คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์สื่อที่ใช้ร่วมกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939217 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณใช้คุณลักษณะการไลบรารีสื่อร่วมกันใน Windows Server หน้าแรกในการส่งกระแสข้อมูลสื่อดิจิทัลไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ จากนั้น คุณพยายามจะใช้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมการเข้าถึงโฟลเดอร์ของสื่อที่ใช้ร่วมกันผ่านไลบรารีสื่อร่วมกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับการต่อไปนี้ข้อผิดพลาด ตามความเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เฉพาะหรือโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • โปรแกรมเล่นเพลงเครือข่าย M1000 Roku SoundBridge
  กรุณาอนุญาต SoundBridge ของคุณในซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อบนพีซีของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
 • d-การเชื่อมโยง MediaLounge DSM 520 สูงข้อกำหนดแบบไร้สาย Media Player
  กรุณาอนุญาตอุปกรณ์ของคุณก่อน

  ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้
 • windows Media Player 11
  ก่อนที่คุณสามารถเล่นรายการในไลบรารีนี้ คุณต้องก่อนจะอนุญาตให้เข้าถึงไลบรารี
 • xbox 360
  ไม่สามารถเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเรียกใช้คอนโซลนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากอุปกรณ์ที่มากกว่า 10 พยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ของสื่อที่ใช้ร่วมกันผ่านไลบรารีสื่อร่วมกัน

สื่อไลบรารีที่ใช้ร่วมกันใน Windows บ้าน Server มีขีดจำกัดของอุปกรณ์ 10 คุณอาจพบสถานการณ์ที่เกินขีดจำกัดนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นอาจติดต่อเครือข่าย โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Player 11 ถ้า Windows Media Player มีการเปิดใช้งานการค้นหาสื่อ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจจะตรวจนับเป็นอุปกรณ์ในบ้านเวอร์ของ Windows

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ยกเลิกเลือกรายการอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตในบ้านเวอร์ของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิดใช้งานสื่อที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันไลบรารีสื่อ
 2. ปิดการใช้งานสื่อที่ใช้ร่วมกัน สำหรับเพลง สำหรับรูปถ่าย และ สำหรับวิดีโอ เปิดใช้แล้ว งานสื่อร่วมกันสำหรับรายการเหล่านี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงาน'คอนโซลการเซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ Windows '
  2. ในการขวา คลิกการตั้งค่า.
  3. ในการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ windowsกล่องโต้ตอบ คลิกสื่อที่ใช้ร่วมกัน.
  4. ถัดจากรายการต่อไปนี้ ให้คลิกปิด:
   • เพลง
   • รูปถ่าย
   • วิดีโอ
  5. คลิกนำไปใช้.
  6. ถัดจากรายการต่อไปนี้ ให้คลิกบน:
   • เพลง
   • รูปถ่าย
   • วิดีโอ
  7. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 3. รีสตาร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณพบปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Media Player 11 หรือเริ่มใหม่อุปกรณ์ Xbox 360

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939217 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Home Server
Keywords: 
kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB939217 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939217

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com