วิธีการใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่มรายการรีจิสทรี MaxTokenSize คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938118 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012 คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง:
คีย์:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

รายการ: MaxTokenSize
ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ค่า: 48000
บทความนี้อธิบายวิธีการทำเช่นนี้ เพื่อให้คุณสามารถส่งการตั้งค่านี้ไปยังสมาชิกทั้งหมดของโดเมนของคุณได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Server ที่กำลังเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมน

หมายเหตุค่าสูงสุดที่อนุญาตของ MaxTokenSize คือ 65535 ไบต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มีของ HTTP base64 เข้ารหัสของโทเค็นบริบทการรับรองความถูกต้อง เราไม่แนะนำให้ คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี maxTokenSize เป็นค่ามีขนาดใหญ่กว่า 48000 ไบต์ Start ด้วย Windows Server 2012 ค่าเริ่มต้นของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize เป็น 48000 ไบต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าคอนฟิก MaxTokenSize โดยวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) ใน Windows Server 2003

เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในโดเมนที่ไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2012 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างแฟ้มแม่แบบผู้ดูแล (ADM) ที่มีรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Notepad
  2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางข้อความลงในแผ่นจดบันทึก:
   CLASS MACHINE

   CATEGORY !!KERB

   KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters"
   POLICY !!MaxToken
   VALUENAME "MaxTokenSize"
   VALUEON NUMERIC 48000
   VALUEOFF NUMERIC 0
   END POLICY

   END CATEGORY

   [strings]
   KERB="Kerberos Maximum Token Size"
   MaxToken="Kerberos MaxTokenSize"

   หมายเหตุ มีตั้งค่าของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ถึง 48000 นี่คือค่าแนะนำ
  3. บันทึกเอกสารแผ่นจดบันทึกเป็น MaxTokenSize.adm ในโฟลเดอร์ %windir%\Inf\ บนตัวควบคุมโดเมนที่คุณจะใช้เพื่อกำหนดค่า GPO ในการปรับใช้การตั้งค่า
  4. ออกจาก Notepad
 2. นำเข้าการ ADM ลงใน GPO และตั้งค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize เป็นค่าที่ต้องการ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. สร้างใหม่กลุ่มนโยบายวัตถุ (GPO) ที่เชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือที่เชื่อมโยงกับหน่วยองค์กร (OU) ที่ประกอบด้วยบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เลือก GPO ที่มีการปรับใช้
  2. เปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์gpedit.mscทางแล้ว คลิกตกลง
  3. ในทรีคอนโซล ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลและจากนั้น คลิกแม่แบบการดูแล
  4. บนเมนูการดำเนินการชี้ไปที่งานทั้งหมดและจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาแม่แบบออก
  5. คลิก เพิ่ม
  6. คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม MaxTokenSize.adm ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 และจากนั้น คลิกเปิด
  7. คลิกปิด
  8. บนเมนูมุมมองคลิกกรอง
  9. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงการตั้งค่านโยบายที่สามารถครบถ้วนจัดการเท่านั้นและจากนั้น คลิกตกลง
  10. ขยายแม่แบบการดูแลและจากนั้น คลิกKerberos Maกสุดขนาดโทเค็น
  11. คลิกขวาKerberos MaxTokenSizeในบานหน้าต่างด้านขวา จาก นั้นคลิกคุณสมบัติเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
  12. คลิกเปิดการใช้งานและจากนั้น คลิกตกลง

   หมายเหตุ มีผลบังคับใช้สำหรับ GPO ต้องทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบหลังจากมีใช้นโยบายเหล่านั้น

วิธีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize โดยใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

ในโดเมน Windows Server 2008 และ ในโดเมน Windows Server 2008 R2 คุณสามารถใช้ส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์ของรีจิสทรีเพื่อปรับใช้ค่ารีจิสทรี MaxTokenSize กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องในโดเมน เมื่อต้องการสร้างการตั้งค่า MaxTokenSize ใน GPO ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์gpmc.mscและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อเปิดคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม สร้างวัตถุนโยบายกลุ่มใหม่ที่เชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือเชื่อมโยงไปยัง OU ที่ประกอบด้วยบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถเลือก GPO ที่มีการปรับใช้
 3. คลิกขวา GPO และจากนั้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดหน้าต่างตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายกำหนดลักษณะและจากนั้น ขยายการตั้งค่าของ Windows
 5. คลิกขวาที่รีจิสทรีชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกรายการในรีจิสทรี กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของรีจิสทรีใหม่ปรากฏขึ้น
 6. ในรายการแอคชันคลิกสร้าง
 7. ในรายการไฮฟ์คลิHKEY_LOCAL_MACHINE
 8. ในรายชื่อเส้นทางของคีย์คลิกSYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
 9. ในกล่องชื่อค่าพิมพ์MaxTokenSize
 10. ในกล่องชนิดของค่าคลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายREG_DWORD
 11. ในกล่องValue dataพิมพ์48000
 12. ถัดจากฐานคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทศนิยม
 13. คลิกตกลง
หมายเหตุ มีผลบังคับใช้สำหรับ GPO ต้องทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่พวกเขาใช้นโยบาย

วิธีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize โดยใช้วัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows Server 2012

เมื่อต้องการปรับค่าของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ในโดเมนที่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2012 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกการจัดการนโยบายกลุ่มเพื่อเปิดคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม สร้างวัตถุนโยบายกลุ่มใหม่ที่เชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือเชื่อมโยงไปยัง OU ที่ประกอบด้วยบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เลือก GPO ที่มีการปรับใช้
 3. คลิกขวา GPO และจากนั้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดหน้าต่างตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายและจากนั้น ขยายแม่แบบการดูแล
 5. ขยายระบบและจากนั้น คลิกKerberos
 6. คลิกขวาที่การตั้งค่าขนาดบัฟเฟอร์ token บริบท Kerberos SSPI สูงสุดในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกแก้ไข
 7. คลิกเปิดการใช้งานและจากนั้น พิมพ์48000ในกล่องขนาดสูงสุด
 8. คลิกตกลง
หมายเหตุ
 • มีผลบังคับใช้สำหรับ GPO ต้องทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่พวกเขาใช้นโยบาย
 • ชุดสูงสุด Kerberos SSPI บริบทบัฟเฟอร์โทเค็นขนาดตั้งค่านโยบายที่ถูกเพิ่ม ใน Windows Server 2012 และ ใน Windows 8 ตั้งค่านโยบายที่ได้รับการสนับสนุน ใน Windows XP, Windows Server 2003 ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 ใน Windows 7 และ ใน Windows Server 2008 R2 เมื่อต้องการใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'นี้ คุณต้องแก้ไข GPO ในรุ่นของ Windows Server 2012 หรือ ใน Windows 8 ที่มีการติดตั้งเครื่องมือ RSAT

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนไฟล์.adm แบบกำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225087 กำลังเขียนแฟ้ม ADM แบบกำหนดเองสำหรับตัวแก้ไขนโยบายระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรี MaxTokenSize โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
327825 วิธีการแก้ปัญหาด้วยการรับรองความถูกต้อง Kerberos เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มจำนวนใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938118 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB938118 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938118

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com