การแก้ไขปัญหา: เมื่อคุณสร้างดัชนีข้อความสมบูรณ์แบบบนตารางที่มีดัชนีกลุ่มคอมโพสิตใน SQL Server 2005 การดำเนินการอาจช้ามาก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938672 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง#: 50001203 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ตารางมีดัชนีกลุ่มคอมโพสิตใน Microsoft SQL Server 2005 คอลัมน์แรกในข้อกำหนดของดัชนีกลุ่มคือ selective น้อยกว่าคอลัมน์อื่นที่ใช้ในคีย์ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการอาจช้ามากเมื่อคุณสร้างดัชนีข้อความสมบูรณ์แบบ

สาเหตุ

เมื่อคุณสร้างดัชนีข้อความสมบูรณ์แบบ engine แบบเต็มที่ตระเวนบนคีย์ดัชนีกลุ่มนี้เสมอ ใช้คีย์ดัชนีกลุ่มแม้ว่าตารางมีคีย์อื่น ๆ ดัชนีที่ไม่ซ้ำที่โปรแกรมแบบเต็มสามารถใช้เพื่อสร้างดัชนีข้อความสมบูรณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การแก้ไข

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุง 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939537 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137 SQL Server 2005 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปล่อยดัชนีคลัสเตอร์

  คุณสามารถใช้ได้ ลบดัชนี คำสั่งเมื่อต้องลบดัชนีกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ลบดัชนี งบดุล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  ขอบ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa258837 (SQL.80)
 2. สร้างดัชนีกลุ่มใหม่บนคอลัมน์ที่อยู่ในคีย์ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน

  คุณสามารถใช้ได้ สร้างดัชนี คำสั่งเพื่อสร้างดัชนีกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างดัชนี งบดุล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms188783.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะติดตาม 7608 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สิ่งสำคัญ สำหรับ SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 และ SQL Server 2012 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกรวมอยู่ใน builds RTM อย่างไรก็ตาม คุณต้องยังคงทำค่าสถานะติดตาม 7608 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เมื่อต้องใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939537 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137 SQL Server 2005 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
อยู่แล้วLinkId = 71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938672 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhotfixrollup kbsql2005fts kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB938672 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938672

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com