Programos gali nepavykti pasiekti kai kuri? tinklo viet? ?jungus vartotojo abonemento valdymo Windows Vista ar naujesn?se operacin?se sistemose

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 937624 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?jungus vartotojo abonemento valdymo Windows Vista ar naujesni? operacini? sistem?, program? gali b?ti ne?manoma prieiti prie kai kuri? tinklo vietose. ?i problema gali kilti, kai j?s naudoti komandin? eilut? Nor?dami prieiti prie tinklo vietos.

Pastaba Nor?dami ?jungti vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustel?kite Leisti ? a Vartotojo abonemento valdymo tarnyba dialogo lange.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad vartotojo abonemento valdymo tarnyba laiko administratori? grup?s nariai standartiniams vartotojams.

Kai narys administratori? grup?s jungiasi prie Windows Vista pagr?stas ir naujesni kompiuteryje, kuriame yra vartotojo abonemento valdymo tarnyba ?galinta, vartotojo veikia kaip paprastas vartotojas. Standarto naudotojai priklauso vartotoj? grupei. Jei administratori? grup?s narys ir jei norite atlikti u?duot?, kuri reikalauja administratoriaus prieigos ?etonu, vartotojo abonemento valdymo tarnyba ragina jus ?vesti patvirtinimo. Pavyzd?iui, jus paragins jei bandote redaguoti saugumo politikos kompiuteryje. Jei spustel?site Leisti ? ? Vartotojo abonemento valdymo tarnyba dialogo lange j?s galite u?baigti administracines u?duotis naudojant vis? administratoriaus prieigos ?eton?.

Kai yra administratorius ?urnalus ? Windows Vista ar naujesn?s versijos, vietos saugumo institucija (LSA) sukuria du prieigos ?etonus. Jei gelb?jimosi priemoni? yra prane?ta, kad vartotojas yra administratori? grup?s narys, LSA sukuria antrojo ??jimo, turi administratoriaus teises pa?alintas (filtruoto). Tai filtruotas prieigos ?etonas naudojamas paleisti vartotojo darbalaukio. Programos gali naudoti administratoriaus prieigos ?etono, jei administratorius vartotojas paspaud?ia Leisti ? a Vartotojo abonemento valdymo tarnyba dialogo lange.

Jei vartotojas yra prisijung?s prie Windows Vista ar naujesn?s versijos, ir jei vartotojo abonemento valdymo tarnyba yra ?jungta, programa, kuri naudoja vartotojo filtruojamas prieigos ?eton? ir programa, kuri naudoja vartotojo administratoriaus prieigos ?etono galite paleisti tuo pa?iu metu. Nes LSA sukurta prieigos ?etonus du atskiri prisijungimo sesij? metu, prieigos ?etonus turi atskir? prisijungimo ID.

Kai tinklo akcijas yra kartografuoti, jie yra susij? su dabartin?s ??jimo seansas u? dabartin? proces? prieigos ?eton?. Tai rei?kia, kad, jei vartotojas naudoja ? komand? eilut? (Cmd.exe) su filtruotu prieigos ?etonas gal?t? susieti tinklo, tinklo n?ra pateiktas d?l proces?, kurie rodomi naudojant vis? administratoriaus prieigos ?eton?.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite komand? net use su UNC varde pasiekti tinklo viet?. Pavyzd?iui, komand? eilut?je, ?veskite ?i? komand? ir paspauskite Enter:
net use \\<computername>\<sharename> /user:<username>

Savyb?s

Straipsnio ID: 937624 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gegu??s 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows 8
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB937624 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 937624

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com