כיצד לפתור בעיות של קודי שגיאה של Volume Activation במחשבים מבוססי Windows 7,? Windows Server 2008 ו- Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 938450 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

בעת ניסיון להשתמש במפתח הפעלות מרובות (MAK) או בשירות ניהול מפתחות ?(KMS) לביצוע Volume Activation במחשב אחד או יותר המבוססים על Windows 7 או על Windows Vista, ייתכן שיוצגו קודי שגיאה. מאמר זה מתאר כיצד לפתור קודי שגיאה אלה.

מידע נוסף

קוד שגיאה 0xC004C001

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004C001
שרת ההפעלה קבע שמפתח המוצר שצוין אינו חוקי

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מפתח MAK אינו חוקי.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, ודא כי נעשה שימוש במפתח ה- MAK שסופק על-ידי Microsoft. כדי לוודא שה- MAK חוקי, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת מוצרים.

קוד שגיאה 0xC004C003

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004C003
שרת ההפעלה קבע כי מפתח המוצר שצוין חסום.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר MAK חסום בשרת ההפעלה.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת מוצרים לקבלת מפתח MAK חדש ולאחר מכן התקן את המערכת ובצע הפעלה.

קוד שגיאה 0xC004B100

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004B100
??שרת ההפעלה קבע שלא היתה אפשרות לבצע הפעלה של המחשב.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מפתח MAK אינו נתמך.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, ודא כי נעשה שימוש במפתח ה- MAK שסופק על-ידי Microsoft. כדי לוודא שה- MAK חוקי, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת מוצרים.

קוד שגיאה 0xC004C008

הערה המידע המפורט בסעיפים "מאפייני הבעיה", "גורם" ו"פתרון עוקף" להלן עבור קוד שגיאה 0xC004C008 נועד למשתמשים עם רישיון רב משתמשים.

אם אתה משתמש ביתי, תוכן זה אינן חל עליך. למידע צרכנים אודות קוד שגיאה 0xC004C008, לחץ על הקישור הבא: 
http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/Windows-7-activation-error-0xC004C008

מאפיין הבעיה

כאשר אתה מנסה להשתמש ב-KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
0xC004C008
שרת ההפעלה קבע כי לא היתה אפשרות להשתמש במפתח המוצר שצוין.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מפתח KMS חרג ממגבלת ההפעלה. מפתחות KMS יופעלו עד 10 פעמים בשישה מחשבים שונים.

פתרון עוקף

אם דרושות לך הפעלות נוספות, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת המוצר.

קוד שגיאה 0xC004C020

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004C020
??שרת ההפעלה דיווח שמפתח ההפעלות המרובות חרג מהמגבלה שלו.

סיבה

מפתח ה- MAK חרג ממגבלת ההפעלה. בתכנון המקורי, למפתחות MAK מוקצה מספר מוגבל של הפעלות.

פתרון עוקף

פנה למוקד הטלפוני של הפעלת המוצר לקבלת מפתח MAK חדש או להגדלת מגבלת ההפעלה במפתח MAK הקיים.

קוד שגיאה 0xC004C021

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004C021
??שרת ההפעלה דיווח שאירעה חריגה ממגבלת ההרחבה של מפתח ההפעלות המרובות.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר MAK חרג ממגבלת ההפעלה. בתכנון המקורי, למפתחות MAK מוקצה מספר מוגבל של הפעלות.

פתרון עוקף

כדי לעקוף בעיה זו, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת המוצר לקבלת מפתח MAK חדש או להגדלת מגבלת ההפעלה במפתח MAK הקיים.

קוד שגיאה 0xC004F009

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F009
שירות רישוי התוכנה דיווח שתקופת החסד פגה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר תקופת החסד פגה לפני שמערכת הופעלה. המערכת פועלת כעת במצב פונקציונליות מופחתת (RFM).

פתרון

בצע את ההנחיות לשחזור ממצב RFM במדריך שלב אחר שלב של Volume Activation 2.0. כדי לקבל את המדריך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/c/3/8/c3815ed7-aee7-4435-802b-8e855d549154/VolumeActivation2.0Step-By-StepGuide.doc

קוד שגיאה 0xC004F00F

מאפיין הבעיה

כאשר אתה מנסה להשתמש ב-MAK, בלקוח KMS או במארח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F00F
שירות רישוי התוכנה דיווח שאיגוד מזהה החומרה נמצא מעבר לרמת הסיבולת.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם חומרת המחשב השתנתה או אם מנהלי ההתקנים המותקנים במחשב עודכנו.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו בעת שימוש ב-MAK, הפעל מחדש את המערכת במהלך תקופת החסד "Out of Tolerance" באמצעות הפעלה מקוונת או הפעלה באמצעות הטלפון. כדי לעקוף בעיה זו בעת שימוש ב- KMS, הפעל מחדש את המחשב. לחלופין, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:
slmgr.vbs -ato

קוד שגיאה 0xC004F014

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK או בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F014
שירות רישוי התוכנה דיווח כי מפתח המוצר אינו זמין.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר לא מותקן מפתח מוצר במערכת.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, התקן את מפתח המוצר של MAK. לחלופין, התקן את מפתח המוצר של KMS שנמצא בתיקיה הבאה במדיית ההתקנה:
Sources\Pid.txt

קוד שגיאה 0xC004F02C

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח MAK או בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F02C
??שירות רישוי התוכנה דיווח שהתבנית של נתוני ההפעלה הלא מקוונת שגויה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר המערכת מזהה שהנתונים שהזנת במהלך ההפעלה הטלפונית אינם חוקיים.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, ודא כי מזהה האישור הוזן כראוי.

קוד שגיאה 0xC004F035

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS או במארח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F035
??שירות רישוי התוכנה דיווח שלא היתה אפשרות לבצע הפעלה של המחשב עם מפתח מוצר של רשיון רב-משתמשים. מערכות עם רשיון רב-משתמשים מחייבות שדרוג ממערכת הפעלה העומדת בדרישות. נא פנה אל מנהל המערכת או השתמש בסוג מפתח אחר.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש מאחר שמהדורות של ריבוי משתמשים מורשות לשדרוג בלבד. התקנת מערכת הפעלה של ריבוי משתמשים במחשב שבו לא מותקנת מערכת הפעלה מתאימה אינה נתמכת.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, התקן גירסה מתאימה של מערכת הפעלה של Microsoft ולאחר מכן התקן מחדש את מערכת ההפעלה של ריבוי משתמשים.

קוד שגיאה 0xC004F038

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F038
שירות רישוי התוכנה דיווח שלא היתה אפשרות להפעיל את המחשב. הספירה שעליה דיווח Key Management Service (KMS)? אינה מספיקה. נא פנה אל מנהל המערכת.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר ספירת מחשבי הלקוח במארח KMS לא מספיק גדולה. במאגר ה- KMS חייבים להיות 25 מחשבים לפחות.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, עליך להוסיף מחשבים נוספים למאגר KMS כך שניתן יהיה לבצע הפעלה של לקוחות KMS. כדי לקבוע כמה מחשבים נמצאים במאגר KMS במארח KMS, הפעל את הפקודה הבאה בשורת פקודה:
Slmgr.vbs -dli

קוד שגיאה 0xC004F039

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F039
שירות רישוי התוכנה דיווח שלא היתה אפשרות להפעיל את המחשב. שירות ניהול המפתחות (KMS) אינו מופעל.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מארח KMS מותקן ומארח KMS אינו זמין.

פתרון

השתמש בהפעלה מקוונת או בהפעלה טלפונית להפעלת מארח KMS.

קוד שגיאה 0xC004F041

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F041
שירות רישוי התוכנה קבע כי שרת ניהול המפתחות (KMS) לא הופעל. יש להפעיל את KMS.

סיבה

מארח KMS אינו מופעל.

פתרון

השתמש בהפעלה מקוונת או בהפעלה טלפונית להפעלת מארח KMS.

קוד שגיאה 0xC004F042

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F042
שירות רישוי התוכנה קבע שאין אפשרות להשתמש בשירות ניהול המפתחות (KMS) שצוין.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר אין התאמה בין לקוח KMS למארח KMS.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, ודא כי גירסת ביתא של לקוח KMS מופעל על-ידי גירסה מסחרית של מארח KMS. לחלופין, ודא כי הגירסה המסחרית של לקוח KMS אינה מופעלת על-ידי גירסת ביתא של מארח KMS.

קוד שגיאה 0xC004F050

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- KMS, בלקוח KMS או ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F050
שירות רישוי התוכנה דיווח כי מפתח המוצר אינו חוקי.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מפתח KMS לא הוזן כראוי. בנוסף, בעיה זה עלולה להתרחש אם הוזן מפתח של גירסת ביתא של מערכת ההפעלה בעת שימוש בגירסה מסחרית של מערכת ההפעלה.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, התקן את מפתח KMS המתאים בגירסה המתאימה של Windows. ודא שהמפתח הוזן כראוי. אם תעתיק ולאחר מכן תדביק את המפתח, הקפד לא להחליף מקפים ארוכים (?) במקפים בינוניים (-) במפתח.

קוד שגיאה 0xC004F051

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F051
שירות רישוי התוכנה דיווח כי מפתח המוצר חסום.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר מפתח המוצר בשרת ההפעלה נחסם על-ידי Microsoft.

פתרון

השג מפתח MAK או מפתח KMS חדש, התקן את המפתח החדש במערכת ולאחר בצע הפעלה של המחשבים.

קוד שגיאה 0xC004F064

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F064
שירות רישוי התוכנה דיווח שתקופת החסד של אי-המקוריות פגה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר קבע Windows Genuine Advantage שהמערכת אינה מקורית.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, בצע את ההנחיות לשחזור ממצב RFM של גירסה לא מקורית במדריך שלב אחר שלב של Volume Activation 2.0. כדי לקבל את המדריך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/c/3/8/c3815ed7-aee7-4435-802b-8e855d549154/VolumeActivation2.0Step-By-StepGuide.doc

קוד שגיאה 0xC004F065

מאפיין הבעיה

כאשראתה מנסה להשתמש ב-KMS או ב-MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F065
??שירות רישוי התוכנה דיווח שהיישום פועל במסגרת תקופת החסד החוקית של אי-המקוריות.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר קבע Windows Genuine Advantage שהמערכת אינה מקורית. המערכת תמשיך לפעול במהלך תקופת החסד של אי-המקוריות.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, השג והתקן מפתח מוצר מקורי ולאחר מכן בצע הפעלה של המערכת במהלך תקופת החסד. בסוף תקופת החסד, המערכת תעבור למצב RFM של אי-מקוריות.

קוד שגיאה 0xC004F066

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח MAK או בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F066
שירות רישוי התוכנה דיווח כי ה-SKU של המוצר לא נמצא.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם מדיית ריבוי המשתמשים נמצאת בשימוש עם מפתח שאינו מפתח של ריבוי משתמשים.

פתרון

התאם את מפתח המוצר למהדורת מערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף, פנה למוקד הטלפוני של הפעלת המוצר.

קוד שגיאה 0xC004F068

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש במארח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F068
שירות רישוי התוכנה קבע שהוא פועל במחשב וירטואלי. אין תמיכה בשירות ניהול המפתחות (KMS) במצב זה.

סיבה

ה- KMS של מערכת הפעלה זו אינו נתמך במחשב וירטואלי (VM).

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, התקן את מערכת ההפעלה מחוץ לסביבת VM.

קוד שגיאה 0xC004F069 או 0xC004F06C

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0xC004F069
שירות רישוי התוכנה דיווח שלא היתה אפשרות להפעיל את המחשב. שירות ניהול המפתחות (KMS) קבע שחותמת הזמן של הבקשה אינה חוקית.
או
0xC004F06C
שירות רישוי התוכנה דיווח שלא היתה אפשרות להפעיל את המחשב. שירות ניהול המפתחות (KMS) קבע שחותמת הזמן של הבקשה אינה חוקית.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר שעת המערכת במחשב הלקוח שונה משעת המערכת במארח KMS.

פתרון

כד לעקוף בעיה זו, שנה את השעה במחשב הלקוח כך שתתאים לשעה במארח KMS. מומלץ להשתמש במקור השעה של Network Time Protocol ?(NTP) בשירות הספריות של Active Directory כדי לסנכרן את השעה בין המחשבים. השעה מתואמת בין מארח KMS למחשב הלקוח לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). אזור הזמן שמוגדר במחשב הלקוח לא משפיע על הסינכרון.

קוד שגיאה 0x80070005

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש במארח KMS, בלקוח KMS או ב- MAK להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x80070005
הגישה נדחתה. הפעולה המבוקשת מחייבת העלאה של רמת ההרשאות.

סיבה

בעיה זו מתרחשת כאשר בקרת גישת משתמש (UAC) לא מאפשרת לתהליכי ההפעלה לפעול בשורת פקודה ללא הרשאות מלאות.

פתרון

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעלה כ.
 2. לחץ על המשתמש הבא ולאחר מכן בחר Administrator ברשימה שם משתמש.
 3. לחץ על אישור.
 4. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:?
  slmgr.vbs

קוד שגיאה 0x8007232A

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש במארח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x8007232A
כשל של שרת DNS.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר המערכת נתקלת בבעיית רשת או בבעיית מערכת שמות תחומים ?(DNS).

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, פתור בעיות רשת ובעיות DNS.

קוד שגיאה 0x8007232B

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x8007232B
שם DNS לא קיים.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר ללקוח KMS אין אפשרות לאתר את הרשומות של משאב SRV של KMS ב- DNS.

פתרון

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את השלבים במאמר ה- Knowledge Base הבא:
929826 הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את Windows Vista Enterprise,? Windows Vista Business,? Windows 7 או Windows Server 2008: "קוד 0x8007232b"

קוד שגיאה 0x800706BA

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x800706BA
שרת RPC אינו זמין

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש מאחר שהגדרות חומת אש אינו מוגדרת במארח ה-KMS, או שרשומות SRV של DNS אינן עדכניות. בעיה זו עלולה להתרחש גם אם לא הוזן מפתח מוצר במהלך ההתקנה ולאחר מכן מתבצע ניסיון להפעיל את המערכת.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, ודא שליציאת KMS יש גישה באמצעות חומת האש במארח KMS. לחלופין, ודא שרשומות SRV מצביעות למארח KMS חוקי. בנוסף, פתור בעיות בחיבורי הרשת.

קוד שגיאה 0x8007251D

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להשתמש בלקוח KMS להפעלת מחשב אחד או יותר, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x8007251D
לא נמצאו רשומות עבור שאילתת DNS.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר ללקוח KMS אין אפשרות לאתר את הרשומות של משאב SRV של KMS ב- DNS.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, פתור בעיות רשת ובעיות DNS.

Cause: דרכים לעקיפת הבעיה: כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות המתוארות במאמר KB מספר 929826

קוד שגיאה 0x80092328

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להפעיל את לקוח KMS, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
0x80092328 שם DNS לא קיים.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר ללקוח KMS אין אפשרות לאתר את הרשומות של משאב SRV של KMS ב- DNS.

פתרון

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את השלבים במאמר ה- Knowledge Base הבא:
929826 הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את Windows Vista Enterprise,? Windows Vista Business,? Windows 7 או Windows Server 2008: "קוד 0x8007232b"

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על Volume Activation, בקר באתרי האינטרנט של Microsoft:

מאפיינים

Article ID: 938450 - Last Review: יום ראשון 11 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
מילות מפתח 
kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com