คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007: เดือน 12 มิถุนายน 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937494 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Outlook 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 ที่ 12 มิถุนายน 2550
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • คุณพยายามเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้ใน Outlook 2007 ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ในกลุ่มผู้ดูแลที่แตกต่างกัน กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถถูกซิงโคอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
  ประเภทเหตุการณ์: อินเทอร์เฟซการ RFR
  รหัสเหตุการณ์: 9234
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:server_name
  คำอธิบาย: อินเทอร์เฟซ Referral ไม่สามารถพบวัตถุ msExchExchangeServer ด้วย legacyExchangeDN ' / o =Organization_Name/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแลของ Exchange (กลุ่ม) / cn = Configuration/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn =server_name' ใน Active Directory

 • คุณใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเองในระบบ MAPI แบบธรรมดาที่เชื่อถือได้เพื่อส่งข้อความอีเมล์ใน Outlook 2007 ถ้าข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยผู้รับมากกว่าห้า นามแฝงอีเมล์จะไม่แก้ไข นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบการรักษาความปลอดภัยของ Outlook โดยไม่คาดคิดปรากฏขึ้น
 • การนัดหมายหลายกำหนดเวลาสำหรับวันในปฏิทินใน Outlook 2007 คุณได้ เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทินในลักษณะประจำเดือน มีพิมพ์การนัดหมายสองเท่านั้นสำหรับวันนั้น

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่ามีที่ว่างเพียงพอสำหรับการนัดหมายทั้งหมดในการพิมพ์สำหรับวันนั้น
 • ผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับกล่องจดหมายของคุณยอมรับการประชุมในนามของคุณ แล้ว การประชุมที่มีการปรับปรุง เมื่อคุณดูการร้องขอการปรับปรุงการประชุม การมีการตอบสนองที่จำเป็นไม่มีแสดงปุ่ม
 • ตามที่ร้องขอการเรียกประชุม และการปรับปรุงการประชุมถูกประมวลผลใน Outlook สถานะการติดตามและการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของลักษณะใหม่

  เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น สถานะการติดตามและการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ดังนั้น รายการหลายรายการอาจถูกเพิ่ม ลงในโฟลเดอร์ "ปัญหาการทำข้อมูลให้ตรง" และ ไปยังโฟลเดอร์ข้อขัดแย้ง
 • คุณได้ส่งการประชุมที่ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมที่ซึ่งคุณไม่สามารถส่งการร้องขอ เช่นในห้องประชุม เมื่อคุณเปิดการร้องขอการประชุม เวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ร่วมประชุมนี้จะไม่แสดงขึ้น
 • คุณสามารถส่งการร้องขอการประชุมที่เกิดซ้ำให้ผู้ร่วมประชุม แล้ว คุณอัพเดเวลาการประชุมสำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำ และจากนั้น ส่งการปรับปรุง เมื่อคุณเปิดการประชุมที่เกิดซ้ำ เวลาการประชุมแปลงเป็นเวลาการประชุมเดิม
 • คุณสามารถเปิดอินสแตนซ์ที่สองของการประชุมที่เกิดซ้ำ แล้ว คุณปรับปรุงการประชุมที่เกิดซ้ำ และจากนั้น ส่งการปรับปรุง เมื่อคุณดำเนินการ การปรับปรุงการประชุมถูกส่งอย่างที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการประชุมจะไม่ถูกบันทึกไว้
 • คุณยอมรับการร้องขอเหตุการณ์ตลอดวัน คุณจัดกำหนดการเหตุการณ์ตลอดวันอื่นที่ขยายขอบเขตเวลาเดียวกันเป็นเหตุการณ์ตลอดวันที่คุณได้ยอมรับ เมื่อคุณสลับระหว่างเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่คุณกำหนดเวลาอาจหายไป เมื่อคุณสลับไปยังเหตุการณ์ที่ยอมรับ และสลับกลับไปเหตุการณ์ตามตารางเวลา เหตุการณ์ตามตารางเวลาปรากฏ
 • คุณลบผู้ร่วมประชุมจากการประชุมที่เกิดซ้ำ และจากนั้น ส่งการปรับปรุงการประชุม เมื่อคุณดำเนินการ การปรับปรุงถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกลบ
 • คุณสร้างข้อยกเว้นการประชุมสำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำ แล้ว คุณเริ่ม Outlook และจากนั้น เปิดข้อยกเว้นการประชุม เมื่อคุณดำเนินการ เนื้อความของข้อความแสดงข้อยกเว้นว่างเปล่า
 • คุณมีการจัดระเบียบของการประชุมที่เกิดซ้ำ เมื่อคุณเปิดเกิดซ้ำในการประชุม การประชุมเปิดเป็นแบบส่งการยกเลิกการทำงาน (Action)
 • คุณยอมรับการร้องขอการประชุมในโหมด Cached Exchange เมื่อคุณดำเนินการ การเรียกประชุมถูกลบออก และจะไม่มีส่งการยอมรับการประชุม นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง
 • คุณสร้างข้อยกเว้นการประชุมสำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำ แล้ว คุณสามารถเปิดข้อยกเว้นการประชุม เมื่อคุณดำเนินการ อาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้น:
  • เนื้อความของข้อความการประชุมที่เกิดซ้ำมีขนาดเล็ก เนื้อความของข้อความแสดงข้อยกเว้นว่าขณะนี้มีขนาดใหญ่
  • เนื้อความของข้อความการประชุมที่เกิดซ้ำมีขนาดใหญ่ เนื้อความของข้อความแสดงข้อยกเว้นว่าขณะนี้ว่างเปล่า
  หมายเหตุ:เนื้อหาของข้อความขนาดใหญ่เป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เป็นกิโลไบต์ (KB) ที่ 8 หรือมีขนาดใหญ่
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเสนอเวลาใหม่สำหรับการร้องขอการประชุม คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  วันสิ้นสุดที่คุณป้อนเกิดก่อนวันเริ่มต้น
 • เปลี่ยนการประชุมที่มีอยู่ เมื่อคุณคลิกบันทึก และส่งการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการประชุมมีการส่งไปตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมปิดโดยไม่คาดคิดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007

Release Date: June 12, 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีการแทนที่ด้วยโปรแกรม hotfix หลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างคีย์รีจิสทรีใด ๆ หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจนี้ประกอบด้วยการใช้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขด่วนนี้มีเฉพาะแฟ้มต่างๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb937494-fullfile-x86-glb.exe12.0.6015.500010,778,53612 2007 Jun15:22
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Outlook.msp10,835,45622-May-200702:25
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Emsmdb32.dll12.0.6022.50001,530,31221-May-200721:55
Mspst32.dll12.0.6021.50001,064,37612 2007 พฤษภาคม03:59
Olmapi32.dll12.0.6021.50002,944,39212 2007 พฤษภาคม04:00
Outlook.exe12.0.6022.500012,832,12021-May-200721:55
scanpst.exe12.0.6021.500040,87210 2007 พฤษภาคม22:40
Scnpst32.dll12.0.6021.5000266,16010 2007 พฤษภาคม22:40
Scnpst64.dll12.0.6021.5000275,89610 2007 พฤษภาคม22:40


หมายเหตุเพิ่มเติม

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรดดู Readme.txt ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขหลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
atdownload kbprint kbcalendar kboffice2007postrtmfix kbexpertiseinter kbPubTypeKC kbHotfixRollup kbfix kberrmsg kbbug kbqfe kbmt KB937494 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com