תיאור של SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937162 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה ערכת Service Pack עבור Microsoft Office SharePoint Designer 2007. מאמר זה מכיל מידע המסביר כיצד להציג את ה-service pack ואת רשימת הבעיות המתוקנות באמצעותו. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה- Service Pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

ערכת Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (SP1)? מכילה שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-SharePoint Designer 2007 SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים. SharePoint Designer 2007 SP1 משלב את כל התיקונים שפורסמו בעבר בעדכון אחד.

מידע נוסף

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Office Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב- SharePoint Designer 2007 הנפתרות באמצעות SharePoint Designer 2007 SP1.

הערה חוברת העבודה כתובה באנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Servers Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack?

SharePoint Designer 2007 SP1 פותר את הבעיה הבאה שלא תועדה בעבר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

לא ניתן לעדכן שדה ב- SharePoint Designer 2007 כאשר תבנית התאריך של אתר אינטרנט מוגדרת כ- DD/MM/YY

עיין בתרחיש הבא. תבנית התאריך של אתר אינטרנט מוגדרת כ- DD/MM/YY ב- SharePoint Designer 2007. בנוסף, בשורה DataFormWebPart מופיע שדה תאריך. בתרחיש זה, לא ניתן לעדכן שדות אחרים בשורה DataFormWebPart. אם היום בחודש הוא ה- 12 או לפני, נשמר תאריך שגוי במסד הנתונים. אם היום בחודש מתרחש אחרי ה- 12, מופיעה הודעת שגיאה.

עלוני אבטחה הקשורים לערכת ה- Service Pack

?SharePoint Designer 2007 SP1 מטפל בבעיות המתוארות בעלוני האבטחה הבאים של מיקרוסופט:
936960 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:? 14 באוגוסט 2007
936514 תיאור של עדכון אבטחה עבור Microsoft Office System 2007 ועבור חבילת התאימות של Microsoft Office System 2007: 10 ביולי 2007
934062 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:? 8 במאי 2007

עדכונים קודמים הכלולים בערכת Service Pack זו

SharePoint Designer 2007 SP1 מכיל את העדכונים שלהלן, שקדמו לו:
934391 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:? 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
934393 תיאור העדכון עבור Office System 2007:? 8 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
932080 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:? 9 באפריל 2007

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות המתרחשות במהלך התקנת ערכת ה- Service Pack

942101 בעת ניסיון להחיל אחת מחבילות 2007 Office Service Pack 1 במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 2 מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות שעלולות להופיע לאחר התקנת ערכת Service Pack זו

942995 לאחר התקנת ערכת Service Pack של Office 2007 או עדכון של Office 2007, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי ההתקנה

כיצד להשיג ולהתקין את SharePoint Designer 2007 SP1

?SharePoint Designer 2007 SP1 נמצא במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד ערכת Service Pack זו ולהשיג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B57C805D-2821-4625-A6F1-80725267F887&displaylang=he

כיצד להשיג ולהתקין את SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

להשגת פונקציונליות מלאה של SharePoint Designer 2007, התקן את Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) בעת שימוש ב- SharePoint Designer Language Pack 2007. כדי להוריד את SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=8d72b284-24f7-4cfb-9d22-d2a2651d4734

מידע על הסרה

לא ניתן להשתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת ערכת Service Pack זו. כדי להסיר את SharePoint Designer 2007 SP1 מהמחשב שלך, עליך להסיר את SharePoint Designer 2007. לאחר מכן התקן מחדש את SharePoint Designer 2007 מתקליטור ההתקנה המקורי של SharePoint Designer 2007. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 לא ניתן להסיר ערכות ה- Service Pack של מוצרי Office 2003 או של מוצרי Office 2007

כיצד לקבוע אם ערכת ה- Service Pack מותקנת עבור SharePoint Designer 2007

ערכת ה- Service Pack מכילה את הקבצים בעלי המאפיינים הבאים.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Proofsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
SharePointDesignerWWsp1.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxלא ישים
Apex.thmxלא ישים
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlלא ישים
Colorscheme_concourse.xmlלא ישים
Concourse.eftxלא ישים
Concourse.thmxלא ישים
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlלא ישים
Fontscheme_concourse.xmlלא ישים
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Leawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Spdesign.exe12.0.6211.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000

כיצד לקבוע אם ערכת ה- Service Pack מותקנת עבור ערכת השפה SharePoint Designer Language Pack 2007

ערכת ה- Service Pack מכילה את הקבצים בעלי המאפיינים הבאים.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץ
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
הערה אינך נדרש להתקין ערכת ה- Service Pack אם יש לך גירסאות עדכניות יותר של קבצים אלה.

כדי לקבוע אם קבצים אלה מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את מסייע החיפוש. לשם כך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

    הערה אם Windows Desktop Search מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
  2. בחלון 'תוצאות חיפוש', לחץ על כל הקבצים והתיקיות שבחלונית מסייע החיפוש.
  3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שאיתרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  5. בכרטיסיות כללי וגירסה, בדוק את מאפייני הקובץ של הקובץ המותקן במחשב.

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?msp

?SharePoint Designer 2007 SP1

ערכת ה- Service Pack הניהולית מורכבת מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?msp). קובץ ה-msp ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי.

קבצי ה- ?.msp הבאים מופצים ב- SharePoint Designer 2007 SP1.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץתיאור
Clientsharedmuisp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer Language Pack 2007
Office64wwsp1.mspחל על SharePoint Designer 2007
Proofsp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1
Sharepointdesignerwwsp1.mspחל על SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

ערכת ה- Service Pack הניהולית מורכבת מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?msp). קובץ ה-msp ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי.

קבצי ה- ?.msp הבאים מופצים בערכת SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץתיאור
Clientsharedmuisp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer Language Pack 2007
Proofsp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer Language Pack 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspחל על SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית ולאחר מכן תטמין מחדש ותתקין מחדש את SharePoint Designer 2007 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[list of features]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של SharePoint Designer 2007 מתוך התמונה הניהולית. ב- SharePoint Designer 2007 SP1, הערך עבור [list of features] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הליכים מפורטים המתארים כיצד להפיץ עדכוני מוצר עבור Microsoft Office system 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/2ce70869-aa75-4a73-9c9b-8b74001f1c3c1033.mspx
Office System TechCenter כולל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף אודות Office System TechCenter, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 937162 - Last Review: יום חמישי 20 דצמבר 2007 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
מילות מפתח 
kbgetsp atdownload kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix KB937162

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com