คำอธิบายของ SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937162 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของปัญหาที่แก้ไข service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ ปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่มีอยู่ใน SP1 2007 ตัวออกแบบของ SharePoint ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก sharepoint SP1 2007 ของตัวออกแบบรวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง SharePoint Designer 2007 ที่มีแก้ไข โดย SP1 2007 ตัวออกแบบของ SharePoint

หมายเหตุ:สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls 2007

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่แก้ไข service pack

SP1 2007 ตัวออกแบบของ sharepoint ให้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณไม่สามารถปรับปรุงเขตข้อมูลใน SharePoint Designer 2007 เมื่อมีการตั้งค่ารูปแบบวันที่ของเว็บไซต์เพื่อ DD/ดด/YY

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: รูปแบบวันที่ของเว็บไซต์ถูกกำหนดเป็นพิ่ม/ม/ปปใน SharePoint Designer 2007 นอกจากนี้ ไม่มีฟิลด์วันที่ในแถว DataFormWebPart ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถปรับปรุงฟิลด์อื่น ๆ ในแถว DataFormWebPart ถ้าวันที่ของเดือนที่ 12 หรือก่อน 12 วันไม่ถูกต้องถูกบันทึกไปยังฐานข้อมูล ถ้าวันที่ของเดือนหลังจากที่ 12 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแพ็ค

SP1 2007 ตัวออกแบบของ sharepoint เน้นปัญหาที่อธิบายไว้ในกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ต่อไปนี้:
936960คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Microsoft Office 2007: 14 สิงหาคม 2007
936514คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับระบบ Office 2007 และคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007: 10 กรกฎาคม 2007
934062คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2007

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่มี service pack

SP1 2007 ตัวออกแบบของ sharepoint รวมถึงการปรับดังต่อไปนี้ก่อนนำออกใช้ปรุง:
934391คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2007
934393คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับระบบ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2007
932080คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 9 เมษายน 2007

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่พบที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

942101คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้แพคเกจโปรแกรม Office Service Pack 1 2007 ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

942995คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดในการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธี การขอรับ และติดตั้ง SP1 2007 ตัวออกแบบของ SharePoint

SP1 2007 ตัวออกแบบของ sharepoint จะอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดนี้ service pack และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B57C805D-2821-4625-A6F1-80725267F887&displaylang=en

วิธี การขอรับ และติดตั้ง SharePoint Designer ภาษา Pack 2007 SP1

สำหรับการทำงานของ SharePoint Designer 2007 ทั้งหมด ติดตั้ง Microsoft Office SharePoint Designer ภาษา Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) ถ้าคุณใช้ SharePoint 2007 ชุดภาษาของตัวออกแบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลด SharePoint Designer ภาษา Pack 2007 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8D72B284-24F7-4CFB-9D22-D2A2651D4734&displaylang=en

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อลบเซอร์วิสแพ็คนี้ เมื่อต้องการลบ SP1 2007 ตัวออกแบบของ SharePoint จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอา SharePoint Designer 2007 ติดตั้ง SharePoint Designer 2007 แล้ว โดยใช้ซีเดิม SharePoint Designer 2007 ดีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
873125คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003 หรือผลิตภัณฑ์ Office 2007

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack สำหรับ SharePoint Designer 2007

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
ClientSharedMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Proofsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6212.1000
SharePointDesignerWWsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxไม่สามารถใช้งานได้
Apex.thmxไม่สามารถใช้งานได้
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Colorscheme_concourse.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Concourse.eftxไม่สามารถใช้งานได้
Concourse.thmxไม่สามารถใช้งานได้
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Fontscheme_concourse.xmlไม่สามารถใช้งานได้
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Leawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6212.1000
Spdesign.exe12.0.6211.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack สำหรับ SharePoint 2007 ชุดภาษาของตัวออกแบบ

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
ClientSharedMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6212.1000
หมายเหตุ:คุณไม่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มเหล่านี้

การตรวจสอบว่า มีการติดตั้งแฟ้มเหล่านี้หรือไม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.

    หมายเหตุ:ถ้าการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows เริ่มต้น คลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา.
  2. ในหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในการตัวช่วยค้นหาบานหน้าต่างงาน
  3. ในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดกล่อง พิมพ์ชื่อของไฟล์ และคลิกค้นหา.
  4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม ที่อยู่ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  5. ในการทั่วไปและรุ่นแท็บ ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มของแฟ้มมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

SP1 2007 ตัวออกแบบของ sharepoint

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) แฟ้ม .msp จัดเป็นแพคเกจในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง

แฟ้ม.msp ต่อไปนี้จะมีการแจกจ่ายใน SP1 2007 ตัวออกแบบของ SharePoint
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มคำอธิบาย:
Clientsharedmuisp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาของ SharePoint Designer 2007
Office64wwsp1.mspนำไปใช้กับ SharePoint Designer 2007
Proofsp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับ SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาของตัวออกแบบของ SharePoint 2007 Service Pack 1
Sharepointdesignerwwsp1.mspนำไปใช้กับ SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

ชุดภาษาของ sharepoint Designer 2007 SP1

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) แฟ้ม .msp จัดเป็นแพคเกจในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง

แฟ้ม.msp ต่อไปนี้ได้รับการกระจายใน SharePoint Designer ภาษา Pack 2007 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มคำอธิบาย:
Clientsharedmuisp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาของ SharePoint Designer 2007
Proofsp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาของ SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1 สั้น us.mspนำไปใช้กับชุดภาษาของตัวออกแบบของ SharePoint 2007 Service Pack 1

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณทำการปรับปรุงจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ และจากนั้นคุณ recache และติดตั้ง SharePoint Designer 2007 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]คุณสมบัติ คุณสมบัตินี้ระบุว่า คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะที่ของ SharePoint Designer 2007 จากรูปแบบสำหรับผู้ดูแล สำหรับ SharePoint Designer 2007 SP1 ค่าสำหรับ[รายชื่อของลักษณะการทำงาน]จะเป็นดังนี้:
ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด
ขั้นตอนอย่างละเอียดที่อธิบายถึงวิธีการกระจายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
TechCenter ของระบบ Office มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Microsoft Office รุ่นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TechCenter ของระบบ Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937162 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Keywords: 
kbgetsp atdownload kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB937162 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937162

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com