คำอธิบาย ของโครงการ 2007 Service Pack 1 และ ของโครงการชุดภาษา 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937154 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็ค สำหรับ Microsoft Office 2007 โครงการ และ Microsoft Office โครงการภาษา Pack 2007 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office โครงการ 2007 Service Pack 1 (SP1) และ Microsoft Office โครงการภาษา Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) ให้ปรับปรุงล่าสุด กับ Microsoft Office 2007 โครงการ และ Microsoft Office โครงการภาษา Pack 2007 เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่จะมาพร้อมกับเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไขเซอร์วิสแพ็ค

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของปัญหาเกี่ยวกับโครงการ 2007 และ 2007 ชุดภาษาของโครงการที่มีแก้ไข ตามโครงการ 2007 SP1 และ ตามโครงการภาษา Pack 2007 SP1

หมายเหตุ:สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls 2007

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่แก้ไขเซอร์วิสแพ็ค

โครงการ 2007 SP1 และโครงการภาษา Pack 2007 SP1 แก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
942386การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโครงการ 2007 โดย Office โครงการ 2007 Service Pack 1

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่พบที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

942101คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้แพคเกจโปรแกรม Office Service Pack 1 2007 ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack
942621ผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกโดยไม่คาดคิดรันเมื่อคุณใช้โหมด quiet ติดตั้ง 2007 Microsoft Office System เซิร์ฟเวอร์ หรือ 3.0 บริการ SharePoint Windows และคุณใช้เซอร์วิสแพ็ค การปรับปรุง หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

942995คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธี การขอรับ และติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

โครงการ 2007 SP1
โครงการ 2007 SP1 จะอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดนี้ service pack และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CEC3E1E2-D802-4A03-BC78-05C48472559B
ชุดภาษาโครงการ 2007 SP1
ชุดภาษาโครงการ 2007 SP1 จะอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดนี้ service pack และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D322BA67-B199-4503-8AFF-6813B320D708

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อลบเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้ เมื่อต้องการลบโครงการ 2007 SP1 และโครงการภาษา Pack 2007 SP1 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องลบโครงการ 2007 และ 2007 ชุดภาษาของโครงการ จากนั้น ติดตั้ง 2007 โครงการและ 2007 ชุดภาษาโครงการจากโครงการ 2007 ของคุณและซีดี 2007 ชุดภาษาโครงการต้นฉบับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003 หรือผลิตภัณฑ์ Office 2007

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

โครงการ 2007 SP1
โครงการ 2007 SP1 ประกอบด้วยแฟ้มที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

ProjectWWsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
WinProj.exe12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxไม่สามารถใช้งานได้
Apex.thmxไม่สามารถใช้งานได้
Atl80.dll8.0.50727.762
Atlconv.dll12.0.6211.1000
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Colorscheme_concourse.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Concourse.eftxไม่สามารถใช้งานได้
Concourse.thmxไม่สามารถใช้งานได้
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Fontscheme_concourse.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nameext.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
P12migrationtool.exe12.0.6211.1000
Pj11od11.dll12.0.6211.1000
Pjresc.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Prjres.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Serconv.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
หมายเหตุ:แพคเกจโครงการ 2007 SP1 ยังรวมถึงแฟ้ม.msp ต่อไปนี้ที่รวมอยู่ในแพคเกจโครงการภาษา Pack 2007 SP1:
  • ClientSharedMUIsp1 สั้น us.msp
  • ProjectMUIsp1 สั้น us.msp
  • Proofsp1 สั้น us.msp
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของโปรแกรม Office 2007 ที่มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928116วิธีการตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ office 2007 รุ่นที่มีการติดตั้ง
ชุดภาษาโครงการ 2007 SP1
SP1 Pack 2007 ภาษาโครงการประกอบด้วยแฟ้มที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

ClientSharedMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ProjectMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของชุดภาษาของ Office 2007 ที่มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
945598วิธีการตรวจสอบรุ่นของ 2007 การติดตั้ง ภาษาของ Office บรรจุ

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

โครงการ 2007 SP1 และโครงการภาษา Pack 2007 SP1 ประกอบด้วยแฟ้มที่ Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) แฟ้ม.msp มีรวมอยู่ self-extracting แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ แฟ้ม.msp ต่อไปนี้ได้รับการกระจายในเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มคำอธิบาย:
ProjectWWsp1.mspนำไปใช้กับโครงการ 2007
Office64WWsp1.mspนำไปใช้กับโครงการ 2007
ClientSharedMUIsp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาโครงการ 2007
ProjectMUIsp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาโครงการ 2007
Proofsp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาโครงการ 2007

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณทำการปรับปรุงจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ และจากนั้นคุณ recache และติดตั้ง 2007 โครงการในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]คุณสมบัติ คุณสมบัตินี้ระบุว่า คุณต้องการส่วนประกอบเฉพาะของโครงการ 2007 จากรูปภาพในการจัดการการติดตั้งใหม่ สำหรับโครงการ 2007 SP1 ค่าสำหรับ[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]จะเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
ขั้นตอนอย่างละเอียดที่อธิบายถึงวิธีการกระจายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
TechCenter ของระบบ Office มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Microsoft Office รุ่นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TechCenter ของระบบ Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937154 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbmt KB937154 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937154

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com