การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน PowerPoint 2003 โดย Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938801 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office PowerPoint 2003

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ช่วยปรับปรุงล่าสุด PowerPoint 2003 office 2003 SP3 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่รวมอยู่ใน Office 2003 SP3 ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือ เป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก office 2003 SP3 รวมการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง PowerPoint 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP3

หมายเหตุ:สมุดงาน Excel เป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003System_SP3Changes.exeวันวางจำหน่าย: 18 กันยายน 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 ให้แก้ไขปัญหาของ PowerPoint 2003 ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

899406คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Microsoft Office PowerPoint 2003: 7 พฤศจิกายน 2005
910931คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service PowerPoint 2003: 18 พฤศจิกายน 2005
916154คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service PowerPoint 2003: 21 มีนาคม 2006
916774คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service PowerPoint 2003: 5 เมษายน 2006
917143คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service PowerPoint 2003: 14 เมษายน 2006
923337คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service PowerPoint 2003: 28 กรกฎาคม 2006

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP3 ยังแก้ปัญหา PowerPoint 2003 ต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ "แพคเกจสำหรับซีดี" การเขียนแฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint 2007 ไปยังซีดี ข้อมูล XML ที่จะบันทึก PowerPoint 2007 จะสูญหายไป

คุณสามารถใช้ PowerPoint 2003 เพื่อเปิดแฟ้มงานนำเสนอที่ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Office PowerPoint 2007 ใน PowerPoint 2003 คุณสามารถใช้เครื่องมือ "แพคเกจสำหรับซีดี" ได้การเขียนแฟ้มงานนำเสนอไปยังซีดี อย่างไรก็ตาม ข้อมูล XML ที่จะบันทึก PowerPoint 2007 จะสูญหายไป ตัวอย่างเช่น ข้อมูล XML อาจรวมถึงข้อมูลเค้าโครงแบบกำหนดเองและชุดรูปแบบสีข้อมูล


เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เครื่องมือ "แพคเกจสำหรับซีดี" ใน PowerPoint 2003 เพื่อเขียนแฟ้มงานนำเสนอที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพภายนอก: "แฟ้มไม่สามารถคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ได้ ลองเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ และลองอีกครั้ง"

คุณมีแฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพภายนอก ใน PowerPoint 2003 เมื่อคุณใช้เครื่องมือ "แพคเกจสำหรับซีดี" การเขียนไปยังแฟ้ม งานนำเสนอคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มไม่สามารถคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ พยายามที่จะเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ และลองอีกครั้ง


เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงวัตถุ OLE ที่ถูกเชื่อมโยงใน PowerPoint 2003: "แฟ้มที่มีการเชื่อมโยงไม่พร้อมใช้งาน และไม่สามารถปรับปรุง"

ใน PowerPoint 2003 คุณกำหนดแหล่งที่มาของวัตถุ OLE ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ HTTP ที่ประกอบด้วยข้อมอนิเกอร์สินค้า เมื่อคุณพยายามปรับปรุงวัตถุ OLE ที่ถูกเชื่อมโยง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มที่มีการเชื่อมโยงไม่พร้อมใช้งาน และไม่สามารถปรับปรุง

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ PowerPoint 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Microsoft Office PowerPoint พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
PowerPnt.exe11.0.6564.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.6564.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.8024.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.8024.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.6361.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.6361.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.5529.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.5529.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
PowerPnt.exe11.0.6361.0Ntdll.dll5.1.2600.218000010f29
PowerPnt.exe11.0.6361.0Ntdll.dll5.1.2600.218000011e58
PowerPnt.exe11.0.6564.0Mssp3nl.dll3.0.7.60000121b
PowerPnt.exe11.0.6361.0Mssp3nl.dll3.0.7.60000121b
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938801 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kboffice2003sp3fix kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfix kbtshoot kbupdate kbmt KB938801 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938801

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com