หลังจากที่คุณกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันใน Windows Vista การเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดทำงานหลังจากที่หนึ่งถึงสองชั่วโมง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937168 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันใน Windows Vista คุณอาจพบว่า ถึงแม้ว่าการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างถูกต้องที่หนึ่ง การเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดทำงานหลังจากที่หนึ่งถึงสองชั่วโมง ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ต ไป ยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN), หรือเมื่อต้อง การทรัพยากรของเครือข่ายบน LAN

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการwinsock bind()ฟังก์ชัน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netio.sys6.0.6000.20597217,27212 2007 พฤษภาคม02:20x86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,21814 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_6f3afd5a63c97fc8c8030ef47028c44f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_e9c22ebd978f6a2c.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,04514 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_54e479e8d18748c4.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,16214 2007 พฤษภาคม18:14ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_5fcea2efab936c1d.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,54014 2007 พฤษภาคม18:14ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2059749,15212 2007 พฤษภาคม02:16x86
Netiougc.exe6.0.6000.2059722,01612 2007 พฤษภาคม01:30x86
Tcpip.sys6.0.6000.20597803,84012 2007 พฤษภาคม01:31x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20597167,42412 2007 พฤษภาคม02:16x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Amd64_4f6a2dedb1c9dc859126b4d90b662383_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_fe3288adb6197e2e.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05114 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_93e9311ca92486efb11966358a7390cc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_1c92da281782d392.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05114 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_b103156c89e4b9fa.manifest หน้าต่าง - netio -ไม่สามารถใช้งานได้4,17014 2007 พฤษภาคม18:20ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_bbed3e7363f0dd53.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,61014 2007 พฤษภาคม18:20ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Netio.sys6.0.6000.20597324,79212 2007 พฤษภาคม03:34x64ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb937168 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,01414 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb937168 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,23114 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,21814 2007 พฤษภาคม18:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_bb57bfbebe457bf5.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,73012 2007 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_c641e8c598519f4e.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,29714 2007 พฤษภาคม18:20ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2059759,90412 2007 พฤษภาคม03:29x64ไม่สามารถใช้งานได้
Netiougc.exe6.0.6000.2059725,60012 2007 พฤษภาคม01:58x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6000.205971,193,47212 2007 พฤษภาคม01:59x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20597232,96012 2007 พฤษภาคม03:30x64ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2059749,15212 2007 พฤษภาคม02:16x86wow64_microsoft tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_c641e8c598519f4e -หน้าต่าง -
Netiougc.exe6.0.6000.2059722,01612 2007 พฤษภาคม01:30x86wow64_microsoft tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_c641e8c598519f4e -หน้าต่าง -
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20597167,42412 2007 พฤษภาคม02:16x86wow64_microsoft tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20597_none_c641e8c598519f4e -หน้าต่าง -

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Windows Vista จะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:Services.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกServices.mscในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ค้นหานี้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน (ICS)บริการในการชื่อ:คอลัมน์ และจากนั้น ตรวจสอบสถานะสำหรับการบริการในการสถานะ:คอลัมน์ Windows Vista กำลังใช้ Internet Connection Sharing หากการสถานะ:คอลัมน์สำหรับการแสดงของบริการเริ่มต้น.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937168 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertiseinter kbwinvistapostrtmfix kbmt KB937168 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937168

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com