วิธีการใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่มรายการรีจิสทรี MaxTokenSize คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938118 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012 คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง:
คีย์:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

รายการ: MaxTokenSize
ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ค่า: 48000
บทความนี้อธิบายวิธีการทำเช่นนี้ เพื่อให้คุณสามารถส่งการตั้งค่านี้เมื่อต้องการสมาชิกทั้งหมดของโดเมนของคุณได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Server ที่มีการเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมน

หมายเหตุ ค่าสูงสุดที่ได้รับอนุญาตของ MaxTokenSize คือ 65535 ไบต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าของ HTTP x.509 รหัสของโทเค็นของบริบทการรับรองความถูกต้อง เราไม่แนะนำให้ คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี maxTokenSize เป็นค่ามีขนาดใหญ่กว่า 48000 ไบต์ เริ่มการทำงานกับ Windows Server 2012 ค่าเริ่มต้นของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ได้ 48000 ไบต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกของ MaxTokenSize โดยใช้วัตถุในนโยบายกลุ่ม (GPO) ใน Windows Server 2003

เมื่อต้องเพิ่มรายการรีจิสทรีไปยังคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในโดเมนที่ไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2012 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างแฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแล (ADM) สำหรับรายการรีจิสทรี MaxTokenSize เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มแผ่นจดบันทึก
  2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางข้อความลงในแผ่นจดบันทึก:
   CLASS MACHINE

   CATEGORY !!KERB

   KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters"
   POLICY !!MaxToken
   VALUENAME "MaxTokenSize"
   VALUEON NUMERIC 48000
   VALUEOFF NUMERIC 0
   END POLICY

   END CATEGORY

   [strings]
   KERB="Kerberos Maximum Token Size"
   MaxToken="Kerberos MaxTokenSize"

   หมายเหตุ มีตั้งค่าของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize กับ 48000 นี่คือค่าแนะนำ
  3. บันทึกเอกสารแผ่นจดบันทึกเป็น MaxTokenSize.adm ในโฟลเดอร์ %windir%\Inf\ บนตัวควบคุมโดเมนที่คุณจะใช้เพื่อกำหนดค่า GPO ในการปรับใช้การตั้งค่า
  4. ออกจาก Notepad
 2. การนำเข้าการ ADM ใน GPO และการตั้งค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize เป็นค่าที่ต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. สร้างตัวใหม่กลุ่มนโยบายวัตถุ (GPO) ที่ถูกเชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือที่เชื่อมโยงกับหน่วยองค์กร (OU) ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เลือกการวัตถุนโยบายกลุ่มที่ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้ว
  2. เปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์gpedit.mscนั้นแล้ว คลิกตกลง
  3. ในคอนโซลทรี ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลและจากนั้น คลิกแม่แบบการดูแล
  4. บนเมนูการกระทำชี้ไปที่งานทั้งหมดและจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาแม่แบบออก
  5. คลิกเพิ่ม
  6. คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม MaxTokenSize.adm ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 และจากนั้น คลิกเปิด
  7. คลิกปิด
  8. บนเมนูมุมมองคลิก'การกรอง
  9. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเฉพาะ การตั้งค่านโยบายที่สามารถถูกทั้งหมดจัดการและจากนั้น คลิกตกลง
  10. ขยายแม่แบบการดูแลและจากนั้น คลิกKerberos Maximum ขนาด Token
  11. คลิกขวาKerberos MaxTokenSizeในบานหน้าต่างด้านขวา แล้วคลิกคุณสมบัติเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติ'
  12. คลิกเปิดการใช้งานและจากนั้น คลิกตกลง

   หมายเหตุ สำหรับ GPO ผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มที่ต้องทำซ้ำตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบต้องเริ่มใหม่หลังจากที่มีใช้นโยบายเหล่านั้น

วิธีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize โดยใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

ในโดเมน Windows Server 2008 และ ในโดเมน Windows Server 2008 R2 คุณสามารถใช้ส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์รีจิสทรีการปรับใช้ค่ารีจิสทรี MaxTokenSize คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในโดเมน เมื่อต้องสร้างการตั้งค่าค่า MaxTokenSize ใน GPO เป็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์gpmc.mscและจากนั้น คลิกตกลงเมื่อต้องเปิดคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม สร้าง GPO ใหม่ที่ถูกเชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือที่ถูกลิงค์ไปยัง OU ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถเลือกการวัตถุนโยบายกลุ่มที่ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้ว
 3. คลิกขวา GPO และจากนั้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดหน้าต่างตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายกำหนดลักษณะและจากนั้น ขยายการตั้งค่าของ Windows
 5. คลิกขวารีจิสทรีชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกรายการในรีจิสทรี กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของรีจิสทรีใหม่ปรากฏขึ้น
 6. ในรายการแอคชันคลิกสร้าง
 7. ในรายการไฮฟ์คลิHKEY_LOCAL_MACHINE
 8. ในรายการเส้นทางของคีย์คลิกSYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
 9. ในกล่องชื่อค่าพิมพ์MaxTokenSize
 10. ในกล่องชนิดของค่าคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายREG_DWORD
 11. ในกล่องValue dataพิมพ์48000
 12. ถัดจากฐานคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทศนิยม
 13. คลิก'ตกลง
หมายเหตุ สำหรับ GPO ผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มที่ต้องทำซ้ำตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบต้องเริ่มใหม่หลังจากที่พวกเขาใช้นโยบาย

วิธีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี MaxTokenSize โดยใช้วัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows Server 2012

เมื่อต้องปรับค่าของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ในโดเมนที่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2012 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกการจัดการนโยบายกลุ่มเพื่อเปิดคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม สร้าง GPO ใหม่ที่ถูกเชื่อมโยงในระดับโดเมน หรือที่ถูกลิงค์ไปยัง OU ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เลือกการวัตถุนโยบายกลุ่มที่ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้ว
 3. คลิกขวา GPO และจากนั้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดหน้าต่างตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายและจากนั้น ขยายแม่แบบการดูแล
 5. ขยายระบบและจากนั้น คลิกKerberos
 6. คลิกขวาการตั้งค่าขนาดบัฟเฟอร์ token บริบท Kerberos SSPI สูงสุดในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกแก้ไข
 7. คลิกเปิดการใช้งานและจากนั้น พิมพ์48000ในกล่องขนาดสูงสุด
 8. คลิก'ตกลง
บันทึกย่อ
 • สำหรับ GPO ผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มที่ต้องทำซ้ำตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบต้องเริ่มใหม่หลังจากที่พวกเขาใช้นโยบาย
 • ตั้งการตั้งค่าสูงสุด Kerberos SSPI บริบท token ค่าขนาดบัฟเฟอร์นโยบายถูกเพิ่มเข้า ใน Windows Server 2012 และ ใน Windows 8 ตั้งค่านโยบายที่ได้รับการสนับสนุน ใน Windows XP ใน Windows Server 2003 ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 ใน Windows 7 และ ใน Windows Server 2008 R2 เมื่อต้องใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'นี้ คุณต้องแก้ไข GPO ในรุ่นของ Windows Server 2012 หรือ ใน Windows 8 ที่มีการติดตั้งเครื่องมือ RSAT

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนไฟล์.adm แบบกำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225087เขียนแฟ้ม ADM แบบกำหนดเองสำหรับตัวแก้ไขนโยบายของระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรี MaxTokenSize โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
327825 ความละเอียดใหม่สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้อง Kerberos เมื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจำนวน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938118 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB938118 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938118

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com