M?ginant atidaryti ?Internet Explorer 7? atidaromas dialogo langas ?File Download ? Security Warning? (Fail? atsisiuntimas ? saugos ?sp?jimas)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 937409 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija, kaip nustatyti ?emesnio apsaugos lygio parametrus arba kaip i?jungti kompiuterio saugos funkcijas. Galite atlikti ?iuos pakeitimus, nor?dami i?spr?sti konkre?i? problem?. Prie? atliekant ?iuos pakeitimus, rekomenduojama ?vertinti galim? ?io b?do taikymo rizik? konkre?ioje aplinkoje. Tai atlikdami imkit?s vis? reikiam? veiksm?, kad apsaugotum?te kompiuter?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Diegiate 2007 m. gegu??s m?n. kaupiam?j? ?Internet Explorer? saugos naujinim? (MS07-027) ir pam?ginate atidaryti ?Windows Internet Explorer 7?. Tuomet gali atsidaryti dialogo langas ?File Download ? Security Warning? (Fail? atsisiuntimas ? saugos ?sp?jimas) ir galite gauti ?? prane?im?:
?Do you want to save this file?? (Ar norite ?ra?yti ?? fail??)
Dialogo lange ?File Download ? Security Warning? (Fail? atsisiuntimas ? saugos ?sp?jimas) taip pat nurodomas failo vardas ?navcancl?. U?dar? ?? dialogo lang?, negalite paleisti ?Internet Explorer 7?.

PRIE?ASTIS

?i problema galima ?Windows Vista? kompiuteryje tokiomis s?lygomis:
 • Aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) perkeltas ? viet?, kuri nepriklauso vartotojo aplank? hierarchijai. Pavyzd?iui, aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) perkeltas ? kit? tom?.
 • ?jungtas apsimestini? svetaini? filtras.
 • ?jungtas apsaugotas re?imas.
?iuo atveju aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) savo naujoje vietoje neturi pakankamai teisi?. Tod?l negalima paleisti apsimestini? svetaini? filtro. Kai i?kyla ?i problema, ?Internet Explorer 7? nepavyksta paleisti ir atsidaro dialogo langas ?File Download ? Security Warning? (Fail? atsisiuntimas ? saugos ?sp?jimas).

?i problema galima ir kompiuteryje, kuriame yra ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2) arba ?Microsoft Windows Server 2003?, jei ?vykdyta viena i? ?i? s?lyg?:
 • panaikintas aplankas, kuriame yra aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai).
 • Pakeistos aplanko ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) teis?s.
?iuo atveju ? aplank? negalima ra?yti.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?:

1 b?das. Gr??inkite aplank? ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai) ? pradin? viet?

Nor?dami pritaikyti 1 b?d? ?Windows Vista? kompiuteryje, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite ?Start? (Prad?ti)
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas ?Start? (Prad?ti)
  , ?ra?ykite ?Internet Options? (Interneto parinktys) langelyje ?Start Search? (Prad?ti ie?k?), tada s?ra?e ?Programs? (Programos) spustel?kite ?Internet Options? (Interneto parinktys).
 2. Skirtuke ?General? (Bendra), srityje ?Browsing History? (Nar?ymo retrospektyva), spustel?kite ?Settings? (Parametrai).
 3. Spustel?kite ?Move Folder? (Perkelti aplank?).
 4. Nar?ymo srityje ?Please select a folder to which you can add items? (Pasirinkite aplank?, ? kur? galima ?traukti elementus) raskite nurodyt? aplank?:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Du kartus spustel?kite OK (Gerai).
 6. Gav? toliau nurodyt? prane?im?, spustel?kite ?Yes? (Taip):
  ?Windows? jus i?registruos, kad b?t? galima perkelti laikinuosius interneto failus. Ar norite t?sti?
 7. Dar kart? ?eikite ? ?Windows Vista?.
Nor?dami pritaikyti 1 b?d? kompiuteryje, kuriame naudojama ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite ?Start? (Prad?ti), spustel?kite ?Run? (Vykdyti), ?veskite inetcpl.cpl, tada spustel?kite OK (Gerai).
 2. Skirtuke ?General? (Bendra), srityje ?Browsing History? (Nar?ymo retrospektyva), spustel?kite ?Settings? (Parametrai).
 3. Spustel?kite ?Move Folder? (Perkelti aplank?).
 4. Nar?ymo srityje ?Please select a folder to which you can add items? (Pasirinkite aplank?, ? kur? galima ?traukti elementus) raskite nurodyt? aplank?:
  C:\Documents and Settings\username\Local Settings
 5. Spustel?kite OK (Gerai), spustel?kite ?Apply? (Taikyti), tada spustel?kite OK (Gerai).

2 b?das. Suteikite teises aplankui ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai)

Nor?dami pritaikyti 2 b?d? ?Windows Vista? kompiuteryje, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite ?Start? (Prad?ti)
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas ?Start? (Prad?ti)
  , ?ra?ykite ?Internet Options? (Interneto parinktys) langelyje ?Start Search? (Prad?ti ie?k?), tada s?ra?e ?Programs? (Programos) spustel?kite ?Internet Options? (Interneto parinktys).
 2. Skirtuke ?General? (Bendra), srityje ?Browsing History? (Nar?ymo retrospektyva), spustel?kite ?Settings? (Parametrai).
 3. Spustel?kite ?View Files? (Per?i?r?ti failus). Atidaromas aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai).
 4. ?Windows Explorer? adreso langelyje spustel?kite aplanko pavadinim?, kuris pasirodo prie? ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai).
 5. Spustel?kite ?Organize? (Tvarkyti), tada spustel?kite ?Properties? (Ypatyb?s).
 6. Skirtuke ?Security? (Sauga) spustel?kite ?Edit? (Redaguoti).
 7. Langelyje ?Group or user names? (Grup?s ar vartotojo vardai) spustel?kite reikaling? vartotojo vard?. Jei reikalingo vartotojo vardo n?ra, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. spustel?kite ?Add? (?traukti).
  2. Langelyje ?Enter the object names to select? (?veskite objekt?, kuriuos norite pasirinkti, pavadinimus) ?veskite reikaling? vartotojo vard? ir spustel?kite OK (Gerai).
  3. Langelyje ?Group or user names? (Grup?s ar vartotojo vardai) spustel?kite reikaling? vartotojo vard?.
 8. Langelyje ?Permissions for User_Name? (Teis?s ? vartotojo_vard?) spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?Full Control? (Visos teis?s) stulpelyje ?Allow? (Leisti).
 9. Spustel?kite ?Apply? (Taikyti) ir OK (Gerai).
 10. U?darykite ?Windows Explorer?.
 11. Du kartus spustel?kite OK (Gerai).
 12. Paleiskite ?Internet Explorer 7?.
Nor?dami pritaikyti 2 b?d? kompiuteryje, kuriame naudojama ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustel?kite ?Start? (Prad?ti), spustel?kite ?Run? (Vykdyti), ?veskite inetcpl.cpl, tada spustel?kite OK (Gerai).
 2. Skirtuke ?General? (Bendra), srityje ?Browsing History? (Nar?ymo retrospektyva), spustel?kite ?Settings? (Parametrai).
 3. Spustel?kite ?View Files? (Per?i?r?ti failus).
 4. B?dami ?Windows Explorer? pereikite prie aplanko, kuriame yra aplankas ?Temporary Internet Files? (Laikinieji interneto failai).
 5. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje vietoje ir spustel?kite ?Properties? (Ypatyb?s).
 6. Skirtuke ?Security? (Sauga) spustel?kite reikaling? vartotojo vard? langelyje ?Group or user names? (Grup?s ar vartotojo vardai). Jei reikalingo vartotojo vardo n?ra, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. spustel?kite ?Add? (?traukti).
  2. Langelyje ?Enter the object names to select? (?veskite objekt?, kuriuos norite pasirinkti, pavadinimus) ?veskite reikaling? vartotojo vard? ir spustel?kite OK (Gerai).
  3. Langelyje ?Group or user names? (Grup?s ar vartotojo vardai) spustel?kite reikaling? vartotojo vard?.
 7. Langelyje ?Permissions for User_Name? (Teis?s ? vartotojo_vard?) spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?Full Control? (Visos teis?s) stulpelyje ?Allow? (Leisti).
 8. Spustel?kite ?Apply? (Taikyti) ir OK (Gerai).
 9. U?darykite ?Windows Explorer?.
 10. Du kartus spustel?kite OK (Gerai).
 11. Paleiskite ?Internet Explorer 7?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?sp?jimas. Atliekant ?iuos veiksmus kompiuteris arba tinklas tampa labiau pa?eid?iamas, tod?l gali nukent?ti nuo kenk?ji?k? vartotoj? ar kenk?ji?k? program?, pvz., virus?. Mes nerekomenduojame naudoti ?io sprendimo b?do, bet informuojame apie j?, kad gal?tum?te patys nuspr?sti, ar j? naudoti. Naudodami ?? sprendimo b?d? patys prisiimate atsakomyb?.

?i? problem? galite i?spr?sti i?jungdami apsimestini? svetaini? filtr? arba i?jungdami apsaugot? re?im?. Ta?iau nerekomenduojame i?jungti ?i? saugos priemoni?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 937409 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.5
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7, naudojant su:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com