תיאור של Project 2007 Service Pack 1 ושל ערכת השפה Project Language Pack 2007 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937154 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה ערכות Service Pack עבור Microsoft Office Project 2007 ועבור Microsoft Office Project Language Pack 2007. מאמר זה מכיל מידע המסביר כיצד להשיג את ערכות ה- Service Pack ואת רשימת הבעיות הנפתרות באמצעותן. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם ערכות ה- Service Pack מותקנות.

מבוא

ערכות Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1 (SP1)? ו- Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1)? מספקות את העדכונים האחרונים ל- Microsoft Office Project 2007 ול- Microsoft Office Project Language Pack 2007. ערכות ה- Service Pack מכילות שיפורי אבטחה, שיפורים ביציבות וכן שיפורים בביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים בערכות Service Pack אלה פורסמו כבר בעדכונים נפרדים.

מידע נוסף

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב- Project 2007 וב- Project Language Pack 2007 הנפתרות באמצעות Project 2007 SP1 ועל-ידי Project Language Pack 2007 SP1.

הערה חוברת העבודה כתובה באנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Servers Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות הנפתרות באמצעות ערכות ה- Service Pack

ערכות Project 2007 SP1 and by Project Language Pack 2007 SP1. ו- Project Language Pack 2007 SP1 פותרים את הבעיות המתוארות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
942386 בעיות ב- Project 2007 הנפתרות באמצעות Office Project 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות המתרחשות במהלך התקנת ערכת ה- Service Pack

942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942621 אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint פועל באופן בלתי צפוי בעת שימוש במצב שקט להתקנת Microsoft Office System 2007 Servers או Windows SharePoint Services 3.0 והחלת ערכת Service Pack, עדכון או תיקון חם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות שעלולות להופיע לאחר התקנת ערכת Service Pack זו

942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי ההתקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ערכות ה- Service Pack

Project 2007 SP1
?Project 2007 SP1 נמצא במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד ערכת Service Pack זו ולהשיג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=cec3e1e2-d802-4a03-bc78-05c48472559b
Project Language Pack 2007 SP1
ערכת השפה Project Language Pack 2007 SP1 נמצאת במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד ערכת Service Pack זו ולהשיג את הוראות ההתקנה ואת אסטרטגיות הפריסה, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט, בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=d322ba67-b199-4503-8aff-6813b320d708

מידע אודות הסרה

לא ניתן להשתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת ערכות Service Pack אלה. כדי להסיר את Project 2007 SP1 ואת Project Language Pack 2007 SP1 מהמחשב, עליך להסיר את Project 2007 ואת Project Language Pack 2007. לאחר מכן, התקן מחדש את Project 2007 ואת Project Language Pack 2007 מתקליטור ההתקנה המקורי של Project 2007 ושל Project Language Pack 2007. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 לא ניתן להסיר ערכות ה- Service Pack של מוצרי Office 2003 או של מוצרי Office 2007

כיצד לקבוע אם ערכות ה- Service Pack מותקנות

Project 2007 SP1
ערכת Project 2007 SP1 מכילה את הקבצים בעלי המאפיינים הבאים.

ProjectWWsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Winproj.exe12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxלא ישים
Apex.thmxלא ישים
Atl80.dll8.0.50727.762
Atlconv.dll12.0.6211.1000
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlלא ישים
Colorscheme_concourse.xmlלא ישים
Concourse.eftxלא ישים
Concourse.thmxלא ישים
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlלא ישים
Fontscheme_concourse.xmlלא ישים
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nameext.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
P12migrationtool.exe12.0.6211.1000
Pj11od11.dll12.0.6211.1000
Pjresc.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Prjres.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Serconv.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
הערה חבילת Project 2007 SP1 כוללת גם את קבצי ?.msp הבאים הכלולים בחבילת ערכת השפה Project Language Pack 2007 SP1:
  • ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
  • ProjectMUIsp1-en-us.msp
  • Proofsp1-en-us.msp
אינך נדרש להתקין ערכת Service Pack זו אם יש לך גירסאות עדכניות יותר של קבצים אלה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע מהי הגירסה של תוכנית Office 2007 המותקנת במחשב, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Project Language Pack 2007 SP1
ערכת השפה Project Language Pack 2007 SP1 מכילה את הקבצים בעלי המאפיינים הבאים.

ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ProjectMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
אינך נדרש להתקין ערכת Service Pack זו אם יש לך גירסאות עדכניות יותר של קבצים אלה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע מהי הגירסה של ערכת השפה של Office 2007 המותקנת במחשב, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
945598 כיצד לקבוע מהי הגירסה של ערכת Service Pack של Office 2007 המותקנת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ערכות Project 2007 SP1 ו- Project Language Pack 2007 SP1 מורכבות מקבצי תיקון מלאים של Microsoft Windows Installer (קבצי ?.msp). קבצי ה- ?.msp ארוזים בתוך קבצי הפעלה לחילוץ עצמי. קבצי ה- ?.msp הבאים מופצים בערכות Service Pack אלה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץתיאור
ProjectWWsp1.mspחל על Project 2007
Office64WWsp1.mspחל על Project 2007
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspחל על Project Language Pack 2007
ProjectMUIsp1-en-us.mspחל על Project Language Pack 2007
Proofsp1-en-us.mspחל על Project Language Pack 2007

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית ולאחר מכן תטמין מחדש ותתקין מחדש את Project 2007 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[list of features]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Project 2007 מתוך התמונה הניהולית. עבור Project 2007 SP1, הערך עבור [רשימת התכונות] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הליכים מפורטים המתארים כיצד להפיץ עדכוני מוצר עבור Microsoft Office system 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/2ce70869-aa75-4a73-9c9b-8b74001f1c3c1033.mspx
Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Microsoft Office. לקבלת פרטים נוספים אודות Office System TechCenter, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 937154 - Last Review: יום חמישי 20 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
מילות מפתח 
kbtshoot kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB937154

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com