תיאור של מסייע הדפסת לוחות השנה Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937157 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה ערכת Service Pack עבור מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Microsoft Office Outlook 2007. מאמר זה מכיל מידע על אופן קבלת ה-service pack ואופן קבלת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע אודות הבעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ערכת ה- Service Pack. מאמר זה מכיל גם מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם ערכות ה- Service Pack מותקנות.

מבוא

מסייע הדפסת לוחות השנה עבור חבילת Microsoft Office Outlook 2007 Suite Service Pack 1 (SP1)? מכילה שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים במסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים. מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Office Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב- Visio 2007 הנפתרות באמצעות מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי ערכת ה- Service Pack

בעיות הנפתרות על-ידי ערכת ה- Service Pack

ערכת ה- Service Pack פותרת את הבעיות הבאות שתועדו בעבר במאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.
תו סיני כפול מוצג עבור החודש בבורר התאריכים
בעת הוספת תצוגת חודש באמצעות גירסה בשפה סינית (טייוואן) של מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007, מוצג תו סיני כפול עבור החודש.
מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 לא טוען כראוי את מחרוזות המשאבים בסינית
בעת פתיחת גירסה בשפה סינית (הונג קונג) של מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007, מסייע הדפסת לוחות השנה לא טוען כראוי את מחרוזות המשאבים של השפה הסינית (הונג קונג). המחרוזות מוצגות באנגלית.

בעיות מוכרות

942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה המשויכים לערכת ה- Service Pack

מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 משויך לעלון האבטחה המתואר במאמר מס' 934062 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934062 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:? 8 במאי 2007

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1

הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה עבור מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 זמינות במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד חבילת service pack זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D4A4E82-171D-4D9F-A32B-9EFEE09B2711&displaylang=he

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר ערכת Service Pack זו. כדי להסיר את מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1, עליך להסיר את מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007. לאחר מכן, עליך להתקין מחדש את מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 מהתקליטור המקורי של מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 לא ניתן להסיר ערכות Service Pack של מוצרי Office 2003

כיצד לקבוע אם ערכת ה- Service Packמותקנת

ערכת ה- Service Pack מכילה קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
CPAOSP1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
אם ברשותך קבצים בעלי גירסאות מתקדמות יותר מאלה המופיעות בטבלה, אינך נדרש להתקין ערכת Service Pack זו.

כדי לקבוע אם הקבצים המפורטים בטבלה מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את מסייע החיפוש. לשם כך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

    הערה אם Windows Desktop Search מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
  2. בחלון 'תוצאות חיפוש', לחץ על כל הקבצים והתיקיות שבחלונית מסייע החיפוש.
  3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שאיתרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  5. בכרטיסיות כללי וגירסה, בדוק את מאפייני הקובץ של הקובץ המותקן.
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לקביעת מספר הגירסה של חבילת Office 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קובצי ?msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?msp). קובץ זה מגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. בערכת Service Pack זו מופץ קובץ ה-?msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץתיאור
CPAOSP1-en-us.mspגירסה אנגלית של מסייע הדפסת לוחות השנה Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

מידע עבור מנהלי מערכת אודות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ולאחר מכן תאחסן מחדש במטמון ותתקין מחדש את מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[רשימת התכונות]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של מסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1 מתוך התמונה הניהולית. במסייע הדפסת לוחות השנה עבור Outlook 2007 SP1, הערך עבור [list of features] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הליכים מפורטים המתארים כיצד להפיץ עדכוני מוצר עבור Microsoft Office system 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/2ce70869-aa75-4a73-9c9b-8b74001f1c3c1033.mspx
Office System TechCenter כולל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף אודות Office System TechCenter, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 937157 - Last Review: יום חמישי 20 דצמבר 2007 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
  • Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbdownload atdownload KB937157

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com