เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจพบตัวนับการประทับเวลา drift ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล AMD Opteron แบบ dual-core หรือตัวประมวลผลหลายตัวประมวลผลของ AMD Opteron

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938448 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจพบตัวนับการประทับเวลา drift ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล AMD Opteron แบบ dual-core หรือตัวประมวลผลหลายตัวประมวลผลของ AMD Opteron เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การดำเนินงานที่อาศัยค่าตัวนับการประทับเวลาอาจทำงานไม่ได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการเหล่านี้รวมถึงการสื่อสารบนเครือข่ายและการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีตัวควบคุมโดเมนของ Active Directory คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเครือข่ายไม่คาดคิด (ID เหตุการณ์ 1054)
คำอธิบายของเหตุการณ์:
Windows ไม่สามารถขอรับชื่อของตัวควบคุมโดเมนสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ (ข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น) การประมวลผลนโยบายกลุ่มถูกยกเลิก
เมื่อคุณใช้คำสั่ง ping เพื่อส่งแพคเก็ตโพรโทคอลความควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) ไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล ข้อความตอบกลับอาจแสดงเวลาการตอบสนองที่เป็นค่าลบ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง ping ดังต่อไปนี้อาจสร้างข้อความตอบกลับดังต่อไปนี้:

C:\>ping x.x.x.x

X.x.x.x pinging กับ 32 ไบต์ของข้อมูล:

ตอบกลับจาก x.x.x.x: ไบต์ = 32 เวลา TTL = 59ms = 128
ตอบกลับจาก x.x.x.x: ไบต์ = 32 เวลา TTL = 59ms = 128
ตอบกลับจาก x.x.x.x: ไบต์ = 32 เวลา TTL = 59ms = 128
ตอบกลับจาก x.x.x.x: ไบต์ = 32 เวลา TTL = 59ms = 128

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตัวนับการประทับเวลาสำหรับแกนตัวประมวลผลที่แตกต่างกันถูกซิงโครไนซ์ Windows Server 2003 ใช้ตัวนับการประทับเวลาเป็นแหล่งที่มาของ timekeeping แต่ละตัวประมวลผลประกอบด้วยตัวนับการประทับเวลา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ Windows Server 2003 จะใช้ที่ตั้งค่าคอนฟิก PM_TIMER การตั้งค่าแทนที่เป็นของตัวนับการประทับเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เพิ่มการ /usepmtimer พารามิเตอร์ไปยังแฟ้ม Boot.ini และรีสตาร์ทแล้วเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ ที่ /usepmtimer พารามิเตอร์ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติลงในแฟ้ม Boot.ini เมื่อคุณติดตั้ง PowerNow AMD ที่ล่าสุด โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีจาก AMD โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการติดตั้งทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นลงในแฟ้ม Boot.ini เพื่อแก้ไขปัญหานี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ ACPI HALs เท่านั้น Windows Server 2003 Service Pack 2 uniprocessor PMTIMERสำหรับ QPC โดยค่าเริ่มต้น HALs ACPI มัลติโปรเซสเซอร์จะใช้PMTIMER ถ้าเท่านั้น USE_PLATFORM_CLOCK กำหนดค่าสถานะ ด้วย BIOS หรือถ้า /usepmtimer มีใช้ตัวเลือกแฟ้ม boot.ini ชนิด HAL อื่นไม่รองรับ PMTIMER และจะใช้ TSC โดยค่าเริ่มต้นสำหรับ QPC

โดยค่าเริ่มต้น Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ใช้ตัวจับเวลา PM สำหรับขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) HALs ทั้งหมดเว้นแต่ว่าข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข aretrue:
 • กระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า BIOS สนับสนุน APIC หรือ ACPI HALs ล้มเหลว • หมายเหตุ:
  ถ้า BIOS ไม่สนับสนุน ACPI HAL ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมเพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุง BIOS จะพร้อมใช้งาน ที่จะแก้ปัญหา หากไม่มีการปรับปรุง BIOS คุณต้องใช้ตัวจับเวลา PM โดยใช้การ/usepmtimer สลับกัน
ถ้าคุณไม่ได้รัน Windows Server 2003 SP2 คุณต้องบังคับให้คอมพิวเตอร์ AMD จะใช้ตัวจับเวลา PM โดยใช้การ /usepmtimer สลับกัน

หมายเหตุ ตัดสินใจที่จะใช้ตัวจับเวลา PM หรือตัวจับเวลา TSC คือทำในระหว่างการกาเครื่องหมายที่จะดำเนินการเมื่อเริ่มต้น การสอบถาม BIOS และ เพื่อตรวจสอบว่า BIOS จะสนับสนุนฟังก์ชันการจับเวลา PM กาเครื่องหมายนี้จะไม่ได้ถูกต้องบน AMD chipsets ดังนั้น คุณต้องใช้ /usepmtimer สลับกัน

เขียนขึ้นใน Windows Server 2003 SP2 ส่วนนี้ของรหัสถูกเมื่อ ดังนั้น ข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องปรากฏขึ้นบน chipsets AMD ที่มี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้ง และคุณไม่จำเป็นต้องใช้ /usepmtimer สลับกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ ACPI และ APCI คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
309283ตัวเลือก HAL หลังจาก Windows XP หรือ Windows Server 2003 Setup
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938448 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2554 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprb kbmt KB938448 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938448

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com