גירסת הקובץ תוחזר לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה בעת הסרת חלק מעדכוני האבטחה עבור .NET Framework 1.1 או עבור .NET Framework 1.0

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 939160 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא. ברשותך מחשב שבו מותקן Microsoft .NET Framework 1.1 או Microsoft .NET Framework 1.0. הסרת אחד מעדכוני האבטחה המתוארים במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
 • 928366 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 עבור Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי, 2007
 • 929729 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 עבור Windows Vista: 10 ביולי, 2007
 • 928367 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.0 עבור Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי, 2007
בתרחיש זה, גירסת הקובץ של .NET Framework מוחזרת לגירסת הקובץ שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה. בנוסף, באפשרותך להתקין מחדש רק עדכון אשר הותקן בעבר או עדכון חדש יותר. אין באפשרותך להתקין עדכון ישן יותר.

סיבה

אופן פעולה זה מתרחש מאחר שעדכונים עבור .NET Framework 1.1 ועבור .NET Framework 1.0 תוכננו במקור לפעול עם Windows Installer 2.0. עדכונים עבור .NET Framework 1.1 ועבור .NET Framework 1.0 לא תוכננו במקור לפעול עם Microsoft Windows Installer 3.0.

הערהWindows Installer 3.0 אינו נתמך בפלטפורמות ישנות יותר, כגון Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 ו- Microsoft Windows 95.

ל- Windows Installer 2.0 יש מגבלה. Windows Installer 2.0 הוא אינו תומך באופן מקורי באפשרות להסיר עדכון. כדי לעקוף מגבלה זו, פונקציונליות הסרה מותאמת אישית מוכללת בעדכונים עבור .NET Framework 1.1 ובעדכונים עבור .NET Framework 1.0.

פונקציונליות ההסרה המותאמת אישית פועלת באופן הבא. העדכון כולל מעין anti-patch בנוסף לקובץ .msp של תוכן המנה. כאשר פקודת ההסרה מסופקת לקובץ ההפעלה של מעטפת העדכון, המעטפת מתקינה את ה- anti-patch. ה- anti-patch הוא למעשה עדכון שני. העדכון השני מכיל את הגירסה הטובה הידועה האחרונה של הקבצים בקובץ .msp של תוכן המנה. גירסה זו היא גירסת הבסיס האחרונה. גירסה זו כלולה בדרך כלל בערכת ה- recent service האחרונה, אם קיימת כזו. לכן, כאשר העדכון עבור .NET Framework 1.1 או עבור .NET Framework 1.0 מוסר, גירסת הקובץ לא תמיד חוזרת לגירסת הקובץ הקודמת. ייתכן שגירסת הקובץ לא תוחזר לגירסת הקובץ שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה.

עיין בתרחיש הבא. ברשותך שני עדכונים עבור .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). העדכון הראשון הוא עדכון KB886906. גירסת הקובץ של עדכון זה היא 1.0.3705.6021. העדכון השני הוא עדכון KB928367. גירסת הקובץ של עדכון זה היא 1.0.3705.6060.

הטבלה הבאה מתארת מה קורה בתרחיש זה בעת התקנה ולאחר מכן הסרה של העדכונים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שלבהפעולהגירסת קובץ קודמתגירסת קובץ חדשה
1התקנת .NET Framework 1.0 Service Pack 3לא ישים1.0.3705.6018
2התקנת עדכון KB886906. זהו העדכון הראשון (ישן יותר).1.0.3705.60181.0.3705.6021
3התקנת עדכון KB928367. זהו העדכון השני (חדש יותר).1.0.3705.60211.0.3705.6060
4הסרת עדכון KB928367. זהו העדכון השני (חדש יותר).1.0.3705.60601.0.3705.6018
תרחיש זה מדגים כי אחרי הסרת העדכון השני, .NET Framework 1.0 אינו מוחזר לגירסת הקובץ של העדכון הראשון, כצפוי. במקום זאת, .NET Framework 1.0 מוחזר לגירסת הבסיס. (הגירסה הבסיסית היא גירסת הקובץ הכלולה ב- .NET Framework 1.0 Service Pack 3).

פתרון הבעיה

Microsoft פרסמה כלי לניקוי הסרת התקנה כדי לתקן אופן פעולה זה. עליך להשתמש בכלי זה אם ברצונך להסיר עדכוני אבטחה המפורטים בסעיף 'מאפייני הבעיה'.

כדי להשיג את הכלי לניקוי הסרת ההתקנה, בקר באתר האינטרנט של מרכז ההורדות של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=7a4efc33-0343-4ee4-b0c4-97bd16967a09
לאחר הפעלת הכלי לניקוי הסרת ההתקנה, המחשב מוחזר למצב הידוע כטוב. בשלב זה, באפשרותך להתקין מחדש את העדכון המוקדם יותר.

הטבלה הבאה מתארת מה קורה בעת התקנה ולאחר מכן הסרה של העדכונים. הטבלה מתארת גם כיצד הכלי לניקוי הסרת התקנה מתקן אופן פעולה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שלבהפעולהגירסת קובץ קודמתגירסת קובץ חדשה
1התקנת .NET Framework 1.0 Service Pack 3לא ישים1.0.3705.6018
2התקנת עדכון KB886906. זהו העדכון הראשון (ישן יותר). 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3התקנת עדכון KB928367. זהו העדכון השני (חדש יותר).1.0.3705.60211.0.3705.6060
4הסרת עדכון KB928367. זהו העדכון השני (חדש יותר).1.0.3705.60601.0.3705.6018
5הורדה והפעלה של כלי הניקוי1.0.3705.60601.0.3705.6018
6התקנה מחדש של עדכון KB886906. זהו העדכון הראשון (ישן יותר).1.0.3705.60181.0.3705.6021
הטבלה הבאה מתארת את העדכון שעליך להתקין מחדש אם תסיר אחד מעדכוני האבטחה המפורטים בסעיף 'מאפייני הבעיה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסת .NET Frameworkעדכון שהסרתעדכון שעליך להתקין מחדש
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 עבור Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי 2007
886903 פגיעות של אימות נתיב ASP.NET ב-Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
929729 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.1 עבור Windows Vista: 10 ביולי 2007
886903 פגיעות של אימות נתיב ASP.NET ב-Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367 תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 1.0 עבור Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי 2007
886906 פגיעות של אימות נתיב ASP.NET ב-Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
עליך להפעיל את כלי הניקוי כמתואר כאן לאחר שתסיר עדכון כלשהו מהעדכונים החדשים ולפני שתתקין את העדכון המוקדם יותר. עליך לחזור על תהליך זה בכל פעם שתרצה להסיר את עדכון האבטחה. כלומר, עליך להפעיל את הכלי לניקוי הסרת התקנה ולאחר מכן להתקין את העדכון המוקדם יותר בכל פעם שתסיר את עדכון האבטחה.

הערה כאשר תפעיל את הכלי לניקוי הסרת התקנה, הכלי לא יותקן במחשב. הכלי מבצע את הניקוי הדרוש במחשב ולאחר מכן נסגר.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות המתרחשות בעת הסרת עדכון לאחר התקנת עדכונים מרובים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938244 גירסת הקובץ תוחזר לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה בעת הסרת עדכון אבטחה עבור .NET Framework 1.0 או עבור .NET Framework 1.1
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 939160 - Last Review: יום חמישי 13 אוקטובר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, הפועל עם:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
מילות מפתח 
kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB939160

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com