เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows: "โฟลเดอร์เครือข่ายที่ระบุอยู่ในปัจจุบันแมปโดยใช้ชื่อผู้ใช้อื่นและรหัสผ่าน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938120 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
 • มีการแชร์เครือข่ายสองบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
 • คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันการอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้น คุณพยายามจะใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อกับการแชร์เครือข่ายอื่น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โฟลเดอร์เครือข่ายที่ระบุอยู่ในปัจจุบันแมปโดยใช้ชื่อผู้ใช้อื่นและรหัสผ่าน การเชื่อมต่อโดยใช้ชื่อผู้ใช้อื่นและรหัสผ่าน ยกเลิกแมปใด ๆ ที่มีอยู่ไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันนี้ก่อน
ถ้าคุณคลิกตกลงในการตอบสนองต่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อหลายการเซิร์ฟเวอร์หรือทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน โดยผู้ใช้เดียวกัน โดยใช้ชื่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง ยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน แล้วลองอีกครั้ง

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ใช้อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้ร่วมกัน

วิธีที่ 2

สร้างนามแฝงระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่แตกต่างกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และจากนั้น ใช้นามแฝงนี้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้ร่วมกัน

หลังจากที่คุณใช้วิธีการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้ร่วมกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ คอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติตามถ้ามีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ A.P. Lawrence เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://aplawrence.com/Forum/TonyLawrence2.html
http://www.errorforum.com/microsoft-windows-xp-error/7805-seperate-ad-account-specific-network-share.html
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
106211ข้อมูลประจำตัวให้มาขัดแย้งกับการมีอยู่แล้ว...
173199ข้อมูลประจำตัวหลายในเซสชัน Windows NT เดียว
183366WNetAddConnection2 และข้อมูลประจำตัวผู้ใช้หลาย
824198ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ตรงข้อมูลประจำตัวที่ให้มากัน ด้วยข้อมูลประจำตัวในชุดที่มีอยู่แล้ว" เมื่อผู้ใช้ Windows NT 4.0 สู่โดเมน Windows Server 2003
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938120 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB938120 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938120

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com