การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Outlook 2003 โดย Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ให้การปรับปรุงล่าสุดกับ Outlook 2003 office 2003 SP3 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่รวมอยู่ใน Office 2003 SP3 ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือ เป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก office 2003 SP3 รวมการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง Outlook 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP3

หมายเหตุ:สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003System_SP3Changes.exeวันวางจำหน่าย: 18 กันยายน 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP2 ให้แก้ไขปัญหาของ Outlook 2003 ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

839629คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2003: 21 สิงหาคม 2004
892523คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 23 มกราคม 2006
896253คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Microsoft Office Outlook 2003: 30 มีนาคม 2005
898457คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 7 พฤศจิกายน 2005
899340คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 6 ธันวาคม 2005
900459คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Office 2003: 24 กุมภาพันธ์ 2006
903083คำอธิบายของ Outlook 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจสำหรับ Outlook 2003 รุ่นภาษาญี่ปุ่น: 18 มกราคม 2006
907729คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 11 มกราคม 2006
909111คำอธิบายของ Outlook 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจสำหรับ Outlook 2003 รุ่นภาษาเยอรมัน: 17 พฤศจิกายน 2005
909354คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 16 พฤศจิกายน 2005
909617คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2003: 29 พฤศจิกายน 2005
910283คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 16 พฤศจิกายน 2005
910833คำอธิบายของ Outlook 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจสำหรับ Outlook 2003 รุ่นภาษาเยอรมัน: 16 ธันวาคม 2005
912007คำอธิบายของ Outlook 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจ (Dlgsetp.dll): 19 ธันวาคม 2005
913323คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 11 มกราคม 2006
915420คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 10 เมษายน 2006
917295คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 17 เมษายน 2006
917325คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 24 เมษายน 2006
917349คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 8 พฤษภาคม 2006
925937คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 28 กันยายน 2006
926451คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 11 ตุลาคม 2006
926522คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 11 ตุลาคม 2006
927209คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 19 ตุลาคม 2006
927850คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Outlook 2003: 4 พฤศจิกายน 2006

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP3 ยังช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Outlook 2003 ต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

หลังจากที่คุณติดตั้งแบบ Farsi ภาษาอินเทอร์เฟซ Pack (LIP) สำหรับ Outlook 2003 ปุ่มบางตัวหายไปในข้อความอีเมลใหม่

คุณติดตั้งแบบ Farsi ภาษาอินเทอร์เฟซ Pack (LIP) สำหรับ Outlook 2003 แล้ว คุณสร้างข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook 2003 หายอย่างไรก็ตาม บางปุ่มในข้อความไป ตัวอย่างเช่น ปุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยเมื่อต้องการปุ่มสำเนาถึงปุ่มสำเนาลับถึงปุ่ม และจากปุ่ม เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปตัวเลือกปรากฏขึ้นปุ่ม ปุ่มอีกด้วย


หลังจากที่คุณเข้าสู่โพรไฟล์มี Exchange Server ใน Outlook 2003 หลายครั้ง Outlook 2003 ไม่สู่โปรไฟล์ Exchange Server

หลังจากที่คุณออกจากส่วนกำหนดค่าของ Microsoft Exchange Server ใน Outlook 2003, Outlook 2003 ไม่ปล่อยจับสองไปยัง
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
คีย์ย่อยของรีจิสทรี หากคุณล็อกอินไปยังส่วนกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange อีกครั้ง Outlook 2003 สร้างจุดจับใหม่ที่สองกับคีย์ย่อยของรีจิสทรี หากคุณล็อกออ Exchange Server ของโพรไฟล์หลายครั้ง Outlook 2003 ใช้ทรัพยากรของหมายเลขอ้างอิง ดังนั้น คุณไม่สามารถล็อกอินเข้าส่วนกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange


หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Outlook 2003 การนัดหมายอินสแตนซ์เดียวหรืออินสแตนซ์เดียวในการประชุมใน Outlook 2003 ประกอบด้วยข้อมูลเวลาที่ไม่ถูกต้อง

คุณสร้างการนัดหมายอินสแตนซ์เดียวหรือแบบหนึ่งสแตนซ์การประชุมใน Outlook 2003 คุณติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาของ Microsoft Windows อย่างไรก็ตาม การนัดหมายหรือการประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูลเวลาที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Microsoft Outlook Express พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
Outlook.exe11.0.6565.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.8010.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.8000.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.6565.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.8000.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Outlook.exe11.0.6565.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.05000000
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5606.00001f442
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.00002ef7c
Outlook.exe11.0.6565.0Mso.dll11.0.6568.00002f6ec
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5703.00001f470
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6408.00002efec
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.00002943e
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.000016f10
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.018475
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.000016f05
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.0006ae63b
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.0006ae63b
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.0000300ac
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.00002943e
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.018472
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.000016f10
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.00
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.00
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.04
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.03
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.0100
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.0423
Outlook.exe11.0.8000.0ไม่สามารถใช้งานได้0.0.0.0006 c 0061
Outlook.exe11.0.8000.0Emsmdb32.dl11.0.8000.091956
Outlook.exe11.0.8010.0Emsmdb32.dl11.0.8000.091956
Outlook.exe11.0.8118.0Emsmdb32.dl11.0.8000.091956
Outlook.exe11.0.6565.0Emsmdb32.dl11.0.6555.000091a06
Outlook.exe11.0.6353.0Emsmdb32.dl11.0.6505.000091d2a
Outlook.exe11.0.8000.0Emsmdb32.dl11.0.6555.000091a06
Outlook.exe11.0.6353.0Emsmdb32.dl11.0.6402.0000912b2
Outlook.exe11.0.8015.0Emsmdb32.dl11.0.8000.091956
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6408.000036a36
Outlook.exe11.0.6565.0Msmapi32.dl11.0.6566.0000224fd
Outlook.exe11.0.8000.0OutLLib.dll11.0.8002.00008a4db
Outlook.exe11.0.8118.0OutLLib.dll11.0.8118.000339d78
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kboffice2003sp3fix kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfix kbtshoot kbupdate kbmt KB938802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com