รุ่นของแฟ้มถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุดเมื่อคุณเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 Framework ของ.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939160 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft .NET Framework 1.1 หรือ Microsoft .NET Framework 1.0 ที่ติดตั้ง แล้ว คุณลบโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 928366คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007
 • 929729คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 1.1 สำหรับ Windows Vista: 10 กรกฎาคม 2007
 • 928367คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007
ในสถานการณ์สมมตินี้ .NET Framework รุ่นแฟ้มถูกยกเลิกการรุ่นของแฟ้มที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 และ 1.0 กรอบงานการ.NET ได้รับการออกแบบเริ่มต้นการทำงานกับ Windows Installer 2.0 โปรแกรมปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 และ 1.0 กรอบงานการ.NET ได้ได้รับการออกแบบไม่ทำงานกับ Windows Installer 3.0

หมายเหตุ:windows Installer 3.0 ไม่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มรุ่นเก่าเช่น Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows 95

windows Installer 2.0 มีการจำกัด windows Installer 2.0 ไม่มีสนับสนุนความสามารถในการเอาการปรับปรุง natively เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ ฟังก์ชันการเอาออกแบบกำหนดเองสร้างลงในโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 และ 1.0 กรอบงานการ.NET

กำหนดเองเอาฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ การปรับปรุงปฏิบัติ anti-patch so-called ที่นอกเหนือจากการแฟ้ม.msp ส่วนของข้อมูล เมื่อมีการเอาออกเหมาะสม คำสั่งนี้ให้ไว้เพื่อกระทำการปรับปรุง wrapper, wrapper ที่ติดตั้งแบบ anti-patch anti-patch ที่เป็นจริงการปรับปรุงที่สอง การปรับปรุงที่สองมีการรู้จักดีรุ่นล่าสุดของแต่ละแฟ้มในแฟ้ม MSP ส่วนของข้อมูล เวอร์ชันนี้เป็นรุ่นล่าสุดของพื้นฐาน รุ่นนี้ได้โดยทั่วไปจากเซอร์วิสแพ็คล่าสุดถ้ามีอยู่ ดังนั้น เมื่อมีการเอาการปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 กรอบงานการ.NET รุ่นของแฟ้มจะไม่เสมอยกเลิกการรุ่นก่อนหน้าของแฟ้ม รุ่นของแฟ้มอาจถูกยกเลิกการรุ่นของแฟ้มที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุด

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีการปรับปรุงที่สองสำหรับใน.NET Framework 1.0 Service Pack 3 การปรับปรุงแรกมีการปรับปรุง KB886906 การปรับปรุงนี้มีรุ่นของแฟ้ม 1.0.3705.6021 การปรับปรุงที่สองถูกปรับปรุง KB928367 การปรับปรุงนี้มีรุ่นของแฟ้ม 1.0.3705.6060

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้เมื่อคุณติดตั้ง และเอาโปรแกรมปรับปรุง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขั้นตอนการทำงาน (Action)รุ่นของแฟ้มก่อนหน้านี้รุ่นของแฟ้มใหม่
1คุณได้ติดตั้งใน.NET Framework 1.0 Service Pack 3ไม่สามารถใช้งานได้1.0.3705.6018
2คุณติดตั้งการปรับปรุง KB886906 การปรับปรุง (เก่า) แรกอยู่1.0.3705.60181.0.3705.6021
3คุณติดตั้งการปรับปรุง KB928367 การปรับปรุง (ใหม่) ที่สองอยู่1.0.3705.60211.0.3705.6060
4คุณเอาออกการปรับปรุง KB928367 การปรับปรุง (ใหม่) ที่สองอยู่1.0.3705.60601.0.3705.6018
สถานการณ์นี้อธิบายว่า หลังจากที่คุณเอาการปรับปรุงที่สอง 1.0 กรอบงานการ.NET คือไม่ยกเลิกไปแฟ้มรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงแรกตามที่คาดไว้ แทน 1.0 กรอบงานการ.NET ถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นพื้นฐาน (รุ่นพื้นฐานคือ รุ่นของแฟ้มที่รวมอยู่ใน.NET Framework 1.0 Service Pack 3)

การแก้ไข

Microsoft ได้นำออกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลการถอนการติดตั้งการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรใช้เครื่องมือนี้ถ้าคุณเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ"

การขอรับเครื่องมือการล้างข้อมูลการถอนการติดตั้ง แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7A4EFC33-0343-4EE4-B0C4-97BD16967A09
หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลการถอนการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ถูกยกเลิกไปยังสถานะที่ดีที่ทราบอยู่แล้ว ณจุดนี้ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยรุ่นก่อนหน้า

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง และเอาโปรแกรมปรับปรุง The table also describes how the uninstall cleanup tool corrects this behavior.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Stepการทำงาน (Action)Previous file versionNew file version
1You install the .NET Framework 1.0 Service Pack 3ไม่สามารถใช้งานได้1.0.3705.6018
2You install update KB886906. This is the first (older) update.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3You install update KB928367. This is the second (newer) update.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4You remove update KB928367. This is the second (newer) update.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5You download and run the cleanup tool1.0.3705.60601.0.3705.6018
6You reinstall update KB886906. This is the first (older) update.1.0.3705.60181.0.3705.6021
The following table describes the update that you must reinstall if you remove one of the security updates that are listed in the "Symptoms" section.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
.NET Framework versionUpdate that you have removedUpdate that you must reinstall
.NET กรอบ 1.1 Service Pack 1
928366Description of the security update for the .NET Framework 1.1 for Windows XP and Windows 2000: July 10, 2007
886903asp.net เส้นทางการตรวจสอบช่องโหว่ใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
.NET กรอบ 1.1 Service Pack 1
929729Description of the security update for the .NET Framework 1.1 for Windows Vista: July 10, 2007
886903asp.net เส้นทางการตรวจสอบช่องโหว่ใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367Description of the security update for the .NET Framework 1.0 for Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000: July 10, 2007
886906ASP.NET path validation vulnerability in Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
You must run the cleanup tool as described here after you remove any of the new updates and before you install the earlier update. You must repeat this process every time that you remove the security update. That is, you must run the uninstall cleanup tool and then install the earlier update every time that you remove the security update.

หมายเหตุ:When you run the uninstall cleanup tool, the tool is not installed on the computer. The tool performs the necessary cleanup on the computer and then exits.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about issues that occur when you remove an update after you install multiple updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
938244The file version is rolled back to the version that was installed by the last service pack when you remove an update for the .NET Framework 1.0 or for the .NET Framework 1.1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939160 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB939160 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939160

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com