การประชุมที่ปรับปรุงข้อความหรือการประชุมยกเลิกข้อความจากผู้ใช้ Exchange 2003 ไม่ได้ถูกจัดส่งไปให้ผู้ใช้ Exchange 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938650 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: องค์กรที่ Microsoft Exchange Server 2003 และองค์กร Microsoft Exchange Server 2007 การแลกเปลี่ยนสื่อสาร โดยใช้ SMTP ผู้ใช้ Exchange 2003 จัดการการประชุม และจากนั้น ส่งการเรียกประชุมเพื่อให้ผู้ใช้ Exchange 2007 นอกจากนี้ ผู้ใช้ Exchange 2007 ยอมรับการร้องขอการประชุม ผู้จัดการประชุมใช้ Microsoft Office Outlook เพื่อปรับปรุงการประชุมส่งข้อความหรือยกเลิกการประชุมข้อผู้ใช้ 2007 การแลกเปลี่ยน

ในสถานการณ์สมมตินี้ การประชุมที่ปรับปรุงข้อความหรือการประชุมที่ไม่มีส่งข้อความยกเลิกไปยังผู้ใช้ Exchange 2007 แทน การประชุมที่ปรับปรุงข้อความหรือการเรียกประชุมที่ยกเลิกข้อความที่ใส่เข้าไปใน SMTP ลองคิว ถ้าผู้ดูแลพยายามที่จะเปิดข้อความใน Exchange System Manager คอนโซล ผู้ดูแลระบบอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดสำหรับการจัดส่ง
นอกจากนี้ ถ้ามีการบันทึกการวินิจฉัยของคอมโพเนนต์ MSExchangeTransport ถูกตั้งค่าเป็นสูงสุด คำเตือนต่อไปนี้ถูกบันทึก:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeTransport
ประเภทเหตุการณ์: โปรแกรมควบคุมที่เก็บการแลกเปลี่ยน
รหัสเหตุการณ์: 327
คำอธิบาย
การเรียกต่อไปนี้: ไม่ EcGetMime ไปยังที่เก็บ รหัสข้อผิดพลาด: -2147467259 MDB:xxxxxxxx>. สลัก:กับ xxxx> . กลาง:กับ xxxx>. แฟ้ม:

ในบางเวลา ผู้ส่งการปรับปรุงการประชุมอาจได้รับ NDR ดังต่อไปนี้:
ข้อความของคุณไม่ถึงผู้รับทั้งหมดหรือบางส่วน
เรื่อง: ข้อความทดสอบ
ส่ง: 8/20/2008 11:44 AM
ไม่สามารถส่งถึงผู้รับต่อไปนี้: ผู้ใช้@โดเมน.com ในวันที่ 20/8/2008 11:34 PM
ไม่สามารถส่งข้อความในเวลากำหนด กรุณาลองอีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเซิร์ฟเวอร์.โดเมน.com #4.4.7 >

สาเหตุ

เมื่อผู้ใช้ Exchange 2007 ยอมรับการร้องขอการประชุมจากผู้ใช้ Exchange 2003 ระบบจะไม่มีแอตทริบิวต์X-MICROSOFT-CDO-ATTENDEE-CRITICAL-CHANGE ในไคลเอนต์ Outlook 2007 ถ้าแอตทริบิวต์X-MICROSOFT-เนนต์ CDO-ผู้เข้าร่วมประชุมสำคัญการเปลี่ยนแปลงขาดคุณสมบัติPR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIMEถูกตั้งค่าเป็น " 1/1/1601 00:00:00 น." เมื่อผู้ใช้ Exchange 2003 พยายามส่งการปรับปรุงของการประชุมหรือเป็นการยกเลิกการร้องขอการประชุม ค่าของคุณสมบัติPR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIMEไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วแปลงจากรูปแบบ MAPI ในรูปแบบ MIME โดยใช้ฟังก์ชันVariantTimeToSystemTime

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างรายการ registery FixRecipientTrackStatusTime การเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนเมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการเรียกใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะตั้งค่าใน
FixRecipientTrackStatusTime
ค่ารีจิสทรีเพื่อ 1 คลิกที่การเชื่อมโยงแก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50338
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุนี้แก้ไขได้โซลูชันการทำงานสำหรับภาษาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับบางภาษา ข้อความตัวช่วยสร้างอาจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างรายการทะเบียน FixRecipientTrackStatusTime เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem\InternetContent\MimeHandlers\{85D2DDB8-6225-11D2-BDF1-00C04FD655B5}
 3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด พิมพ์FixRecipientTrackStatusTime สำหรับค่าใหม่ และ thenpress ENTER
 5. คลิกขวาที่FixRecipientTrackStatusTimeและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิกฐานสิบภายใต้ฐาน
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์1แล้ว คลิกตกลง
 8. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่ไคลเอ็นต์ IMAP ได้รับ PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME MAPI คุณสมบัติว่างเปล่าบนข้อความได้รับผลกระทบ:
ดึงข้อมูลส่วนหัวสำหรับโฟลเดอร์ 'ชื่อโฟลเดอร์' ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อความใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ IMAP บัญชี: 'บัญชี' เซิร์ฟเวอร์: 'เซิร์ฟเวอร์' โพรโทคอล: IMAP การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์: 'ข้อความที่ร้องขอไม่สามารถแปลงไปเป็น RFC 822 เข้ากันได้กับรูปแบบได้' พอร์ต: 143, Secure(SSL): ไม่มี หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x800CCCD2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ต้องติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
836993 วิธีการขอรับการเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการต่อไปนี้จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • บริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange
 • ขึ้นอยู่กับบริการ andall บริการการดูแล Internet Information Services (IIS)

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cdo.dll6.5.7653.5720,89621-มิย.-200716:28
Cdoex.dll6.5.7653.53,948,54421-มิย.-200722:22
Davex.dll6.5.7653.51,131,52021-มิย.-200722:19
Excdo.dll6.5.7653.53,634,68821-มิย.-200722:22
Exoledb.dll6.5.7653.52,619,90421-มิย.-200707:20
Lsmexhc.dll6.5.7653.5125,44021-มิย.-200716:30
Madfb.dll6.5.7653.5525,31221-มิย.-200722:22
Massync.dll6.5.7653.5757,24821-มิย.-200717:01
Microsoft.exchange.oma.userinterface.dll6.5.7653.5397,31221-มิย.-200716:52
Rtdsmcal.dll6.5.7653.534,30421-มิย.-200716:50
หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ จะสามารถส่ง และรับข้อความได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Outlook อาจไม่ถูกต้องแสดงข้อความต่อไปนี้:
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งการตอบสนองอื่นหลังจากผลตอบรับนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange 2003 ถูกบังคับเพื่อทำการคำนวณมีความพยายามที่ดีที่สุดบนสิ่งค่าสำหรับ PR_RECIPIENT_TRACKSTATUS_TIME ไม่ควรมี Exchange 2007 ไม่เผยแพร่ดังกล่าวกลับไปยัง Exchange 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938650 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbexchcoexistmigration kbexchtransport kbexpertiseinter kbqfe kbHotfixServer kbmt KB938650 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938650

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com