בעת הניסיון לפתוח את Internet Explorer 7 נפתחת תיבת הדו-שיח "File Download ? Security Warning" (הורדת קבצים - התראת אבטחה)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937409 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע המראה כיצד לסייע בהורדת הגדרות האבטחה או כיצד לבטל תכונות אבטחה במחשב. באפשרותך לבצע שינויים אלה כדי לעקוף בעיה ספציפית. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים לך להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום פתרון זה בסביבה הספציפית שלך. אם אתה מיישם דרך זו לעקיפת הבעיה, נקוט באמצעים מתאימים נוספים שיסייעו בהגנה על המחשב שלך.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

התקנת את עדכון האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer ממאי 2007 (MS07-027) ולאחר מכן ניסית לפתוח את Windows Internet Explorer 7. בעקבות זאת עלולה להיפתח תיבת הדו-שיח File Download ? Security Warning (הורדת קבצים - התראת אבטחה) וייתכן שתתקבל ההודעה הבאה:
האם ברצונך לשמור קובץ זה?
בתיבת הדו-שיח File Download ? Security Warning (הורדת קבצים - התראת אבטחה) מופיע גם שם הקובץ "navcancl". אחרי סגירת תיבת הדו-שיח, אין באפשרותך להפעיל את Internet Explorer 7.

סיבה

בעיה זו מתרחשת במחשב מבוסס Windows Vista בהתקיים התנאים הבאים:
 • התיקייה "Temporary Internet Files" הועברה למיקום מחוץ להירארכיית התיקיות של המשתמש. לדוגמה, התיקייה "Temporary Internet Files" הועברה לאמצעי אחסון אחר.
 • מסנן הדיוג זמין.
 • מצב מוגן זמין.
במקרה זה, לתיקייה "Temporary Internet Files" אין הרשאות מספיקות במיקומה החדש. לכן אין אפשרות להפעיל את מסנן הדיוג. כאשר בעיה זו מתרחשת, אין אפשרות להפעיל את Internet Explorer 7 ונפתחת תיבת הדו-שיח File Download ? Security Warning (הורדת קבצים - התראת אבטחה).

בעיה זו עלולה להתרחש גם במחשב מבוסס Microsoft Windows XP Service Pack 2? (SP2) או במחשב מבוסס Microsoft Windows Server 2003 בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • התיקייה שמכילה את התיקייה "Temporary Internet Files" נמחקה.
 • נעשו שינויים בהרשאות עבור התיקייה "Temporary Internet Files".
במקרה זה, אין באפשרותך לכתוב בתיקייה.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: החזר את התיקייה Temporary Internet Files (קובצי אינטרנט זמניים) למקומה המקורי

על מנת לבצע את שיטה 1 במחשב מבוסס Windows Vista, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד Internet Options (אפשרויות אינטרנט) בתיבה Start Search (התחל חיפוש) ולאחר מכן לחץ על Internet Options (אפשרויות אינטרנט) ברשימה Programs (תוכניות).
 2. בכרטיסייה General (כללי), לחץ על Settings (הגדרות), באזור Browsing History (היסטוריית גלישה).
 3. לחץ על Move Folder (העברת קובץ).
 4. בחלונית הניווט Please select a folder to which you can add items (נא בחר תיקייה שניתן להוסיף אליה פריטים), אתר את התיקייה הבאה:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. לחץ פעמיים על אישור.
 6. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על כן:
  ??Windows ינתק אותך כעת כדי לסיים את העברת התיקיה Temporary Internet Files. האם ברצונך להמשיך?
 7. היכנס שוב ל-Windows Vista.
על מנת להשלים את ביצוע הפעולות של שיטה 1 במחשב מבוסס Windows XP או במחשב מבוסס Windows Server 2003, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד inetcpl.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הגדרות באזור היסטוריית גלישה.
 3. לחץ על העברת תיקייה.
 4. בחלונית הניווט נא בחר תיקייה שניתן להוסיף אליה פריטים, אתר את התיקייה הבאה:
  C:\Documents and Settings\username\Local Settings
 5. לחץ על אישור, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 2: הענק הרשאות לתיקייה Temporary Internet Files (קובצי אינטרנט זמניים)

על מנת לבצע את שיטה 2 במחשב מבוסס Windows Vista, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד Internet Options (אפשרויות אינטרנט) בתיבה Start Search (התחל חיפוש) ולאחר מכן לחץ על Internet Options (אפשרויות אינטרנט) ברשימה Programs (תוכניות).
 2. בכרטיסייה General (כללי), לחץ על Settings (הגדרות) באזור Browsing History (היסטוריית גלישה).
 3. לחץ על View Files (הצג קבצים). התיקייה "Temporary Internet Files" תיפתח.
 4. בתיבת הכתובת של Windows Explorer, לחץ על שם התיקייה שממוקמת ברשימה לפני Temporary Internet Files.
 5. לחץ על Organize (ארגן), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים).
 6. בכרטיסייה Security (אבטחה), לחץ על Edit (עריכה).
 7. בתיבה Group or user names (שמות קבוצה או משתמשים), לחץ על שמו של המשתמש המושפע. אם שם המשתמש המושפע לא מופיע ברשימה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על הוסף.
  2. בתיבה Enter the object names to select (הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור), הקלד את שם המשתמש המושפע ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
  3. בתיבה Group or user names (שמות קבוצה או משתמשים), לחץ על שמו של המשתמש המושפע.
 8. בתיבה הרשאות ל User_Name סמן את תיבת הסימון שליטה מלאה בטור אפשר
 9. לחץ על Apply (החל) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 10. סגור את סייר Windows.
 11. לחץ פעמיים על אישור.
 12. הפעל את Internet Explorer 7.
על מנת לבצע את שיטה 2 במחשב מבוסס Windows XP או במחשב מבוסס Windows Server 2003, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד inetcpl.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הגדרות באזור היסטוריית גלישה.
 3. לחץ על הצגת קבצים.
 4. בסייר Windows, עבור אל התיקייה שמכילה את התיקייה "Temporary Internet Files".
 5. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. בכרטיסייה אבטחה, לחץ על שמו של המשתמש המושפע בתיבה Group or user names (שמות קבוצה או משתמשים). אם שם המשתמש המושפע לא מופיע ברשימה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על הוסף.
  2. בתיבה Enter the object names to select (הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור), הקלד את שם המשתמש המושפע ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בתיבה Group or user names (שמות קבוצה או משתמשים), לחץ על שמו של המשתמש המושפע.
 7. בתיבה הרשאות ל User_Name סמן את תיבת הסימון שליטה מלאה בטור אפשר
 8. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. סגור את סייר Windows.
 10. לחץ פעמיים על אישור.
 11. הפעל את Internet Explorer 7.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם פתרון זה לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

באפשרותך גם לעקוף את הבעיה באמצעות השבתת מסנן הדיוג או באמצעות השבתת מצב מוגן. אולם לא מומלץ להפוך אמצעי אבטחה אלה ללא-זמינים.

מאפיינים

Article ID: 937409 - Last Review: יום רביעי 21 נובמבר 2007 - Revision: 1.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
מילות מפתח 
kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com