?Windows Vista Service Pack 1? autonominiuose paketuose n?ra atnaujint? ?Windows Vista Service Pack 1? ?inyno fail?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 937286 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omos ?vairios situacijos, kuriose jums gali tekti rankiniu b?du ?diegti ?inyno failus, skirtus ?Windows Vista Service Pack 1 (SP1).? Jums reikia rankiniu b?du diegti ?inyno failus, nes ?Windows Vista SP1? autonominiuose paketuose n?ra atnaujint? ?Windows Vista Service Pack 1? ?inyno fail?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows Vista SP1? autonominiuose paketuose n?ra atnaujint? ?Windows Vista SP1? ?inyno fail?.

Atnaujinti ?Windows Vista? ?inyno failai vadinasi ??inyno fail? naujinimas?. ?ie failai supakuoti atskirai kiekvienai kalbai.

Atnaujinti ?inyno failai nebuvo ?traukti ? autonominius SP1 paketus siekiant suma?inti ?i? paket? dyd?. Bet atnaujinti ?Windows Vista? ?inyno failai pateikiami ma?menin?se ir O?G ?Windows Vista? versijose, kuriose yra SP1. Tod?l jei atliksite ?var? ?Windows Vista? versijos, kurioje yra SP1, diegim?, jums nereik?s ?traukti atnaujinto ?inyno failo.

Tolesniame s?ra?e apra?omos ?vairios situacijos, kurioms esant jums reikia rankiniu b?du ?diegti ??inyno fail? naujinimo? paket?, kad gautum?te atnaujintus ?Windows Vista? ?inyno failus:
 • J?s diegiate ?Windows Vista SP1? kompiuteryje, kuriame naudojama ?Windows Vista? leidimo versija, naudodamiesi ?Windows Update? arba ?Microsoft Update Standalone? (MSU) paketu, skirtu ?Windows Vista?.
 • J?s? kompiuteryje ?diegta ?Windows Vista Enterprise SKU? arba ?Windows Vista Ultimate SKU?, ir j?s diegiate nauj? kalb? naudodami kalb? paketus.

  ?iuo atveju reikia rankiniu b?du ?diegti atnaujint? ?inyno fail?, nes ??inyno fail? naujinimo? pakete naudojama kalba, atitinkanti turinio kalb?. ??inyno fail? naujinimo? paketai yra specifiniai kalbai. Pavyzd?iui, negalite diegti voki?kos ??inyno fail? naujinimo? paketo versijos kompiuteryje su ?Windows Vista?, jei kompiuteryje dar ne?diegta vokie?i? kalba.
 • J?s ?alinate kalbos paket? i? kompiuterio su ?Windows Vista?, kai ?dieg?te ??inyno fail? naujinimo? paket? j?s? ?alinamam kalbos paketui.

  ?iuo atveju ??inyno fail? naujinimo? paketai pa?alinami automati?kai.
Galite atsisi?sti MSU paket? ??inyno fail? naujinimo? paketui per ?Microsoft? atsisiuntimo centr?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dd4affa2-f435-4c42-82da-110948c001c1
Be to, tie patys naujinimai i?leid?iami visoms kalboms naudojant ?Windows Update?. Bet ??inyno fail? naujinimo? paketai yra sukurti tokiu pa?iu ?Microsoft? ?ini? bas?s straipsnio numeriu KB 937286. Tod?l jei sistemoje ?diegta daugiau nei viena kalba ir atitinkami ??inyno fail? naujinimo? paketai, ?Windows Vista Software Explorer? rodys kelis KB 937286 ?ra?us. Be to, paketo pavadinime nerodoma paketo kalba.

Informacija apie tai, kaip patikrinti ??inyno fail? naujinimo? paketo ?diegim?, IT administratoriams ir O?G partneriams

Galite nustatyti, ar ??inyno fail? naujinimo? paketas yra ?diegtas kompiuteryje versijai konkre?ia kalba. Jei norite tai padaryti, patikrinkite ?iame kataloge:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[regiono kodas]
??inyno fail? naujinimo? paketuose konkre?ioms kalboms failo pavadinime nurodomas kalbos ar regiono kodas. Pavyzd?iui, naujinimo paketo failo pavadinimas JAV angl? kalbos ?32-bit Windows Vista? versijai yra ?windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu?. ?iame failo pavadinime ?en-us? yra kalbos ar regiono kodas. Toliau pateikiamas tipinis ?inyno failo katalogo kelias:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Pastaba ?iame pavyzdyje naudojamas JAV angl? kalbos regionas.

Jei vis? fail? ?iame kataloge modifikavimo data yra 2006 m. lapkri?io 2 d., ?inyno failo naujinimo paketas nebuvo ?diegtas tai kalbai ar regionui. Jei 90% fail? ?iame kataloge modifikavimo data yra 2008 m. sausio 18 d., ?inyno naujinimo failas tai kalbai ar regionai yra ?diegtas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 937286 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com