מידע על סוגי קבצים מסוימים הנחסמים לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 938810 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

המאמר מכיל מידע אודות סוגי קבצים מסוימים הנחסמים לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3 (SP3)?.

מבוא

מאמר זה מכיל מידע מפורט אודות סוגי הקבצים הנחסמים על-ידי Office 2003 SP3 וכיצד להפעיל סוגי קבצים אלה.

מידע נוסף

סוגי הקבצים הנחסמים

אחר התקנת Office 2003 SP3, סוגי הקבצים הבאים של Microsoft Office Excel 2003, ?Microsoft Office PowerPoint 2003 ו- Microsoft Office Word 2003 נחסמים. כברירת מחדל, סוגי קבצים אלה נחסמים מאחר שקוד ניתוח מבנה הטקסט שבו Office 2003 משתמש לפתיחה ושמירה של סוגי הקבצים פחות מאובטח. לכן, פתיחה ושמירה של סוגי קבצים עלולה לסכן אותך.

הטבלה הבאה מכילה את שמות ערכי הרישום וסוגי הקבצים המתאימים, שנחסמים מפני פתיחה כברירת מחדל.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם ערך הרישוםסוגי הקבצים שנחסמים
CDRCorel Draw (.cdr)?
LotusandQuattroFileswk1,? wk4,? wj3,? wk1 FMT,? wks,? wk3,? wk3 FM3,? wj2,? wq1,? fm3,? wj1
LegacyBinaryFilesקבצי Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)?
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesקבצי DBF 2 (dBASE II) (.dbf)?
FilesBeforePowerPoint97מדיניות זו תמנע פתיחת קבצים ישנים יותר מקבצי PowerPoint 97 שסוג הקובץ שלהם הוא, לדוגמה, ppt,? pot,? pps, ו-ppa. שים לב כי תכונה זו אינה חלה על Microsoft PowerPoint 97.
FilesBeforeVersionכל קבצי Word שמספר הגירסה שלהם קטן מ- Word 6.0 for Windows, אך אינו שווה לגירסה זו, נחסמים ולא ניתן לפתוח אותם. גירסאות הקבצים הבאות נכללות:
 • Word 1.x for Windows
 • Word 4.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Japan
 • Word 1.2 for Windows Korea
 • Word 5.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Taiwan
 • Word 2.x for Windows
 • Word 2.x for Windows BiDi
 • Word 2.x for Windows Japan
 • Word 2.x for Windows Korea
 • Word 2.x for Windows Taiwan
באפשרותך להגדיל או להקטין את מספר הגירסה המשמש כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף אודות הגירסאות, גלול למטה כדי לראות את הרשימה.
הטבלה הבאה מכילה את שמות ערכי הרישום וסוגי הקבצים המתאימים, שנחסמים מפני שמירה כברירת מחדל.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שמות ערכי הרישוםסוגי הקבצים שנחסמים
FilesBeforePowerPoint97מדיניות זו מונעת שמירה של סוגי קבצים ישנים יותר מ- PowerPoint 97 עם סוגי קבצים כגון ppt,? pot,? pps, ו-ppa. שים לב כי תכונה זו אינה חלה על Microsoft PowerPoint 97.
LotusandQuattroFileswk1,? wk4,? wj3,? wk1 FMT,? wks,? wk3,? wk3 FM3,? wj2,? wq1,? fm3,? wj1
LegacyBinaryFilesקבצי Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)?
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesקבצי DBF 2 (dBASE II) (.dbf)?

כיצד להפעיל סוגי קבצים חסומים

חשוב פעולות אלה עשויות להגביר את חשיפתך לסיכוני אבטחה. פעולות אלה עלולות גם להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות מצד משתמשים זדוניים או מצד תוכנות זדוניות כגון וירוסים. מומלץ להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לאפשר לתוכניות לפעול כפי שנועדו לפעול וכדי ליישם יכולות ספציפיות של תוכניות. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים שתנסה להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום ההליך בסביבה הספציפית שלך. אם תחליט ליישם הליך זה, נקוט בכל האמצעים המתאימים הנוספים שיסייעו להגן על המערכת. מומלץ שתשתמש בהליך זה רק אם הוא באמת נחוץ לך.

כדי להפעיל את סוגי הקבצים החסומים, השתמש באחת השיטות הבאות.

שיטה 1: השתמש בעדכון הניתן להורדה כדי להפעיל מחדש את כל סוגי הקבצים באופן אוטומטי

Microsoft יצרה קבוצה של עדכונים להפעלה מחדש של כל סוגי הקבצים. כדי להתקין את העדכונים, בצע את הפעולות הבאות:

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.
 1. הורד את הקבצים המתאימים ממרכז ההורדות של Microsoft: לשם כך, לחץ על אחד או יותר מהקישורים הבאים:
  • כדי להפעיל מחדש סוגי קבצים של Word בלבד, שמור את הקובץ הבא בתיקיה במחשב:
   http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockWord.reg
  • כדי להפעיל מחדש סוגי קבצים של Excel בלבד, שמור את הקובץ הבא בתיקיה במחשב:
   http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockExcel.reg
  • כדי להפעיל מחדש סוגי קבצים של PowerPoint בלבד, שמור את הקובץ הבא בתיקיה במחשב:
   http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockPowerPoint.reg
  • כדי להפעיל מחדש את סוג הקובץ CorelDraw (CDR)? בלבד, שמור את הקובץ הבא בתיקיה במחשב:
   http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockCDR.reg
   הערה כדי לשנות את ההגדרות עבור סוג הקובץ CDR, עליך להיכנס למחשב כמנהל. אם אתה משתמש במחשב מבוסס Windows Vista, עליך להשתמש ביישום בעל הרשאות מלאות. כברירת מחדל, regedit יציג הנחיה להעלאת רמת ההרשאות בעת הפעלת קבצי ה- ?.reg. אופן פעולה זה מתרחש מאחר שהמסננים המשמשים לייבוא תבניות תמונה אחרות, כגון קבצי CorelDraw CDR, רשומות בהגדרות במחשב כולו, לא בהגדרות המתייחסות למשתמש ספציפי.
 2. לחץ פעמיים על הקובץ ששמרת בשלב 1.
 3. לחץ על כן כדי לאשר את התקנת הקובץ.
 4. אם תוכנית Office פועלת, הפעל מחדש את תונית Office.
לאחר שתתקין את העדכון, הגדרות הרישום יעודכנו כדי לאפשר לך לפתוח ולשמור את כל סוגי הקבצים הנתמכים על-ידי Microsoft Office 2003. סוגי קבצים אלה כוללים את סוגי הקבצים הנחסמים כברירת מחדל ב- Office 2003 SP3. הקוד של ניתוח מבנה הטקסט המשמש לפתיחה ולשמירה של סוג הקבצים פחות מאובטח. מומלץ להתקין עדכונים אלה רק אם עליך לעבוד עם סוגי קבצים אלה באופן סדיר.

Microsoft יצרה גם קבוצה של עדכונים שתשחזר את הגדרות הרישום להגדרות המותקנות על-ידי Office 2003 SP3. כדי להתקין את העדכונים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הורד את הקבצים המתאימים ממרכז ההורדות של Microsoft: לשם כך, לחץ על אחד או יותר מהקישורים הבאים:
 2. לחץ פעמיים על הקובץ ששמרת בשלב 1.
 3. לחץ על כן כדי לאשר את התקנת הקובץ.
 4. אם תוכנית Office פועלת, הפעל מחדש את תונית Office.
הערה לאחר התקנת העדכון, הגדרות הרישום יעודכנו להגדרות שהותקנו על-ידי Office 2003 SP3. בנוסף, לא תוכל עוד לפתוח או לשמור את סוגי הקבצים הנחסמים כברירת מחדל ב- Office 2003 SP3.

שיטה 2: השתמש בתבניות המנהליות כדי להגדיר את מפתחות הרישום

באפשרותך להשתמש בתבניות המנהליות בעדכון "תבניות מנהליות (ADM), רכיבי OPA וטקסט הסבר של Office 2003 Service Pack 3" כדי להגדיר מפתחות רישום אלה.

כדי להוריד חבילה זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490

שיטה 3: הגדר באופן ידני את ערכי הרישום

באפשרותך להגדיר באופן ידני את ערכי הרישום כדי להפעיל סוגי קבצים אלה במוצרים שונים. לשם כך, בצע פעולות אלה עבור המוצר שבו אתה משתמש.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


הערה עליך לבטל זמנית את חסימת סוגי הקבצים. לאחר פתיחה או שמירה של הקבצים, חסום שוב את סוגי הקבצים.
Excel
כדי לאפשר ל- Excel 2003 לפתוח קבצים בעלי סוגי קבצים ישנים יותר של Excel, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ-Excel 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד FileOpenBlock והקש על ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה FileOpenBlock נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד LotusandQuattroFiles, והקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על LotusandQuattroFiles ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. חזור על שלבים 6 עד 9 עבור ערך הרישום LegacyBinaryFiles ועבור ערך הרישום LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
כדי לאפשר ל- Excel 2003 לשמור קבצים בעלי סוגי קבצים ישנים יותר של Excel, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ-Excel 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד FileSaveBlock ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה FileSaveBlock נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד LotusandQuattroFiles, והקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על LotusandQuattroFiles ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. חזור על שלבים 6 עד 9 עבור ערך הרישום LegacyBinaryFiles ועבור ערך הרישום LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
PowerPoint
כדי לאפשר ל- PowerPoint 2003 לפתוח קבצים בעלי סוגי קבצים ישנים יותר של PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ-PowerPoint 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד FileOpenBlock והקש על ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה FileOpenBlock נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד FilesBeforePowerPoint97 ולאחר מכן הקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על FilesBeforePowerPoint97 ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
כדי לאפשר ל- PowerPoint 2003 לשמור קבצים בעלי סוגי קבצים ישנים יותר של PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ-PowerPoint 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד FileSaveBlock ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה FileSaveBlock נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד FilesBeforePowerPoint97 ולאחר מכן הקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על FilesBeforePowerPoint97 ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
Word
כדי לאפשר ל- Word 2003 לפתוח קבצים בעלי סוגי קבצים ישנים יותר של Word, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ-Word 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד FileOpenBlock והקש על ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה FileOpenBlock נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד FilesBeforeVersion ולאחר מכן הקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על FilesBeforeVersion ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד את הערך שמתאים לאחד הערכים ב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לדוגמה, ערך ברירת המחדל של ערך זה מוגדר כ- "Word 6.0 for Windows" או "101." משמעות הדבר היא שכל קבצי Word שמספר הגירסה שלהם קטן מ- Word 6.0 for Windows, אך אינו שווה לגירסה זו, נחסמים ולא ניתן לפתוח אותם. באפשרותך להגדיל או להקטין את גירסת ברירת המחדל. הגירסאות שצוינו בטבלת גירסאות הקבצים של Word מופיעות בסדר עולה.

  הערה כאשר תגדיר את ערך המפתח ל- 0, ניתן לפתוח את כל הקבצים בעלי הגירסאות המוקדמות יותר. מומלץ להגדיר את הערך של ערך זה לאחד מהערכים המופיעים בטבלת גירסאות הקבצים של Word במקום להגדיר את הערך כ- 0. הסיבה לכך היא שקוד ניתוח מבנה הטקסט המשמש לפתיחת סוגי הקבצים המוקדמים יותר הוא פחות מאובטח.
 10. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
טבלת גירסאות קבצים של Word
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסהערך רישום
Word 1.x for Windows33
Word 4.x for Macintosh33
Word 1.2 for Windows Japan34
Word 1.2 for Windows Korea35
Word 5.x for Macintosh35
Word 1.2 for Windows Taiwan36
Word 2.x for Windows45
Word 2.x for Windows BiDi46
Word 2.x for Windows Japan46
Word 2.x for Windows Korea47
Word 2.x for Windows Taiwan48
Word 6.0 for Windows101 (זוהי הגדרת ברירת המחדל).
Word 6.0 for Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 Beta105
Word 97 for Windows193
Word 98 for Macintosh193
Word 2001 for Macintosh195
Word X for Macintosh195
Word 9 for Windows217
Word 10 for Windows257
Word 11 for Windows268
Word 2004 for Macintosh268
Word 11 שנשמר על-ידי Word 12274
כיבוי כל חסימות הקבצים0
Corel Draw
כדי לאפשר פתיחה של קבצי ?.cdr, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל התוכניות של Office 2003.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד CDR והקש ENTER.
 6. כאשר מפתח המשנה CDR נבחר, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 7. הקלד Enabled, והקש על ENTER.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Enabled ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על סוגי קבצים חסומים, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
922847 מופיעה הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח או לשמור סוג קובץ שנחסם על-ידי הגדרות מדיניות הרישום ב-PowerPoint 2007 או ב-PowerPoint 2003
922848 מופיעה הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח או לשמור סוג קובץ שנחסם על-ידי הגדרות מדיניות הרישום ב-Excel 2007 או ב-Excel 2003
922849 מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח או לשמור סוג קובץ שנחסם על-ידי הגדרות מדיניות הרישום ב-Word 2007 או ב-Word 2003
922850 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר מנסים לפתוח או לשמור קובץ באחד מיישומי Office 2007 או באחד מיישומי Office 2003
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 938810 - Last Review: יום שלישי 15 אפריל 2008 - Revision: 5.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Word 2003
מילות מפתח 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB938810

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com