Sist?m? Windows Vista, aizverot programmu Windows Media Player 11, m?zika turpina skan?t

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 938415 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Sist?m? Windows Vista, aizverot programmu Windows Media Player 11, var b?t, ka Windows Media Player netiek piln?b? beidz?ts. Piem?ram, ja aizverot Windows Media Player jums tiek atska?ota m?zika, t? var turpin?t skan?t.

PROFILAKSE

Ja ??da probl?ma rodas, tad t?s nov?r?anai izpildiet ??das darb?bas, lai beidz?tu programmu Windows Media Player:
 1. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DEL.
 2. Noklik??iniet uz Start?t Uzdevumu p?rvaldnieku .
 3. Noklik??iniet uz cilnes Procesi.
 4. Noklik??iniet uz procesa wmplayer. exe.
 5. Noklik??iniet uz Beigt procesus un p?c tam uz Beigt procesu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 938415 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbbug kbnofix kbprb kbexpertisebeginner KB938415

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com