รุ่นของแฟ้มถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุดเมื่อคุณเอาการปรับปรุงสำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET ใน.NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938244 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft .NET Framework 1.0 ใน.NET Framework 1.1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003 คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหลายสำหรับ.NET Framework หรือ Visual Studio .NET คุณเอาออกการปรับปรุง ในสถานการณ์สมมตินี้ รุ่นของแฟ้มของ.NET Framework หรือ Visual Studio .NET ถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Visual Studio .NET 2002 และ Visual Studio .NET 2003 ได้รับการออกแบบเริ่มต้นการทำงานกับ Microsoft 2.0 การติดตั้ง Windows โปรแกรมปรับปรุงได้ได้รับการออกแบบไม่ทำงานกับ Windows Installer 3.0 ไม่มีสนับสนุน windows Installer 3.0 เก่าระบบปฏิบัติ เช่น Microsoft Windows 95, Windows 98 และ Windows Millennium Edition

windows Installer 2.0 มีการจำกัด คุณไม่ natively สนับสนุนความสามารถในการเอาการปรับปรุง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ หน้าที่การใช้งานการลบแบบกำหนดเองสร้างลงในโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Visual Studio .NET 2002 หรือ 2003 .NET Studio แสดงผล

กำหนดเองเอาฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ การปรับปรุงการปฏิบัติการ "anti-patch" เหนือไปจากแฟ้ม.msp ส่วนของข้อมูล เมื่อมีให้บรรทัดคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับฟังก์ชันการเอาออกโปรแกรมปรับปรุงการกระทำของ wrapper, wrapper ที่ติดตั้งแบบ anti-patch anti-patch ที่เป็นจริงสองเดที่มีการรู้จักดีรุ่นล่าสุดของแฟ้มในแฟ้ม.msp ส่วนของข้อมูล รุ่นนี้มีการพื้นฐานรุ่นล่าสุด ปกติจากล่าสุดเซอร์วิสแพ็คถ้ามีอยู่ ดังนั้น เมื่อมีการเอาการปรับปรุง สำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003 รุ่นของแฟ้มจะไม่เสมอยกเลิกไปเป็นรุ่นก่อนหน้า รุ่นของแฟ้มอาจถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุด

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีการปรับปรุงที่สองสำหรับ.NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3) การปรับปรุงแรกมีการปรับปรุงที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 886906 การปรับปรุงนี้มีรุ่นของแฟ้ม 1.0.3705.6021 การปรับปรุงที่สองเป็นการปรับปรุงที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 928367 การปรับปรุงนี้มีรุ่นของแฟ้ม 1.0.3705.6060

ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์สมมตินี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขั้นตอนคุณทำเช่นนี้รุ่นของแฟ้มก่อนรุ่นของแฟ้มหลังจาก
1คุณติดตั้ง 1.0 SP3 การ.NET Frameworkไม่สามารถใช้งานได้1.0.3705.6018
2คุณติดตั้งการปรับปรุง (เก่า) ที่แรกในบทความ 8869061.0.3705.60181.0.3705.6021
3คุณติดตั้งการปรับปรุง (ใหม่) ที่สองในบทความ 9283671.0.3705.60211.0.3705.6060
4คุณสามารถใช้รายการ Add or Remove Programs เพื่อเอาการปรับปรุง (ใหม่) ที่สองในบทความ 9283671.0.3705.60601.0.3705.6018
สถานการณ์นี้อธิบายว่า หลังจากที่คุณเอาการปรับปรุงที่สอง 1.0 กรอบงานการ.NET คือไม่ยกเลิกกับรุ่นของแฟ้มจากการปรับปรุงแรกตามที่คาดไว้ แทน 1.0 กรอบงานการ.NET ถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นพื้นฐาน รุ่นพื้นฐานคือ รุ่นของแฟ้มที่ถูกรวมใน 1.0 SP3 การ.NET Framework

การแก้ไข

Microsoft ได้นำออกใช้ Tool ล้างข้อมูลบนถอนการติดตั้งการแก้ไขลักษณะการทำงานถอนการติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใด ๆ สำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003 เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนถอนการติดตั้งแทนที่การพยายามถอนการติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการถอนการติดตั้งเครื่องมือการล้างข้อมูลบน

วันวางจำหน่าย: 2 พฤศจิกายน 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ พิมพ์คำสั่งต่อไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ที่ใดตัวเลขมีการปรับปรุงจำนวนกิโลไบต์
UninstallFxVSUpdate.exe กิโลไบต์ตัวเลข
เครื่องมือนี้จะได้อย่างถูกต้องถอนการติดตั้งการปรับปรุง และย้อนกลับสู่คอมพิวเตอร์ไปยังสถานะที่ถูกต้องแทนที่จะไป service pack รุ่นก่อนหน้าของบริการ เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือนี้แทนการใช้สินค้าเพิ่มหรือเอาโปรแกรมถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003

ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์สมมติในการใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนถอนการติดตั้งเพื่อเอาการปรับปรุง:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขั้นตอนคุณทำเช่นนี้รุ่นของแฟ้มก่อนFile version after
1You install the .NET Framework 1.0 SP3.ไม่สามารถใช้งานได้1.0.3705.6018
2You install the first (older) update in article 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3You install the second (newer) update in article 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4You use the Uninstall Cleanup Tool to remove the second (newer) update in article 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
This scenario demonstrates that after you use the Uninstall Cleanup tool to remove the second update, the .NET Framework 1.0 is rolled back to the file version from the first update as expected.

The Uninstall Cleanup Tool can also be used to clean up and revert a system to a known good state even if you already used the Add or Remove Programs item to uninstall an update. โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
To see additional command-line options for the tool, type the following command at a command prompt:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Caveats

This tool does not support all possible permutations and combinations in which multiple updates may be installed and uninstalled. The tool is not supported in the following scenarios:
 • An update in addition to the corresponding localized update is installed

  You have an update installed that has a 6 digit KB number, such as KB123456. Then you also install a localized version of the same update. In this scenario, you cannot use the tool to uninstall the first update.

  หมายเหตุ:A localized version is identified by a 4 digit suffix at the end of the KB number. For example: KB1234561033

  Because of limitations of the tool, if you try to remove the first update by using its 6 digit KB number, the tool will remove the second update that uses the 10 digit KB number.

  หมายเหตุ:You can still use the tool to remove the second update with the 10 digit KB number.
 • มีunmerged hotfixwas installed and then uninstalled

  An unmerged hotfix was manually installed and then uninstalled before you install a regular update. In this scenario, when you try to uninstall the most recent update, the uninstall cleanup tool will reinstall the unmerged hotfix. When this problem occurs, the installation of any other update is blocked until the unmerged hotfix is manually removed by using the Add or Remove Programs item.

  หมายเหตุ:An unmerged hotfix is a hotfix or an update that will not be included in a service pack or in a product release. This kind of fix is intended to resolve a specific problem that a customer has with a product. However, this fix is unsuitable for general use.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน unmerged คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  942380เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุง: "ข้อผิดพลาด 9002 ไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) เนื่องจากคุณมีฮอตฟิกซ์อย่าง น้อยหนึ่งการติดตั้ง เอาออก แล้วลองอีกครั้ง"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938244 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1
Keywords: 
atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB938244 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938244

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com