สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937137 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดง builds Microsoft SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 09.00.3356 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 21 ธันวาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3355
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976952แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 17 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3355 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 ตุลาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3330
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974647แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 16 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3330 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 สิงหาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3328
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972510แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 15 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3328 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 15 มิถุนายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3327
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970278แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 14 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3327

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 26 พฤษภาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3325

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
315550948567การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับตารางที่ประกอบด้วยอักขระภาษาจีนดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับใน SQL Server 2005
315552956574การแก้ไข: ผลลัพธ์ข้อมูลสอดคล้องกันเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามการค้นหาที่ใช้ตัวดำเนินการ NEAR กับข้อมูลชนิดมี XML ที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ xml:lang

สร้าง 09.00.3325 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 20 เมษายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3322
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967908แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3320

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 17 มีนาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3315

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
288894969142ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง CHECKDB DBCC บนฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "ไม่สามารถไป deallocate หน้า kept"

สร้าง 09.00.3315 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 16 กุมภาพันธ์ 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3310
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
962970แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3310

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 10 กุมภาพันธ์ 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3303

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
261045960090MS09-004: Description of the security update for SQL Server 2005 QFE: February 10, 2009

Build 09.00.3303

This build was released on February 10, 2009.

The parent build of this build is 09.00.3302.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfixes.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
VSTS bug numberKnowledge Base article numberคำอธิบาย:
271873962209FIX: Error message when you run an UPDATE statement on a database that has the SNAPSHOT or READ COMMITTED SNAPSHOT isolation level enabled in SQL Server 2005: "The Database ID <database id="">, Page (<n>:<n>), slot <n> for LOB data type node does not exist"</n></n></n></database>

Build 09.00.3302

This build was released on January 13, 2009.

The parent build of this build is 09.00.3301.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfixes.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
VSTS bug numberKnowledge Base article numberคำอธิบาย:
269560961479FIX: A deadlock may occur when you try to rebuild many indexes in parallel in SQL Server 2005
270367961648FIX: You receive an error message when you try to query or update a column of large object (LOB) data in SQL Server 2005

Build 09.00.3301 (cumulative update)

This cumulative update package was released on December 15, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3295.
For more information about this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
958735Cumulative update package 11 for SQL Server 2005 Service Pack 2

Build 09.00.3295

This build was released on November 3, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3294.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfixes.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
SQL Hotfix bug numberKnowledge Base article numberคำอธิบาย:
50003708959132FIX: Error message when you install Cumulative Update 10 or Cumulative Update 9 for SQL Server 2005 Service Pack 2 on a drive that uses the FAT32 file system: "Unexpected Error Occurred"

Build 09.00.3294 (cumulative update)

This cumulative update package was released on October 20, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3291.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956854แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3291

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 26 กันยายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3289

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003135956889ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนการ snapshot บนการจำลองแบบของกระบวนงานเก็บไว้ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008: "คุณสมบัติชื่อไม่มีค่า @ param?name สำหรับ SQL Server รุ่นนี้ได้"

สร้าง 09.00.3289

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 18 กันยายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3282

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003257ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อ SQL Server 2005 ซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลที่ทำมิเรอร์: "ล้มเหลว Assertion = ' ผลลัพธ์== LCK_OK ' "
50003258การแก้ไข: คุณอาจได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้เคอร์เซอร์ไปยังดำเนินการ DML บนตารางที่ไม่มีดัชนีที่คลัสเตอร์ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2005
50003481การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณแสดงแผนการดำเนินการสำหรับแบบสอบถามที่เลือกคอลัมน์ที่คำนวณจากตารางระยะไกล ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3282 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 Aug, 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3263

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953752แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3263

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 30 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3262

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003097การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ bcp.exe เพื่อคัดลอกคอลัมน์ ของชนิดข้อมูลแบบ NVARCHAR(MAX) หรือชนิดข้อมูลแบบ VARCHAR(MAX) ใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3262

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 26 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3261

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003080955997การแก้ไข: คุณไม่สามารถดูสมาชิกที่คำนวณได้ในตารางสาระสำคัญใน Excel 2007 ที่อ้างอิงที่มีตาราง OLAP ใน SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ Service Pack 2 หรือ ใน บริการวิเคราะห์ SQL Server 2008

สร้าง 09.00.3261

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 31 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3260

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002947955754deadlock เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการ DML และเป็นคำสั่ง DDL ในเวลาเดียวกันบนฟังก์ชัน partitioned สำหรับตารางเดียวกัน

สร้าง 09.00.3260

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 3 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3259

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003019954950ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามที่วางจำหน่ายใน SQL Server 2005: "ตัวให้บริการ OLE DB 'SQLNCLI' สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง ' <linked server=""> ' ส่งคืนข้อความ 'ไม่มีธุรกรรมการใช้งานอยู่' " </linked>

สร้าง 09.00.3259

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 1 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3257

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003012953550ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถาม MDX ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ฟังก์ชัน MDX ความล้มเหลวเนื่องจากพิกัดสำหรับการ ' <attributename> ' แอตทริบิวต์ประกอบด้วยชุด" </attributename>
50002988954669การแก้ไข: orphaned มีธุรกรรม MS dtc ใหม่ที่ต่อเนื่องใน SQL Server 2005
50003005การแก้ไข: ใน SQL Server 2005 เซสชันที่เรียกใช้คำสั่งตัดทอนตารางอาจหยุดตอบสนอง และคุณไม่สามารถสิ้นสุดเซสชัน
50003007การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณดำเนินการขนานใน SQL Server 2005 Analysis Services หลายออบเจ็กต์

สร้าง 09.00.3257 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 มิถุนายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3253

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951217แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3253

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 19 มิถุนายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3248

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002912954054การแก้ไข: จำลองการเปลี่ยนแปลงบางจะไม่แบบไปยังสมาชิกนั้นเมื่อคุณซิงโครไนส์ข้อมูลสำหรับการจำลองแบบของทรานแซคชันใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3248

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 22 พฤษภาคม 2008

The parent build of this build is 09.00.3246.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfix.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
SQL Hotfix bug numberหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002775FIX: Error messages may be logged in the SQL Server error log when you use the BULK INSERT statement on a table or you insert data into a table by using Transact-SQL in SQL Server 2005

Build 09.00.3246

This build was released on May 13, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3244.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfix.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
SQL Hotfix bug numberหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002740952233FIX: All the MDX queries that are running on an instance of SQL Server 2005 Analysis Services are canceled when you start or stop a SQL Server Profiler trace for the instance

Build 09.00.3244

This build was released on May 6, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3242.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP2 hotfix.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
SQL Hotfix bug numberหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002776952330FIX: The Replication Log Reader Agent may fail intermittently when a transactional replication synchronizes data in SQL Server 2005

Build 09.00.3242

This build was released on April 29, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3240.

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002750951194การแก้ไข: รูปแบบของการแฮชแบบไม่สอดคล้องกันสำหรับกลุ่มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างคำอธิบายแผนภูมิและข้อมูลในแผนภูมิในรายงานการบริการรายงานของ SQL Server 2005
50002748951190การแก้ไข: การจำลองแบบของทรานแซคชันไม่เรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้สอดคล้องกันที่สมาชิกที่เมื่อมีการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ในผู้เผยแพร่ใน SQL Server 2005
50002765ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถาม MDX หลังจากที่คุณปรับฐานข้อมูล SQL Server 2005 Analysis Services ระหว่างอินสแตนซ์ที่สอง: "เซสชันปัจจุบันไม่ถูกต้องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง structural ในฐานข้อมูล"

สร้าง 09.00.3240

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 23 เมษายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3239

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002658การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณปรับปรุงตารางผ่านมุมมอง โดยใช้เคอร์เซอร์ใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3239 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 14 เมษายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3235

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949095แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3235

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 19 มีนาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3234

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002580950189การแก้ไข: ฟังก์ชัน SQLGetData อาจส่งคืนศูนย์สำหรับขนาดที่แท้จริงของข้อมูลที่จะถูกคัดลอกเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเรียกข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่ไบนารีใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3233

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 8 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3232

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้สำหรับ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002340948108คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 8 กรกฎาคม 2008

สร้าง 09.00.3232

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 8 มีนาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3231

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002540949959ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณซิงโครไนส์ข้อมูลการทำแบบจำลองการผสานใน SQL Server 2005: "กระบวนการผสานกำลังลองใหม่ดำเนินการล้มเหลวเกิดขึ้นกับบทความที่ 'ArticleName' - เหตุผล: ' ค่าพารามิเตอร์สำหรับการป้อนค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบค่าสถานะสำหรับรายละเอียด ' "

สร้าง 09.00.3231

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 6 มีนาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3230

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002512949595การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้เงื่อนไขที่เข้าร่วมใน SQL Server 2005: "ตัวจัดกำหนดการส่งไม่ใช่"
50002514949687ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ธุรกรรมจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงใน SQL Server 2005: "การดำเนินการนี้ที่ขัดแย้งกับอีกค้างอยู่รอการดำเนินการบนธุรกรรมนี้"
50002515949631ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามสร้างตัวแปลงสกุลเงินจากแหล่งข้อมูลมี Oracle ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "คำสั่งต่อไปนี้การดำเนินการเมื่อคุณสร้างการตั้งชื่อแบบสอบถาม: SELECT 'การรายงานสกุลเงิน' "

สร้าง 09.00.3230

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 28 กุมภาพันธ์ 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3228

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002473949199: ข้อผิดพลาดในการแก้ไขข้อความเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามบนฐานข้อมูลที่มีการเปิดใช้งานใน SQL Server 2005 ระดับการแยกสำเนาชั่วคราว: "ไม่สามารถไป deallocate หน้า kept"

สร้าง 09.00.3228 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 กุมภาพันธ์ 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3224

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
946608แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3224

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 18 มกราคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3222

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002283947179การแก้ไข: แบบสอบถามมี MDX ที่ใช้ฟังก์ชัน VisualTotals กลับเป็นค่าว่างที่ไม่ถูกต้องในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
50002308947463การแก้ไข: กระบวนงานเก็บไว้ไม่สามารถจบการดำเนินการใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3222

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 16 มกราคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3221

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002212947196การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของบทบาทบางอย่างที่แตกต่างกันในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
50002247945640FIX: When you use the SUM function in a SCOPE statement in SQL Server 2005 Analysis Services, the SCOPE statement may return an incorrect result
50002248945641FIX: A calculation script that calculates the same cells several times may return an incorrect result in SQL Server 2005 Analysis Services Service Pack 2
50002251947197FIX: Error message when the workload demand on the server is high in SQL Server 2005 Analysis Services: "Internal error: An unexpected exception occurred"

Build 09.00.3221

This build was released on January 2, 2008.

The parent build of this build is 09.00.3215.

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002166945442การแก้ไข: คุณไม่สามารถยกการปฏิบัติการแบบสอบถามทันทีเมื่อคุณเปิดเคอร์เซอร์กรอไปข้างหน้าอย่างเดียวสำหรับการสอบถามใน SQL Server 2005
50002168945443การแก้ไข: แบบสอบถามแบบใช้ความยาวเสร็จสมบูรณ์ใน SQL Server 2005 กว่าใน SQL Server 2000 เมื่อคุณเปิดเคอร์เซอร์กรอไปข้างหน้าอย่างเดียวสำหรับการสอบถาม
50002245942908การแก้ไข: การเปลี่ยนแปลงอาจสามารถเลิกทำในระหว่างการที่จะในภายหลังเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในบทความในสมาชิกใน SQL Server 2005
50002246944358การแก้ไข: อักขระของสคริปต์ที่ซับซ้อนปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณแสดงรายงานการบริการรายงานของ SQL Server 2005 ในรูปแบบ PDF
50002249945916ข้อความแสดงการแก้ไข: ข้อผิดพลาดข้อ เมื่อคุณลบระเบียนบางส่วนของตารางในทรานแซคชัน หรือ เมื่อคุณทำการปรับปรุงระเบียนบางส่วนของตารางในทรานแซคชันใน SQL Server 2005:"9002 ข่าวสารเกี่ยวกับ "ข่าวสารเกี่ยวกับ 3314" และ"ข่าวสารเกี่ยวกับ 9001"

สร้าง 09.00.3215 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 17 ธันวาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3209

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943656แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3209

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 20 พฤศจิกายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3208

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002118contention เกิดขึ้น ในชนิดการรอ CMEMTHREAD หรือแบบ spinlock

สร้าง 09.00.3208

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 15 พฤศจิกายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3206

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002030ชนิดการรอ CMEMTHREAD ทำให้การใช้งาน CPU สูงที่เกิดขึ้นภายใต้การโหลด

สร้าง 09.00.3206

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 8 พฤศจิกายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3205

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001986ลักษณะการทำงานถูกเพิ่มที่จะบันทึก silent การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเมตา divergent

สร้าง 09.00.3205

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 7 พฤศจิกายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3203

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001708ใน SQL Server Studio จัดการ คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบทบาทของฐานข้อมูล db_securityadmin ถ้าไม่มีระบุรหัสผ่านเดิม
50001999คุณไม่สามารถกลับไปยังรายงานต้นฉบับใน Windows Internet Explorer 7 หลังจากที่คุณเปิดรายงานที่ยอมรับอย่าง น้อยหนึ่งพารามิเตอร์ DateTime

สร้าง 09.00.3203

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 30 กันยายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3200

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001951ใน SQL Server Studio จัดการ คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบทบาทของฐานข้อมูล db_securityadmin ถ้าไม่มีระบุรหัสผ่านเดิม
50001993คุณไม่สามารถกลับไปยังรายงานต้นฉบับใน Internet Explorer 7 หลังจากที่คุณเปิดรายงานที่ยอมรับอย่าง น้อยหนึ่งพารามิเตอร์ DateTime
50001997รูปแบบ batching ใหม่ที่ถูกนำมาใช้ใน SQL Server 2005 SP2 ทำให้เกิดข้อยกเว้นของหน่วยความออกแบบของจำเมื่อคุณเรียกใช้งานดัชนีที่สร้างใหม่
50001998รหัสเหตุการณ์ 17055 ข้อความว่า อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ส่งต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 จะไม่ได้รับ โดยอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
50002000 (จุดบกพร่องนี้เป็นผันแปรของหมายเลขบัก 50000314)กระบวนการบันทึกกล่องโต้ตอบในตัวสร้างรายงานหยุดการตอบสนองใน SQL Server 2005 SP2 ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเริ่มโปรแกรมสร้างรายงานเมื่อมีระบุชื่อรายงานใน URL ในโปรแกรมสร้างรายงาน

สร้าง 09.00.3200 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 15 ตุลาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3195

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
941450แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3195

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 19 กันยายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3194

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001812ข้อยกเว้นของการอ้างอิงเป็น null เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์ในส่วนของเว็บที่ถูกลิงค์ไปยังส่วนไลบรารีเอกสาร

สร้าง 09.00.3194

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 11 กันยายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3186

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001766942087ใช่โปรแกรม c# ประยุกต์ที่ถูกสร้าง โดยใช้โครงสร้างของบริการการรวม SQL Server 2005 9.00.3042 ขัดข้อง และการละเมิดการเข้าถึงเกิด inDtspipeline.dll
50001619ข้อยกเว้นภายในเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการประมวลผลดัชนี
50001625ใน SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ Service Pack 2 (SP2), คุณพบการละเมิดการเข้าถึงที่ใช้บ่อยในการPFCompressIterator::DecompressArrayฟังก์ชันภายใต้เงื่อนไขของปัญหา
50001713โปรแกรมจัดการรายงานลึก ((+/) ไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอกับ Snapshots
50001550แบบร่วมผสานไม่กันเกิดขึ้นระหว่างการ Republisher และผู้เผยแพร่ที่

สร้าง 09.00.3186 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 20 สิงหาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3182

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939537แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

สร้าง 09.00.3182

โครงสร้างนี้จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้การสร้าง 3186 หรือสูงกว่า สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 กรกฎาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3180

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001298938712ใน 2005 บริการการวิเคราะห์ กระบวนการทั้งหมดของฐานข้อมูลอาจไม่ประมวลผลระเบียนทั้งหมดสำหรับมิติบางอย่าง
50001324940129ส่งการสอบถาม MDX อาจไม่คืนผลลัพธ์เว้นแต่ว่า "ไม่ว่าง" จะระบุ ด้วยขนาดที่มีลำดับชั้น unnatural
50001440940128sql Server อาจล้มเหลวในการสร้างแผนการสำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องเคอร์เซอร์ และเกิดข้อผิดพลาด 8623

สร้าง 09.00.3180

โครงสร้างนี้จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้การสร้าง 3186 หรือสูงกว่า สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 11 กรกฎาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3179

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001392939942การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงรายงานหลังจากที่คุณกำหนดค่าบริการ SQL Server 2005 Reporting ให้ทำงานภายใต้โหมดที่ผสานรวม SharePoint

สร้าง 09.00.3179

โครงสร้างนี้จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้การสร้าง 3186 หรือสูงกว่า สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 11 กรกฎาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3178

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001482เก็บแค TokenAndPermUserStore อาจดำเนินต่อขยาย steadily และลดประสิทธิภาพการทำงาน
50001194938243การดำเนินการแบบสอบถามข้อความจากแค็ตตาล็อกที่จะถูก rebuilt อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดเกิดความเสียหายของดัชนี

สร้าง 09.00.3178

โครงสร้างนี้จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้การสร้าง 3186 หรือสูงกว่า สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 5 กรกฎาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3177

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001193938086เรียกใช้งานพร้อมกันของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในบริบทของบัญชีพร็อกซีอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด
50001352938086เรียกใช้งานพร้อมกันของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในบริบทของบัญชีพร็อกซีอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด

สร้าง 09.00.3177

โครงสร้างนี้จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้การสร้าง 3186 หรือสูงกว่า สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 29 มิถุนายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3175

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001391939562แบบสอบถามที่ประกอบด้วยทริกเกอร์ข้อ OF INSTEAD อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8624 ใน SQL Server 2005 SP2
50001367938363แบบร่วมกันไม่อาจเกิดขึ้นในการจำลองแบบผสานเมื่อไม่มีตัวกรองการเข้าร่วมสำหรับกลุ่มของพาร์ติชัน และบทความอยู่ในหลายแห่ง
50001379939285ข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องอาจมีการส่งคืน โดยผู้ให้บริการไคลเอ็นต์ Native ของ SQL เมื่ออยู่ในโหมดการซิงค์ และไม่มีการหมดเวลาของการสอบถาม
50001408939564การสอบถามคอลัมน์ข้อความที่ประกอบด้วยอักขระเกิน 1024 อาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการไคลเอ็นต์ Native ของ SQL
50001397939563การสอบถาม UPDATE หรือแบบสอบถาม DELETE ในโทโพโลยีของผสานการจำลองแบบอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 8152

สร้าง 09.00.3175 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 18 มิถุนายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3169สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936305แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

สร้าง 09.00.3171

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 30 พฤษภาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3169

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
262044937745การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 และ SQL Server จัดการการเชื่อมต่อกันมาก
262045937829ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถาม MDX กับฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 Service Pack 2: “ข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิด ”

สร้าง 09.00.3169

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 18 พฤษภาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3166

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001251937041การแก้ไข: จำลองการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลของผู้เผยแพร่ไม่แบบกับสมาชิกในการทำแบบจำลองของทรานแซคชันถ้าฐานข้อมูลของผู้เผยแพร่ exposed ในฐานข้อมูลที่มิเรอร์เซสชันใน SQL Server 2005
50001248937033ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน SQL Server 2005: "ตัว unisys.dmsII.1 oledbprovider สำหรับ linkserver ' <servername> ' รายงานข้อผิดพลาดตัวให้บริการการทำงานที่รันในหน่วยความจำไม่เพียงพอ" </servername>

สร้าง 09.00.3166

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 7 พฤษภาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3162

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001020936185การแก้ไข: บล็อกและประสิทธิภาพของปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานการสืบค้นกลับสถานะ 1118 ใน SQL Server 2005 ถ้าปริมาณการสร้างตารางชั่วคราวเป็นสูง
50000726932106การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม DMX ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามข้อมูลจากอินสแตนซ์ของบริการการวิเคราะห์ใน SQL Server 2005: "เกิดข้อผิดพลาดระบบดังต่อไปนี้: การเข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง"
50001024934734การแก้ไข: ฐานข้อมูลถูกทำเครื่องหมายเป็นที่สงสัยเมื่อคุณทำการปรับปรุงตารางที่ประกอบด้วยดัชนีที่ไม่ใช่ clustered ใน SQL Server 2005
50000924936863การแก้ไข: แบบสอบถาม MDX บางอาจทำงานช้าลง และใช้เนื้อที่หน่วยความจำเพิ่มเติมหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ Service Pack 2
50000925936262ใน SQL Server 2005 Analysis Services แคชถูกรักษาถึงแม้ว่าจะใช้หน่วยความจำน้อยกว่าLowMemoryLimitคุณสมบัติที่มีการกำหนดค่า
50000898936261การแก้ไข: กระบวนการหยุดการตอบสนอง และการใช้งานของ CPU ถึง 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณดำเนินการพาร์ติชันในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
50000802932180การแก้ไข: แท็บ Discrimination คลัสเตอร์ว่างเปล่าเมื่อคุณเรียกดูแบบจำลอง clustering ของ SQL Server 2005 Analysis Services ใน SQL Server BIDS
50000920935341ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถาม MDX กับเป็นหน่วยวัดในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดภายในเกิด"
50000732932331คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามสร้างแบบจำลอง mining ที่ประกอบด้วยจำนวนมากข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ 32 บิตที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 Analysis Services
50000890936254การแก้ไข: แบบสอบถามมี MDX อาจช้าถ้าจะอ่านจาก aggregation ที่มีระเบียนน้อยกว่า 4096 ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3162

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 23 เมษายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3161

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001001932610ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถาม MDX ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด occurred (แฟ้ม 'pffilestore.cpp' บรรทัด 3267 ฟังก์ชัน 'PFFileStore::HandleDataPageFault')"
50001056935922ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง 3.0 CRM Dynamics ของ Microsoft: "การติดตั้งล้มเหลวในการตรวจสอบระบุเซิร์ฟเวอร์รายงานของบริการการรายงาน"
50000926935360การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลบริการการวิเคราะห์: "ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะขนาด ด้วย ID ของ ' <databasename> ', ชื่อของ ' <dimensionname> ' ถูกกำลังประมวลผล" </dimensionname> </databasename>
50000923935829การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX สำหรับมิติที่ประกอบด้วยลำดับชั้นย่อยหลักในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
50000871935830FIX: A server may start slowly if you have SQL Server 2005 Analysis Services installed and if many objects are stored on the server
50000927A value from the SQL Server 2005 Analysis Services database may be larger than the value from the source database.
50000899935831When you configure proactive caching for a partition in SQL Server 2005 Analysis Services, the underlying partition may be processed two times during a proactive caching update.
50000885935832FIX: You cannot cancel an MDX query that runs for a long time in SQL Server 2005 Analysis Services

Build 09.00.3161 (cumulative update)

This cumulative update package was released on April 16, 2007.

The parent build of this build is 09.00.3159.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935356แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม (สร้าง 3161) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

สร้าง 09.00.3159

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 4 เมษายน 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3156

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001012934459การแก้ไข: งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและคำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งานในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds 3150 ผ่าน 3158

สร้าง 09.00.3156

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 23 มีนาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3155

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50000958934226ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ฐานข้อมูล Mail เพื่อส่งข้อความอีเมลใน SQL Server 2005: "ชื่อโปรไฟล์ไม่ถูกต้อง (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด 14607)"

สร้าง 09.00.3155

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 21 มีนาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3154

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50000900933549การแก้ไข: คุณอาจได้รับการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณทำการดำเนินการคัดลอกขนาดใหญ่ใน SQL Server 2005
50000964933724การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถามที่จะช้าลงเมื่อคุณรันการสอบถามที่ใช้กับผู้ใช้กำหนดสเกลาฟังก์ชันกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
50000875932115การแก้ไข: เธรดการล้างแถวเป็นโกสต์ได้ลบแถวที่เป็นโกสต์บนบางแฟ้มข้อมูลของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005
50000969933766การแก้ไข: ล้มเหลว assertion ข้อความในแฟ้ม Errorlog เมื่อคุณทำการดำเนินการที่แตกต่างกันใน SQL Server 2005: "ล้มเหลว Assertion = 'fFalse' ความพยายามในการเข้าถึงหมายเลขอ้างอิง blob ที่หมดอายุ (3) "
50000919เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้เข้ารหัสลับ ข้อผิดพลาด 565 อาจเกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด 565 จะเป็นดังนี้: "มากเกินไปสแตกมีเกิดในเซิร์ฟเวอร์ขณะคอมไพล์แบบสอบถาม กรุณาให้แบบสอบถาม
50000918933808การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยการลง FOR XML ซ้อนกันใน SQL Server 2005: "ชนิดของข้อมูล XML ที่เสียหาย"
50000921933499การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การจำลองแบบของทรานแซคชันการทำซ้ำการดำเนินการเก็บกระบวนการสมาชิกใน SQL Server 2005: "หน่วยความไม่เพียงพอจำเพื่อรันการสอบถาม"

สร้าง 09.00.3154

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 21 มีนาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3153

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50000948934106การแก้ไข: โปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005 สร้างข้อผิดพลาด assertion ล้มเหลวเมื่อคุณใช้การตรวจสอบการจำลองแบบฐานข้อมูลการกระจายการตรวจสอบ
50000952934188การแก้ไข: ตัวแทนการแจกจ่ายจะไม่ส่งคำสั่งไปสมาชิกที่แม้ว่าบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายที่กำลังทำงานใน SQL Server 2005
50000949934109การแก้ไข: ตัวแทนการแจกจ่ายสร้างการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกสิ่งพิมพ์การจำลองแบบของทรานแซคชันการเรียกใช้สคริปต์การเติมหลังจากที่มีใช้สำเนาชั่วคราวที่สมาชิกใน SQL Server 2005
50000960แบบสอบถามเนื้อหาจากไคลเอ็นต์ Mining ของข้อมูลสำหรับ Excel add-in ที่อาจใช้เวลานานแสดงชุดผลลัพธ์ ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชุดผลลัพธ์มีขนาดใหญ่ Microsoft Office Excel อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) เมื่อรันการสอบถาม

สร้าง 09.00.3153

สร้างตามคำขอนี้ถูกนำออกใช้บน 15 มีนาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3152

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50000945933564การแก้ไข: มีการเพิ่มในปริมาณการใช้หน่วยความจำสำหรับเก็บแค USERSTORE_TOKENPERM gradual เกิดขึ้นใน SQL Server 2005

สร้าง 09.00.3152

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 15 มีนาคม 2007

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3077

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 2 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933097แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม (สร้าง 3152) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

สร้าง 09.00.3077

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 10 กุมภาพันธ์ 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3073

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลข VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
261044960089คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009

สร้าง 09.00.3073

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 9 กันยายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3068

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002995954606คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 GDR: 9 กันยายน 2008

สร้าง 09.00.3068

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 8 กรกฎาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.3054

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002341948109คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 8 กรกฎาคม 2008

สร้าง 09.00.3054

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 4 มีนาคม 2007

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ของการลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50001012934458การแก้ไข: งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและคำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งานในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds 3042 ผ่าน 3053

สร้าง 09.00.3042 (SQL Server 2005 Service Pack 2)

นี่คือโครงสร้างของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ที่ถูกนำออกใช้บน 27 กุมภาพันธ์ 2007

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50002426942980ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่ายบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง Windows ภายในฐานข้อมูล SP2 ติดตั้ง: "การบริการ SQL Server ที่ไม่สามารถเริ่มการทำงาน"
50000919934246การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานเก็บไว้นานที่ถูกเข้ารหัสลับใน SQL Server 2005: "มากเกินไปสแตกมีเกิดในเซิร์ฟเวอร์ขณะคอมไพล์แบบสอบถาม"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
For more information about how to obtain SQL Server 2005 Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
For more information about the new features and the improvements in SQL Server 2005 Service Pack 2, visit the following Microsoft Web site:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่ใช้กับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2008 และสร้าง SQL Server 2005 ที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937137 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB937137 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937137

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com