תיאור של עדכון האבטחה עבור SharePoint Server 2007:?? 9 באוקטובר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937832 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שינויו. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות לשחזר את הרישום ב-Windows XP וב-Windows Vista
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-059. עלון האבטחה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה עבור Microsoft Office SharePoint Server 2007, לרבות פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה.

כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/ms07-059.mspx
הערה כאשר תחיל עדכון אבטחה זה מומלץ שתחיל גם את עדכון האבטחה של Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 מתאריך 9 באוקטובר 2007.

לקבלת מידע נוסף על עדכון האבטחה של Windows SharePoint Services 3.0, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934525 תיאור עדכון האבטחה עבור Windows SharePoint Services 3.0:? 9 באוקטובר 2007

כיצד לפרוס עדכוני תוכנה עבור SharePoint Server 2007

מומלץ שתעקוב אחר התהליכים המתוארים בנושא פריסת עדכוני תוכנה עבור Office SharePoint Server 2007 ברוב תרחישי הפריסה. פריסות אלה כוללות פריסות החל מפריסות של שרת עצמאי ועד לחוות שרתים גדולות מאוד.

לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/f484f5f2-35bb-4d70-bf56-dd1c4c287c721033.mspx

הורדות

עדכון אבטחה עבור Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64 ?KB937832
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=1d319164-d133-4493-be27-1aeda62362c4
Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=aaea9695-f541-4c4c-9107-81ead5cfc8c9

Known issues

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
 • לאחר התקנת העדכון, יצורפו שלושה ערכים לפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה.
 • אתה משדרג אתר של Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 לאתר של SharePoint Server 2007. אם תחיל עדכון אבטחה זה בעת תהליך השדרוג, תהליך השדרוג לא יסתיים בהצלחה.

  כדי לעקוף בעיה זו, התקן את SharePoint Server 2007, בצע שינוי ברישום ולאחר מכן הפעל את 'אשף קביעת התצורה של מוצרים וטכנולוגיות של SharePoint'. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. התקן את SharePoint Server 2007.
  2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. לחץ על מפתח המשנה הבא:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SetupType Run psconfig כדי להפעיל שדרוג ולאחר מכן לחץ על שנה.
  5. בתיבה נתוני ערך, מחק את B2B_UPGRADE, הקלד SKU2SKU_UPGRADE ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
  7. הפעל את 'אשף קביעת התצורה של מוצרים וטכנולוגיות של SharePoint'.
 • אתה משתמש במצב שקט כדי להתקין את SharePoint 2007. אם עדכון אבטחה זה מוחל בעת ההתקנה, 'אשף קביעת תצורה של מוצרים וטכנולוגיות של SharePoint' פועל לא כצפוי לאחר שתוכנית ההתקנה מסתיימת.

  כדי לפתור בעיה זו, חלץ את עדכון האבטחה לתיקיה במחשב. לאחר מכן העתק את הקבצים לתיקיה 'עדכונים' של גירסת ההפצה של התוכנית. לאחר שהקבצים המחולצים הועתקו למיקום זה, התיקיה מוכנה לשמש להתקנת גירסת ההפצה של התוכנית שמועדכנת לרמת עדכון אבטחה זו.
 • עדכון אבטחה זה נתקל בליקוי PSConfig אם מסד הנתונים של SharePoint אינו מחובר לשרת לפני שעדכון האבטחה מוחל.
 • אם אתה מפעיל תוכנית לסריקת וירוסים במהלך ההתקנה של עדכון אבטחה זה, ייתכן שתיתקל בבעיות לסירוגין בעת ההתקנה. כדי לפתור בעיות אלה, כבה את תוכנית סריקת הווירוסים לפני שתתקין עדכון אבטחה זה.
 • התיקונים החמים לבעיות הבאות כלולים בעדכון אבטחה זה. עם זאת, אם אתה מתקין Service Pack של SharePoint Server 2007 לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, התיקונים החמים הבאים יאבדו:
  • אתה משתמש בתבנית מותאמת אישית באוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0. אם אתה יוצר דף אינטרנט חדש, כל חלקי האינטרנט הרגילים עשויים לא להיות זמינים כשאתה לוחץ על הוסף חלק אינטרנט.
  • חלק משירותי צד שלישי עשויים להיעצר שלא כראוי כאשר אתה מחיל עדכון אבטחה זה. כאשר בעיה זו מתרחשת, עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שתחיל את עדכון האבטחה הזה.
  • אתה מתחבר לאוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0 או לאוסף אתרים של SharePoint Server 2007. אם הדף מכיל חלק אינטרנט של 'לוח שנה' המוגדר לתצוגת 'לוח שנה', ייתכן שהדף לא ייטען לגמרי. בעיה זו עלולה להתרחש אם אין לך הרשאה לקרוא את הרשימה 'לוח שנה'.
  • כאשר אתה משתמש באימות מבוסס טפסים (FBA) כדי לחפש באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, תוצאות החיפוש לא מאוחזרות. עם זאת, אם אתה משתמש ב-NTLM כדי לחפש באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, תוצאות החיפוש מאוחזרות.
  • כאשר אתה מפעיל עדכון הדרגתי של אוסף אתרים של Microsoft SharePoint Portal Server 2003 על SharePoint Server 2007, ייתכן שהשדרגו ייכשל. נוסף לכך, עלולה להתקבל הודעת השגיאה 'שגיאה לא ידועה'.
  • ברשותך אוסף אתרים ששודרג ל-SharePoint Server 2007. אם כתובת האתר מכילה נקודה, ייתכן שסריקה מלאה לא תוסיף את אוסף האתרים לאינדקס. עם זאת, סריקה מצטברת תוסיף את אוסף האתרים לאינדקס כצפוי.
  • אתה משתמש באפשרות כלול ערכים מכל המאפייינים הממופים שנסרקו. לאחר מכן אתה ממפה מחדש את המאפיין Author למאפיינים סרוקים אחרים. כאתה מבצע פעולות אלה, המאפיין Type משתנה לאובייקט מאפיין רב-משתני. אם תחליט אז לא להשתמש באפשרות כלול משתנים מכל המאפיינים הממופים שנסרקו, המאפיין Type לא משתנה חזרה למאפיין הטקסט של ברירת המחדל.
  • אם אתה משדרג אוסף אתרים של Windows SharePoint Services 3.0 לאוסף אתרים של SharePoint Server 2007, ייתכן שהאתר לא יראה כאילו הוא לא שודרג. במקום זאת, אוסף האתרים ממשיך לתפקד כאתר של Windows SharePoint Services 3.0.
  • כאשר אתה לוחץ על הדף 'פרופיל' עבור מציין ביצוע מפתח (KPI) באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
   פונקציה שגויה (חריג, HRESULT:0x80070001).
  • כאשר מתבצעת סריקה מלאה לקובצי .pdf של סריקה באוסף אתרים של SharePoint Server 2007, ייתכן שהסריקה לא תסתיים. בנוסף לכך, השימוש במעבד עלול לעלות ל-?100 אחוזים. בעיה זו עלולה להתרחש כאשר קובץ .ocn מוטבע בקובץ ה-.pdf.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים עבור עדכון אבטחה זה.

מידע על הפעלה מחדש

בנסיבות מסוימות, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב. אם עליך להפעיל מחדש את המחשב, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. הפעל את 'אשף קביעת התצורה של מוצרים וטכנולוגיות של SharePoint'.
 3. ודא שכל שירותי SharePoint פועלים בקונסולת השירותים.
 4. אמת שכל אתרי האינטרנט פועלים ב-Internet Information Services (IIS) Manager.

מידע על הסרה

אין באפשרותך להסיר עדכון אבטחה זה לאחר שהוא הותקן.

מאפיינים

Article ID: 937832 - Last Review: יום שני 29 אוקטובר 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com