วิธีการสำรอง และคืนค่าเครื่องพิมพ์แล้ว เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows Server 2003 ไปเป็น Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938923 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

หากพบคิวเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่ได้เมื่อคุณปรับรุ่น จาก Windows Server 2003 หรือ จาก Windows Server 2003 R2 ในการใช้ Windows Server 2008 คิวเครื่องพิมพ์ทั้งหมดอาจถูกลบในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น

ถ้ามีการอ้างอิงบทความ 938923 ในระหว่างการรายงานความเข้ากันได้ของโปรแกรมติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์มีคิวเครื่องพิมพ์ที่เข้ากัน ในกรณีนี้ ไม่ มีกระบวนการเซ็ตอัพจนกว่าเครื่องพิมพ์ที่อยู่สำรองต่อไป

บทความนี้อธิบายวิธีการสำรองข้อมูลเครื่องพิมพ์ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการคืนค่าเครื่องพิมพ์ที่หลังจากที่คุณปรับรุ่น

หมายเหตุ:windows Vista มีระบบปฏิบัติการแรกเพื่อรวมฟังก์ชัน การสำรอง และ การคืนค่าในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ในการจัดการการพิมพ์สแนปอินใน Microsoft Management Console (MMC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธี การติดตั้ง และ การเริ่มต้นสแนปอินการจัดการการพิมพ์ใน Windows Vista

 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:mmcในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกmmcในการโปรแกรมรายการ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. ในการสแนปอินพร้อมใช้งานรายการ คลิกการจัดการพิมพ์แล้ว คลิกadd. คุณอาจต้องรอหลายวินาทีสำหรับสแนปอินที่จะเพิ่ม
 4. ในการการกำหนดค่าการบริหารการพิมพ์พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ระยะไกล หน้าต่าง และจากนั้น คลิกเพิ่มรายการ.
 5. คลิกเสร็จสิ้น.
 6. คลิกตกลง. เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการสำรองควรจะแสดงขึ้นในการเซิร์ฟเวอร์พิมพ์พื้นที่ของคอนโซล

วิธีการสำรองข้อมูลเครื่องพิมพ์ โดยใช้สแนปอินการจัดการการพิมพ์ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

windows Server 2008

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมในจัดการเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้ว คลิกเพิ่มหน้าที่.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการพิมพ์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกถัดไปสองครั้ง แล้วคลิกติดตั้ง.
 5. เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปิด.
 6. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการพิมพ์.
 7. ในการการจัดการพิมพ์หน้าต่าง คลิกขวาการจัดการพิมพ์แล้ว คลิกย้ายเครื่องพิมพ์.
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่งคิวเครื่องพิมพ์และโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ไปยังแฟ้มมีเลือก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์หน้าต่าง คลิกเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ระยะไกล และจากนั้น คลิกถัดไป.
 10. ในการตรวจดูรายการของรายการที่จะถูกส่งออกหน้าต่าง คลิกถัดไป.
 11. ในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มหน้าต่าง ประเภทที่ตั้งที่คุณต้องการสำรองข้อมูลเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  system_drive: \backup\remoteservername.printerExport
 12. คลิกเสร็จสิ้น.

Windows Vista:

 1. ในการบริหารการพิมพ์ลสแนป คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และคลิกการส่งออกเครื่องพิมพ์ไปยังแฟ้ม.
 2. ในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มหน้าต่าง ประเภทที่ตั้งที่คุณต้องการสำรองข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในนั้นส่งออกข้อมูลเครื่องพิมพ์เขตข้อมูล: ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  system_drive: \backup\remoteservername.printerExport
  จากนั้น คลิกถัดไป.
 3. คลิกเสร็จสิ้น.

วิธีการคืนค่าเครื่องพิมพ์ใน Windows Server 2008

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมในจัดการเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้ว คลิกเพิ่มหน้าที่.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการพิมพ์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกถัดไปสองครั้ง แล้วคลิกติดตั้ง.
 5. เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปิด.
 6. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการพิมพ์.
 7. ในการการจัดการพิมพ์หน้าต่าง คลิกขวาการจัดการพิมพ์แล้ว คลิกย้ายเครื่องพิมพ์.
 8. คลิกการนำเข้าคิวเครื่องพิมพ์และโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จากแฟ้มแล้ว คลิกถัดไป.
 9. ในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มหน้าต่าง ประเภทที่ตั้งที่คุณต้องการคืนค่าเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  system_drive: \backup\remoteservername.printerExport
 10. คลิกถัดไปสองครั้ง
 11. ในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในรายการเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่เป็นโฮสต์ให้เครื่องพิมพ์ หน้าต่าง และจากนั้น คลิกถัดไป.
 12. ในการเลือกตัวเลือกการนำเข้าหน้าต่าง คลิกถัดไป.
 13. คลิกเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ที่มีแหล่งที่มาของ PrintBRM เพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมจำเป็น คืนค่าของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาได้ร่วมก่อนหน้านี้

วิธีการโยกย้ายเครื่องพิมพ์ โดยใช้บรรทัดคำสั่ง ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

 1. เริ่มการทำงานพร้อมรับคำสั่งที่ยกระดับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง คลิกขวาcmdในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ทำการสำรองข้อมูลพิมพ์ระยะไกล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32\Spool\Tools พรอมต์คำสั่ง:
  Printbrm -s \\ชื่อแบบแผนการตั้งชื่อ (UNC) หลากหลายของคอมพิวเตอร์ต้นทางหรือปลายทาง-b -fชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มการตั้งค่าเครื่องพิมพ์printerExport
 3. คืนค่าเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32\Spool\Tools พรอมต์คำสั่ง:
  Printbrm -s \\ชื่อของ unc ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง-r -fFile name for the printer settings file.printerExport
  หมายเหตุ:To view the complete syntax for this command, typePrintbrm /?หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
We do not recommend that you create the backup by using the Printer Migration Wizard (PrintMig.exe). Additionally, the Printer Migration Wizard and the Printbrm.exe tool do not support .cab file backups that were created by using the Printer Migration Wizard.

For more information about how to install, to view, and to manage all the printers in your organization by using the Print Management snap-in, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905094.aspx
For more information about how to migrate print servers, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/b030067b-effa-4e6b-a47d-d61debaf90621033.mspx?mfr=true
For more information about the common administration tasks and tools and the common troubleshooting tasks and tools that are associated with print management, visit the following Microsoft Web site:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/018ea158-ed4c-4cf5-a95c-2eccc09dc2ad1033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938923 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB938923 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938923

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com