คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงการออกอากาศเสียงแบบกระแสข้อมูลของการประชุมใน Live 2005 การประชุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939093 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงการออกอากาศเสียงแบบกระแสข้อมูลของการประชุมใน Microsoft Office Live Meeting 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  จำเป็นต้องมีตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ระบุตามแท็กการจัดรูปแบบ 111 การเล่นแฟ้มนี้
 • เกิดข้อผิดพลาด 2
  แปลงสัญญาณเสียงจำเป็นต้องใช้ในการเล่นแฟ้มนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากอย่าง น้อยหนึ่งรายการรีจิสทรีสำหรับตัวแปลงสัญญาณ Vivog723.acm ขาดหายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: ติดตั้งแฟ้ม Vivog723.inf

 1. ดาวน์โหลดแฟ้ม Vivog723.inf %systemdrive%\Program 7\Console\ ประชุม Office\Live Files\Microsoftfolder_version_numberโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ การขอรับแฟ้ม Vivog723.inf แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://download.microsoft.com/download/4/F/C/4FC8E185-C908-47FF-A049-30CEA95D749D/939093.exe
  หมายเหตุ:กระบวนการfolder_version_numberตัวยึดระบุโฟลเดอร์ที่มีหมายเลขสูงสุด กระบวนการ% systemdrive %ตัวแปร environmental ระบุอักษรระบุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีการติดตั้ง Microsoft Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ดิสก์ฮาร์ดดิสก์ c
 2. คลิกขวาแฟ้ม Vivog723.inf และจากนั้น คลิกติดตั้ง.
 3. rejoin ประชุมในการเข้าถึงการออกอากาศการเล่นเสียงแบบกระแสข้อมูล
 4. หากคุณไม่สามารถเข้าถึงการออกแบบแบบกระแสข้อมูลเสียงอากาศหลังจากที่คุณ rejoin การประชุม ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: การติดตั้งแฟ้ม Vivog723.reg

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. ดาวน์โหลดแฟ้ม Vivog723.reg ไปไว้บนเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์ การขอรับแฟ้ม Vivog723.reg แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://download.microsoft.com/download/4/F/C/4FC8E185-C908-47FF-A049-30CEA95D749D/939093.exe
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Vivog723.reg ต้องเรียกใช้งาน
 3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อตรวจสอบว่า คุณต้องการเพิ่มข้อมูลลงในรีจิสทรี
 4. rejoin ประชุมในการเข้าถึงการออกอากาศการเล่นเสียงแบบกระแสข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

2005 ประชุมสดใช้รายการรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนตัวแปลงสัญญาณ "Vivo G 723.1" ที่จำเป็นต้องสามารถเล่นกระแสข้อมูลเสียงการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต:
 • Media\WMSDK\AudioDecode\273\DllName HKEY_CLASSES_ROOT\Windows


  หมายเหตุ:รายการรีจิสทรี DllName มีค่าเป็นvivog723.acm. ถ้ารายการรีจิสทรีนี้ DllName หายไป คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ 1 ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"
 • Media\WMSDK\AudioDecode\273\DllName HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Windows


  หมายเหตุ:รายการรีจิสทรี DllName มีค่าเป็นvivog723.acm. ถ้ารายการรีจิสทรีนี้ DllName หายไป คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด 1 ที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ"
 • NT\CurrentVersion\Drivers32\msacm.vivog723 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows


  หมายเหตุ:รายการรีจิสทรี msacm.vivog723 มีค่าเป็นvivog723.acm. ถ้ารายการรีจิสทรีนี้ msacm.vivog723 หายไป คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด 2 ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"
 • NT\CurrentVersion\drivers.desc\vivog723.acm HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows


  หมายเหตุ:รายการรีจิสทรี vivog723.acm มีค่าเป็นรุ่นของตัวแปลงสัญญาณเสียง VivoActive 2.0.0. ถ้ารายการรีจิสทรีนี้ vivog723.acm หายไป คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด 2 ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939093 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Live Meeting 2005
Keywords: 
kbexpertisebeginner atdownload kbtshoot kbmt KB939093 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939093

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com