תיאור של PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937158 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה ערכת Service Pack עבור עדכון עבור Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007. מאמר זה כולל פרטים אודות האופן שבו ניתן לקבל את ערכת ה- Service Pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם ערכת ה- Service Pack מותקנת.

מבוא

ערכת Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1 (SP1)? מכילה שיפורים משמעותיים באבטחה, ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-PowerPoint Viewer 2007 SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים. PowerPoint Viewer 2007 SP1 משלב את כל התיקונים שפורסמו בעבר בעדכון אחד.

מידע נוסף

פרטי ערכות ה- Service Pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברות עבודה של Microsoft Office Excel המכילות רשימות של הבעיות הנפתרות על-ידי PowerPoint Viewer 2007 SP1.

הערה חוברות העבודה כתובות באנגלית. חוברות העבודה לא יתורגמו לשפות אחרות.

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Servers Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

עלוני אבטחה המשויכים לערכת ה- Service Pack

? PowerPoint Viewer 2007 SP1 משויך לעדכוני האבטחה הבאים:
936960 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:? 14 באוגוסט 2007
934062 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:? 8 במאי 2007

עדכונים שפורסמו בעבר הכלולים בערכת Service Pack זו

PowerPoint Viewer 2007 SP1 מכיל את העדכונים שלהלן, שקדמו לו:
934391 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:? 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
934395 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:? 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את PowerPoint Viewer 2007 SP1?

PowerPoint Viewer 2007 SP1 זמין במרכז ההורדות של Microsoft, יחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה. להורדת ערכת ה- Service Pack ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E985ED98-5003-4DC1-88EC-3E151E4DC790&displaylang=he

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר ערכת ה- Service Pack. כדי להסיר את PowerPoint Viewer 2007 SP1 מהמחשב, עליך להסיר את PowerPoint Viewer 2007 ולאחר מכן עליך להתקין מחדש את PowerPoint Viewer 2007 מתקליטור ההתקנה המקורי של PowerPoint Viewer 2007. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 לא ניתן להסיר ערכות ה- Service Pack של מוצרי Office 2003 או של מוצרי Office 2007

כיצד לקבוע אם ערכת ה- Service Packמותקנת

ערכת ה- Service Pack מכילה קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
PPViewerSP1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mso.dll12.0.6213.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ppcnv.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Pxbcom.exe12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Colorscheme_apex.xml
Colorscheme_concourse.xml
Fontscheme_apex.xml
Fontscheme_concourse.xml
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
אינך נדרש להתקין ערכת Service Pack זו אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה. כדי לקבוע אם הקבצים המפורטים בטבלה מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את מסייע החיפוש. לשם כך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

    הערה אם Windows Desktop Search מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
  2. בחלון 'תוצאות חיפוש', לחץ על כל הקבצים והתיקיות שבחלונית מסייע החיפוש.
  3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  5. בכרטיסיה כללי ובכרטיסיה גירסה, בדוק את מאפייני הקובץ של הקובץ המותקן במחשב.
לקבלת מידע נוסף אודות קביעה מהי הגירסה של חבילת Microsoft Office 2007 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. בערכת ה- Service Pack מופץ קובץ ה-?msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ mspתיאור
PPViewerSP1-en-us.mspגירסה אנגלית של PowerPoint Viewer 2007 SP1

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין מחדש ותתקין מחדש את PowerPoint Viewer 2007 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[list of features]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של PowerPoint Viewer 2007 מתוך התמונה הניהולית. עבור PowerPoint Viewer 2007 SP1, מאפיין זה הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת מידע נוסף המתאר כיצד להפיץ עדכוני מוצר עבורOffice System 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/2ce70869-aa75-4a73-9c9b-8b74001f1c3c1033.mspx
Office System Office System TechCenter כולל את העדכונים הניהוליים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים העדכניים ביותר לכל הגירסאות של מוצרי Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף אודות Office System TechCenter, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 937158 - Last Review: יום חמישי 20 דצמבר 2007 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbgetsp kbtshoot kbupdate kbfix kbdownload atdownload kbexpertisebeginner KB937158

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com