ID c?a bi: 938818 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Chn oan va khc phuc s c t ngChu y Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

Cac s c tng t ma goi MATS khc phuc

2415237 Khng th xem trc cac anh trong Phong anh Windows trong Windows Vista
930102 S c chuyn tip hinh anh trong Phong anh Windows trong Windows XP hoc trong Windows Vista


bit thm thng tin v cac s c khac ma goi MATS khc phuc, hay i ti phn "Cac s c khac ma goi MATS khc phuc".

TRI?U CH?NG

Khi ban khi ng chiu hinh trong Phong anh Windows trn may tinh ang chay Windows Vista, cac anh trong chiu hinh khng hin thi.

NGUYN NHN

Khi ban khi ng chiu hinh, Windows Vista s dung anh gia Chi s ap ng cua Windows cho hoa xac inh xem co s dung ch DirectX Exclusive hoc ch GDI+ ve cac hinh anh khng. Nu ch DirectX Exclusive c s dung ve cac hinh anh, ch quet luy tuyn lun c s dung. Tuy nhin, man hinh co th khng h tr ch quet luy tin hoc ch quet khng xen ke phn giai hin tai. Trong trng hp nay, ban gp phai s c c m ta trong phn "Hin tng".

Chu y Mt s man hinh chi h tr ch xen ke cac phn giai cu th. Vi du: nhiu ti vi plasma va man hinh tinh th long s dung ch 480i hoc ch 1080i. Trong nhng vi du nay, ch cai "i" biu thi "xen ke".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


khc phuc s c nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1
S dung man hinh h tr ch luy tin phn giai a chon.

Phng phap 2
Chinh sa s ng ky buc Windows Vista s dung ch GDI+. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.

  Chu y Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go WinSATSCore, ri nhn ENTER.
 5. Bm chut phai vao WinSATSCore, bm Sa i, go 0 vao D liu gia tri, ri bm OK.
 6. Thoat khoi Registry Editor.
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

Cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Bm vao y tim hiu cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Cac s c khac ma goi MATS khc phuc

930097 May tinh chay chm khi Phong anh Windows hin thi cac hinh anh TIFF khng khp vao trong mt trang trong Windows Vista
2415238 S c v mau trong ban xem trc khi in cua mt hinh anh trong Phong anh Windows trong Windows Vista
2009298 Khng th tai xung cac an-bom trong Phong anh Windows Live sau khi nng cp t Windows Vista ln Windows 7
944221 Phong Anh Windows Live ong bng hoc khng th khi ng
939395 Mt hinh anh va nn cua hinh o chuyn thanh mau vang trong Phong anh Windows trong Windows Vista
2425702 Trinh bao v man hinh hin thi anh se ngng hoat ng trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 938818 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmatsfixme KB938818

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com