ไม่สามารถแสดงชื่อของเครื่องพิมพ์เครือข่ายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937193 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายที่มีชื่อที่ประกอบด้วยชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ชื่อของเครื่องพิมพ์เครือข่ายอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
 • พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์.ชื่อโดเมนระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่แตกต่างกัน\ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
 • ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์.ชื่อโดเมน DNS ที่แตกต่างกัน
ในโปรแกรมประยุกต์ คุณลองเลือกเครื่องพิมพ์เครือข่ายจากรายการ อย่างไรก็ตาม ชื่อเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ประกอบด้วยการ FQDN ได้จึง long ว่า ไม่สามารถแสดงชื่อทั้งหมดในรายการ ดังนั้น คุณไม่สามารถหาเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่คุณต้องการ

เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
 • เครื่องพิมพ์เครือข่ายอยู่ในโดเมน อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่เป็นโฮสต์ให้เครื่องพิมพ์เครือข่ายจะอยู่ในโดเมนอื่น หรือ ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์มีการกำหนดค่าใน namespace ที่ disjoint

  หมายเหตุ:ใน namespace ที่ disjoint ส่วนต่อท้าย DNS หลักของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างจากชื่อโดเมนซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
 • ผู้ใช้ในโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้สร้างเครื่องพิมพ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์เหล่านี้ถูกสร้าง โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ถูกประกาศในบริการไดเรกทอรี Active Directory

สาเหตุ

ชื่อเครื่องพิมพ์ต้องเป็นการ FQDN หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายที่แยกความแตกต่างจากที่อื่น
 • เครื่องพิมพ์เครือข่ายเหล่านี้มีชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเดียวกัน
 • เครื่องพิมพ์เครือข่ายเหล่านี้อยู่ในโดเมนที่แตกต่างกัน
ถ้าชื่อของเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ไม่ประกอบด้วย FQDNs คุณไม่สามารถแยกเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ได้จากที่อื่น อย่างไรก็ตาม ชื่อเครื่องพิมพ์จะนานกว่าหาก FQDN ประกอบด้วยชื่อของงาน ดังนั้น ชื่อทั้งหมดของเครื่องพิมพ์เครือข่ายไม่สามารถแสดงในรายการ

การแก้ไข

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นจริงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่สามารถถูกแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
 • เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ทั้งหมดมีชื่อโฮสต์ที่ไม่ซ้ำกันในเครือข่าย
 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เครือข่ายทั้งหมดในโพรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดได้ถูกตัดการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ:หากเงื่อนไขเหล่านี้ไม่จริง คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการต่อไปนี้ Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็คติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ข้อมูลเพิ่มเติมมาก ดูส่วน "วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll5.2.3790.2933577,02410 2007 พฤษภาคม05:46x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll5.2.3790.4077568,83210 2007 พฤษภาคม06:04x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.29331,184,256พฤษภาคม-09-200715:51IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.2933577,024พฤษภาคม-09-200715:51x86SP1WOW
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.40771,184,256พฤษภาคม-09-200715:59IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.4077568,832พฤษภาคม-09-200715:59x86SP2WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.2933950,272พฤษภาคม-09-200715:51x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.2933577,024พฤษภาคม-09-200715:51x86SP1WOW
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.4077950,272พฤษภาคม-09-200715:58x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.4077568,832พฤษภาคม-09-200715:58x86SP2WOW

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 x คุณต้องมี Windows XP SP2 ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 พร้อม SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll5.1.2600.3135560,64010 2007 พฤษภาคม06:52x86
windows XP ที่ SP 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.4077950,272พฤษภาคม-09-200715:58x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.4077568,832พฤษภาคม-09-200715:58x86SP2WOW
windows XP ที่ติดตั้ง SP1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Printui.dll5.2.3790.2933950,272พฤษภาคม-09-200715:51x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wprintui.dll5.2.3790.2933577,024พฤษภาคม-09-200715:51x86SP1WOW

วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี ConnectPrintersWithShortNames โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:ConnectPrintersWithShortNamesแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาConnectPrintersWithShortNamesรายการรีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้น หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องพิมพ์เครือข่ายในโดเมนได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ชื่อเฉพาะของตนเอง ชื่อเหล่านี้จะสั้นกว่าชื่อที่ประกอบด้วย FQDNs

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน ชื่อของเครื่องพิมพ์เครือข่ายอาจมีรูปแบบต่อไปนี้:
 • พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์\ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
 • ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937193 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbmt KB937193 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937193

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com