คำอธิบายของ PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937158 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

คำแนะนำ

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ การปรับปรุงเสถียรภาพที่มีนัยสำคัญ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่มีนัยสำคัญ การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มีอยู่ใน SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer รวมการแก้ไขนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการ pack บริการ

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของปัญหาที่แก้ไขใน SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer

หมายเหตุ สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 2007 Office เซิร์ฟเวอร์บริการ Pack 1 Changes_all.xls เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 บริการ Pack 1 Changes_all.xls เดี๋ยวนี้

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

กระดานข่าวความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack

SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
936960 คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Microsoft Office 2007:14 สิงหาคม 2007
934062 คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Office 2007:8 พฤษภาคม 2007

ก่อนหน้านี้นำออกใช้ปรุงที่มี service pack

SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer รวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้าดังต่อไปนี้:
934391 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007:18 พฤษภาคม 2007
934395 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007:18 พฤษภาคม 2007

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
942101คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำมาใช้ของ 2007 Office Service Pack 1 แพ็คเกจบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2
942995 คุณได้รับพร้อมท์โดยไม่คาดคิดให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer

SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer จะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ เมื่อต้องดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E985ED98-5003-4DC1-88EC-3E151E4DC790&displaylang=en

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้Add or Remove Programsใน'แผงควบคุม'เพื่อเอา service pack ออก เมื่อต้องเอา SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer จากคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอา PowerPoint Viewer 2007 และจากนั้น คุณต้องติดตั้ง PowerPoint Viewer 2007 จากซีดีต้นฉบับ PowerPoint Viewer 2007 รอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003 หรือผลิตภัณฑ์ Office 2007

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
PPViewerSP1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mso.dll12.0.6213.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ppcnv.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Pxbcom.exe12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Colorscheme_apex.xml
Colorscheme_concourse.xml
Fontscheme_apex.xml
Fontscheme_concourse.xml
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มแล้ว คลิก ค้นหา.

    หมายเหตุ ถ้ามีการเริ่มต้น Windows Desktop Search คลิก คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา.
  2. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ในการ ตัวช่วยค้นหา บานหน้าต่างงาน
  3. ในการ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม กล่อง พิมพ์ชื่อของไฟล์ และจากนั้น คลิก ค้นหา.
  4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  5. ในการ ทั่วไป แท็บ และคง เวอร์ชั่น แท็บ การตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928116วิธีการตรวจสอบการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 รุ่นใด

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

จัดการ service pack ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่เป็นแพคเกจในแฟ้มปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง แฟ้ม.msp จัดในตารางต่อไปนี้ได้มีกระจายในเซอร์วิสแพ็ค
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย
PPViewerSP1 สั้น us.mspเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ SP1 2007 ของ PowerPoint Viewer

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุงจุดติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณ และถ้าคุณ recache และติดตั้ง PowerPoint Viewer 2007 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งที่มีการ ติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน] คุณสมบัติ คุณสมบัตินี้ระบุว่า คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะของ PowerPoint Viewer 2007 จากรูปแบบสำหรับผู้ดูแล สำหรับ PowerPoint Viewer 2007 SP1 คุณสมบัตินี้จะเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกระจายโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
TechCenter ระบบ Office ประกอบด้วยการปรับปรุงสำหรับผู้ดูแลล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้ล่าสุดสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TechCenter ระบบ Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937158 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbgetsp kbtshoot kbupdate kbfix kbdownload atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB937158 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937158

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com