תיאור של Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 ושל Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 936988 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה ערכות Service Pack עבור Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ועבור ערכת השפהMicrosoft Windows SharePoint Services Language Packs 3.0. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ערכות ה- Service Pack ועל אופן השגת רשימה של בעיות הנפתרות באמצעות ערכות ה- Service Pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ערכות ה- Service Pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הן מותקנות.

מבוא

ערכות Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1)? ו- Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1 (SP1)? מכילות שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב- Windows SharePoint Services 3.0 SP1 ובערכת השפה Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים.

מידע נוסף

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Excel, המכילה את רשימת הבעיות ב- Windows SharePoint Services 3.0 וב- Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 הנפתרות באמצעות ערכת Windows SharePoint Services 3.0 SP1 ועל-ידי ערכתWindows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1.

הערה חוברת העבודה כתובה באנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה WindowsSharePointService30_Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

ערכות Windows SharePoint Services 3.0 SP1 ו- Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 פותרים את הבעיות המתוארות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
942388 בעיות ב- Windows SharePoint Services 3. הנפתרות באמצעות Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות המתרחשות במהלך התקנת ערכת ה- Service Pack

942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942618 בורר שורת הפקודה ?/log ובורר שורת הפקודה ?/passive אינם פועלים כצפוי בעת הפעלת חבילת ההתקנה שמכילה את Windows SharePoint Services 3.0 ואת Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942621 אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint פועל באופן בלתי צפוי בעת שימוש במצב שקט להתקנת Microsoft Office System 2007 Servers או Windows SharePoint Services 3.0 והחלת ערכת Service Pack, עדכון או תיקון חם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
התיקונים החמים הבאים, אשר נכללו בעדכון אבטחה מחודש אוקטובר 2007, יאבדו בעת התקנת Windows SharePoint Services 3.0 SP1:
 • אתה משנה את השם של אוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0. אם אתה מוסיף משתמש חדש לאוסף האתרים, הודעת קבלת הפנים הנשלחת בדואר אלקטרוני, שאותה המשתמש החדש מקבל, מכילה את שם האתר הישן.
 • אתה משתמש בכלי Application Definition Designer כדי לייבא מודל מסד נתונים הכלול בכלי Business Data Catalog Definition Editor (כלי BDC) של ערכת פיתוח התוכנה (SDK) עבור Microsoft Office SharePoint Server 2007. לאחר ייבוא מודל מסד הנתונים, מחרוזת החיבור של מסד הנתונים היא ריקה.
 • כאשר אתה מפעיל את SPWriter.exe, התוכנית נסגרת שלא כצפוי עם הודעת שגיאה במודול Oleaut32.dll. בעיה זו נפתרה באמצעות תיקון חם שהעביר את הפונקציה GetTimeZoneMoveParameters() לסוף המודול Owssvr.dll.
 • אתה מעביר חשבונות משתמש לאוסף אתרים חדש באמצעות כלי שורת הפקודה Stsadmin.exe. כאשר אוסף האתרים החדש נסרק, מופיעות שגיאות האירוע 6482 ו- 6875 ביומן הרישום 'יישום'. בעיה זו עלולה לקרות כאשר מזהה האבטחה של המשתמש ב-Windows SharePoint Services 3.0 אינו חוקי.
 • אתה משתמש בתבנית מותאמת אישית באוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0. אם אתה יוצר דף אינטרנט חדש, כל חלקי האינטרנט הרגילים עשויים לא להיות זמינים כשאתה לוחץ על הוסף חלק אינטרנט.
 • כאשר אתה מחיל עדכון אבטחה זה, חלק משירותים של ספקים חיצוניים עשויים להיעצר שלא כראוי. אם בעיה זו מתרחשת לאחר החלת עדכון אבטחה זה, עליך להפעיל מחדש את המחשב.
 • אתה מתחבר לאוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0. אם הדף מכיל חלק אינטרנט של לוח שנה המוגדר לתצוגת לוח שנה, ייתכן שהדף לא ייטען לגמרי. בעיה זו עלולה להתרחש אם אין לך הרשאה לקריאת רשימת לוח השנה.

בעיות מוכרות שעלולות להופיע לאחר התקנת ערכת Service Pack זו

942619 לאחר החלת Windows SharePoint Services 3.0 SP1, נרשם אירוע ביומן היישומים בשרת: "משתמש, קבוצה או תפקיד 'WSS_Content_Application_Pools' כבר קיימים במסד הנתונים הנוכחי" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
944447 לאחר התקנת Office System 2007 Servers SP1 או Windows SharePoint Services 3.0 SP1 בשרת שבו מותקן Foxit PDF IFilter, לא נוצר אינדקס עבור מסמכים מסוג ?.pdf (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ערכות ה- Service Pack

ערכות Windows SharePoint Services 3.0 SP1 ו- Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 נמצאות במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד ערכות ה- Service Pack ולהשיג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, מהדורת 32 סיביות ומהדורת 64 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=4191a531-a2e9-45e4-b71e-5b0b17108bd2
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, מהדורת 32 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=05046b1d-dd7b-456a-8838-8d978c5f3579
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, מהדורת 64 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=c7cf102b-5dd8-4d86-be5a-d56f63ef37a4
אם אתה מתקין אתWindows SharePoint Services 3.0 בפעם הראשונה במקום לשדרג התקנה קיימת של Windows SharePoint Services 3.0 SP1, באפשרותך להוריד את הקבצים הבאים. קבצים אלה מכילים את הקבצים המקוריים של Windows SharePoint Services 3.0 ואת הקבצים שלWindows SharePoint Services 3.0 SP1.
Windows SharePoint Services 3.0 עם Windows SharePoint Services 3.0 SP1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=ef93e453-75f1-45df-8c6f-4565e8549c2a
Windows SharePoint Services 3.0 עם Windows SharePoint Services 3.0 SP1, מהדורת 64 סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=9fb41e51-cb03-4b47-b89a-396786492cba

כיצד לקבוע אם ערכת ה-Service Pack מותקנת

ערכות ה- Service Pack מכילות קבצים עם הגירסאות המפורטות בטבלאות הבאות.

הערה אינך נדרש להתקין את ערכת ה- Service Pack אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלאות.

כדי לקבוע אם הקבצים המפורטים בטבלאות כבר מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את מסייע החיפוש. לשם כך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

  הערה אם Windows Desktop Search מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
 2. בחלון 'תוצאות חיפוש', לחץ על כל הקבצים והתיקיות שבחלונית מסייע החיפוש.
 3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שאיתרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסיות כללי וגירסה, בדוק את מאפייני הקובץ של הקובץ המותקן במחשב.
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, מהדורת 32 סיביות ומהדורת 64 סיביות
Stswwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת הקובץ Stswwsp1.msp.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
הערה מהדורת 32 סיביות ומהדורת 64 סיביות של Windows SharePoint Services 3.0 SP1 כוללות גם את קובץ ?.msp הבא הכלול בחבילות של מהדורת 32 סיביות ומהדורת 64 סיביות של Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, מהדורת 32 סיביות ומהדורת 64 סיביות
Wsslpksp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Bform.jsלא ישים
Core.jsלא ישים
Form.jsלא ישים
Init.jsלא ישים
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsלא ישים
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlלא ישים

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ערכות Windows SharePoint Services 3.0 SP1 ו- Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 מורכבות מקבצי תיקון מלאים של Microsoft Windows Installer (קבצי ?.msp). קבצי ה- ?.msp ארוזים בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. קבצי ה- ?.msp הבאים מופצים בערכות Service Pack אלה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץתיאור
Stswwsp1.mspחל על Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspחל על Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspחל על Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspחל על Windows SharePoint Services Language Pack 3.0

מאפיינים

Article ID: 936988 - Last Review: יום חמישי 20 דצמבר 2007 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
מילות מפתח 
kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com