixes were included in the October 2007 security update. These hotfixes will be lost when you install the 2007 Microsoft Office servers SP1:
 • You use a custom template in a Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 site collection. If you create a new Web page, all standard Web Parts may not be available when you clickAdd a Web Part.
 • บริการของบริษัทอื่นบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหยุดเมื่อคุณประยุกต์ใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
 • คุณเชื่อมต่อ สำหรับชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือใช้ชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าเพจที่ประกอบด้วย Web Part ปฏิทินที่มีการตั้งค่าไปยังมุมมองปฏิทิน หน้าอาจไม่โหลดทั้งหมด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่มีสิทธิ์ในการอ่านรายการปฏิทิน
 • เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องใช้แบบฟอร์ม (FBA) เพื่อค้นหาชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint Server 2007 ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกส่งกลับไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ NTLM การค้นหาชุดเก็บรวบรวมไซต์ของ SharePoint Server 2007 ผลลัพธ์การค้นหามีคืน
 • เมื่อคุณรันการปรับรุ่น gradual ของชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่ Microsoft SharePoint Portal Server 2003 ไปยัง SharePoint Server 2007 การปรับรุ่นอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก"
 • คุณมีการเก็บรวบรวมไซต์ที่ถูกปรับรุ่น SharePoint Server 2007 ถ้า URL ของไซต์ประกอบด้วยระยะเวลา การตระเวนทั้งหมดอาจทำดัชนีไซต์คอลเลกชันไม่ อย่างไรก็ตาม การตระเวนแบบเพิ่มเติมทำดัชนีไซต์คอลเลกชันตามที่คาดไว้
 • คุณใช้การรวมค่าจากคุณสมบัติ crawled ทั้งหมดที่ถูกแมปตัวเลือก แล้ว คุณ remapผู้เขียน:คุณสมบัติการอื่น ๆ ตระเวนคุณสมบัติ เมื่อคุณทำเช่นนี้ประเภท:คุณสมบัติมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุคุณสมบัติ multivalued ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่า ไม่ให้ใช้การรวมค่าจากคุณสมบัติ crawled ทั้งหมดที่ถูกแมปตัวเลือก การประเภท:ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกลับไปเป็นคุณสมบัติของข้อความเริ่มต้น
 • ถ้าคุณปรับรุ่นชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows ชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint Server 2007 ไซต์อาจไม่ปรากฏขึ้นเพื่อที่ได้รับการปรับรุ่น แทน ไซต์คอลเลกชันจะทำงานเหมือนกับไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows
 • เมื่อคุณคลิกหน้าโปรไฟล์สำหรับตัวบ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญชี้ (KPI) ในชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint Server 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  (ข้อยกเว้นจาก HRESULT:0x80070001) ของฟังก์ชันไม่ถูกต้อง
 • เมื่อดำเนินการตระเวนเต็มรูปแบบแฟ้ม.pdf ตระเวนในชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint Server 2007 ตระเวนที่อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ การใช้งาน CPU อาจเพิ่มถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มมี.ocn ถูกฝังตัวในแฟ้ม.pdf

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษาจะอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้อง การดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้ และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 รุ่น 32 บิต และ 64 บิตรุ่น
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD59175C-AD6A-4027-8C2F-DB25322F791B
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา รุ่น 32 บิต
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3A6C26FD-0BEB-40D5-8CBA-15164FAAB150
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา รุ่น 64 บิต
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=56681742-7D2C-4A6F-9178-DACD32AADC6C

วิธีการปรับใช้เซอร์วิสแพ็ค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 ภาษา Pack Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
945013วิธีการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 และ Office Server ภาษา Pack 2007 Service Pack 1

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีเวอร์ชันที่แสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณไม่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

การตรวจสอบว่า มีการติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.

  หมายเหตุ:ถ้าการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows เริ่มต้น คลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา.
 2. ในการผลลัพธ์การค้นหาหน้าต่าง คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในการตัวช่วยค้นหาบานหน้าต่างงาน
 3. ในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดกล่อง พิมพ์ชื่อของไฟล์ และคลิกค้นหา.
 4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้มที่มีอยู่ และคลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการทั่วไปและรุ่นแท็บ ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มของแฟ้มมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 รุ่น 32 บิต
Dlcappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Core.jsไม่สามารถใช้งานได้
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxไม่สามารถใช้งานได้
Osrchappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexไม่สามารถใช้งานได้
Oss.korwbrkr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Oss.search.admin.asmxไม่สามารถใช้งานได้
Oss.search.global.admin.asmxไม่สามารถใช้งานได้
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Additionally, the following files are installed when you install the Osrchwfewwsp1.msp file.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Spswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Osrvmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Pjsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Ewrfind.aspxไม่สามารถใช้งานได้
Ewrscripts.jsไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
หมายเหตุ:แพคเกจ edition SP1 32 บิตของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 มีแฟ้ม.msp ต่อไปนี้ที่รวมอยู่ในรุ่นแพ็คเกจ 2007 การ 32 SP1 ชุดภาษาบิตเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office:
 • Osrchmuisp1 สั้น us.msp
 • Spsmuisp1 สั้น us.msp
 • Xlsrvmuisp1 สั้น us.msp
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 รุ่น 64 บิต
Dlcappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Appcode.compiledไม่สามารถใช้งานได้
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledไม่สามารถใช้งานได้
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Gmsdbstoredproc.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Grswwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Core.jsไม่สามารถใช้งานได้
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxไม่สามารถใช้งานได้
Osrchappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexไม่สามารถใช้งานได้
Oss.korwbrkr.lexไม่สามารถใช้งานได้
Oss.search.admin.asmxไม่สามารถใช้งานได้
Oss.search.global.admin.asmxไม่สามารถใช้งานได้
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Osrchwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addsps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.delvw12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Prjsvr.sql.initrep12.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Pjsrvappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Pjsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแฟ้ม Spswfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้
Sql90.xslไม่สามารถใช้งานได้
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Ewrfind.aspxไม่สามารถใช้งานได้
Ewrscripts.jsไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
หมายเหตุ:ใน 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ SP1 แพคเกจรุ่น 64 บิตยังรวมถึงแฟ้ม.msp ต่อไปนี้ที่รวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา แพคเกจรุ่น 64 บิต:
 • Osrchmuisp1 สั้น us.msp
 • Spsmuisp1 สั้น us.msp
 • Xlsrvmuisp1 สั้น us.msp
เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา รุ่น 32 บิต
Osrchmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Cssportalstyle.cssไม่สามารถใช้งานได้
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Spsmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Cssportalstyle.cssไม่สามารถใช้งานได้
Editmenu.jsไม่สามารถใช้งานได้
Htmledtr.jsไม่สามารถใช้งานได้
Ptdlg.jsไม่สามารถใช้งานได้
Sm.jsไม่สามารถใช้งานได้
Xlsrvmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 ชุดภาษา รุ่น 64 บิต
Osrchmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Cssportalstyle.cssไม่สามารถใช้งานได้
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlไม่สามารถใช้งานได้
Spsmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Cssportalstyle.cssไม่สามารถใช้งานได้
Editmenu.jsไม่สามารถใช้งานได้
Htmledtr.jsไม่สามารถใช้งานได้
Ptdlg.jsไม่สามารถใช้งานได้
Sm.jsไม่สามารถใช้งานได้
Xlsrvmuisp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 รุ่น 32 บิต
รุ่นแพ็คเกจ 2007 การ SP1 32 บิตเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office และ 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ 32 SP1 ชุดภาษาบิตรุ่นแพ็คเกจจะประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติเอง แฟ้ม.msp ในตารางต่อไปนี้เป็นกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย:
Dlcappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Dlcwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Ifswfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrvwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Pjsrvappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Pjsrvwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Spswfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Xlsrvappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Xlsrvwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา
Spsmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา
Xlsrvmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา
เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 รุ่น 64 บิต
รุ่นแพ็คเกจ 2007 การ SP1 64 บิตเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office และ 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ 64 SP1 ชุดภาษาบิตรุ่นแพ็คเกจจะประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติเอง แฟ้ม.msp ในตารางต่อไปนี้เป็นกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย:
Dlcappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Dlcwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Edbwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Emswwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Grswwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Ifswfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrvwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Pjsrvappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Pjsrvwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Spswfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Xlsrvappwwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Xlsrvwfewwsp1.mspนำไปใช้กับ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
Osrchmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา
Spsmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา
Xlsrvmuisp1 สั้น us.mspเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ชุดภาษา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936984 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1
Keywords: 
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbmt KB936984 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936984

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com