Straipsnio ID: 938818 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Pana?ios problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2415237 Naudojant sistem? ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk?
930102 Naudojant sistem? ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje kyla per?jimo problem?


Daugiau informacijos apie kitas problemas, kurias i?sprend?ia MATS paketas, rasite per?i?r?j? skyri? ?Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas?.

PO?YMIAI

Kompiuteryje su ?Windows Vista? paleidus ?Windows? skaidri? demonstravim?, neparodomos skaidri? demonstravime esan?ios nuotraukos.

PRIE?ASTIS

Paleidus skaidri? demonstravim? sistema ?Windows Vista? naudoja Grafikos ?Windows? patirties rodykl?s ?vertinimus, kad b?t? nustatyta, ar vaizdams atvaizduoti reikia naudoti ?DirectX? i?skirtin? arba GDI+ re?im?. Jei vaizdams atvaizduoti naudojamas ?DirectX? i?skirtinis re?imas, visada naudojamas progresinis nuskaitymo re?imas. Ta?iau ekranas naudojant esam? skiriam?j? geb? gali nepalaikyti progresinio nuskaitymo re?imo arba nuskaitymo re?imo be perdengimo. Tokiu atveju jums kils skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta problema.

Pastaba Kai kurie ekranai nusta?ius tam tikras skiriam?sias gebas palaiko tik nuskaitymo re?im? su perdengimu. Pavyzd?iui, daugelyje plazmini? ir LCD televizori? naudojamas 480i arba 1080i re?imas. ?iais atvejais raid? ?i? rodo ?interlaced? (su perdengimu).

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?:

1 b?das
Naudokite ekran?, kuris nusta?ius pasirinkt? skiriam?j? geb? palaiko progresin? re?im?.

2 b?das
Pakeiskite registr?, kad priverstum?te ?Windows Vista? naudoti GDI+ re?im?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinim?, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite WinSATSCore, tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WinSATSCore, Keisti, ?veskite 0 ? lauk? Reik?m?s duomenys, tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

930097 Kompiuteris su sistema ?Windows Vista? veikia l?tai, kai ?Windows? fotogalerija parodo viename puslapyje netelpan?ius TIFF vaizdus
2415238 Sistemoje ?Windows Vista? per?i?rint vaizdo spaudinio per?i?r? ?Windows? fotogalerijoje kyla su spalvomis susijusi? problem?
2009298 Atnaujinus versij? i? ?Windows Vista? ? ?Windows 7? ?Windows? fotogalerijoje ne?manoma atsisi?sti album?
944221 ?Windows Live? fotogalerija u?stringa arba jos negalima paleisti
939395 Naudojant sistem? ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje vaizdas ir jo fonas tampa geltoni
2425702 Sistemoje ?Windows? ekrano u?sklanda, kurioje rodomos nuotraukos, liaujasi veikusi

Savyb?s

Straipsnio ID: 938818 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 9.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmatsfixme KB938818

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com