เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามสร้างทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มในคลัสเตอร์ในคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "ระบบ 87 เกิดข้อผิดพลาด (0X00000057)"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มในคลัสเตอร์ในคลัสเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบ 87 เกิดข้อผิดพลาด (0X00000057)
พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณพยายามสร้างทรัพยากรใช้ร่วมกันของคลัสเตอร์แฟ้ม โดยใช้เส้นทาง NT ของโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณใช้เส้นทางของ NT ต่อไปนี้เพื่อสร้างทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแฟ้มคลัสเตอร์:
\\?\GlobalRoot\Device\harddiskvolume1\share

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการคลัสเตอร์ไม่ยอมรับเส้นทางของ NT เมื่อคุณสร้างทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มในคลัสเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Clusdisk.sys5.2.3790.408369,12017 2007 พฤษภาคม15:31x86SP2
Clusres.dll5.2.3790.4083476,67217 2007 พฤษภาคม19:15x86SP2
W03a2409.dll5.2.3790.4083453,63217 2007 พฤษภาคม15:10x86SP2
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Clusdisk.sys5.2.3790.4083112,12817 2007 พฤษภาคม05:15x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll5.2.3790.4083647,68017 2007 พฤษภาคม05:15x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.4083454,14417 2007 พฤษภาคม05:15x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ww03a2409.dll5.2.3790.4083453,63217 2007 พฤษภาคม05:15x86SP2WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Clusdisk.sys5.2.3790.4083214,52817 2007 พฤษภาคม05:13IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll5.2.3790.40831,149,95217 2007 พฤษภาคม05:13IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.4083452,60817 2007 พฤษภาคม05:13IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ww03a2409.dll5.2.3790.4083453,63217 2007 พฤษภาคม05:13x86SP2WOW
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Clusdisk.sys5.2.3790.293868,60817 2007 พฤษภาคม12:10x86SP1
Clusres.dll5.2.3790.2938476,67217 2007 พฤษภาคม19:42x86SP1
W03a2409.dll5.2.3790.293828,67217 2007 พฤษภาคม11:43x86SP1
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Clusdisk.sys5.2.3790.2938111,61617 2007 พฤษภาคม05:10x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll5.2.3790.2938647,68017 2007 พฤษภาคม05:10x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.293829,18417 2007 พฤษภาคม05:10x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ww03a2409.dll5.2.3790.293828,67217 2007 พฤษภาคม05:10x86SP1WOW
windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Clusdisk.sys5.2.3790.2938214,01617 2007 พฤษภาคม05:09IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Clusres.dll5.2.3790.29381,149,95217 2007 พฤษภาคม05:09IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.293827,64817 2007 พฤษภาคม05:09IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ww03a2409.dll5.2.3790.293828,67217 2007 พฤษภาคม05:09x86SP1WOW

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำสั่งที่ทำให้เกิดปัญหา:
การตั้งค่า ClusterShareName = testshare
การตั้งค่า ClusterGroup = กลุ่มคลัสเตอร์
การตั้งค่า ClusterShare = \\ ? \GlobalRoot\Device\harddiskvolume1\share

คลัสเตอร์ res % ClusterShareName % /Create /Group:"%ClusterGroup%" / ชนิด: "ใช้ร่วมกันแฟ้ม"
คลัสเตอร์ % res /priv % ClusterShareName เส้นทาง =% ClusterShare "%"

คลัสเตอร์ % res ClusterShareName % /priv ShareName =% ClusterShareName "%"
คลัสเตอร์ % res /priv % ClusterShareName เหตุ = "SQL Server Filestream หุ้น"
คลัสเตอร์ % res การรักษาความปลอดภัย /priv % ClusterShareName =ทุกคน การให้สิทธิ์ F:security
คลัสเตอร์ res % ClusterShareName % /On
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณทำงานนี้คลัสเตอร์ % res /priv % ClusterShareName เส้นทาง =% ClusterShare "%"คำสั่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบ 87 เกิดข้อผิดพลาด (0X00000057)" messsage

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB937444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com