ตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนไม่สามารถค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939252 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server ไม่สามารถ 2003 ตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมน ค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์อาจ เลือกตัวควบคุมโดเมนออกไซต์รับรองความถูกต้องการบริการ LDAP และ ร้องขอการเฉพาะของตัวควบคุมโดเมนอื่นแม้แต่เมื่อในไซต์ตัวควบคุมโดเมน มีอยู่ หรือ คอมพิวเตอร์อาจส่งการรับรองความถูกต้อง LDAP และโดเมนอื่น ๆ ตัวควบคุมเฉพาะการร้องขอไปยังตัวควบคุมโดเมนหลายแทนการอย่างสม่ำเสมอ ดุลการโหลดข้ามพูของโดเมนที่พร้อมใช้งาน ตัวควบคุม

สาเหตุ

ตัวควบคุมโดเมน ใน Windows XP และใน Windows Server 2003 เก็บชื่อของตัวควบคุมโดเมนเดียว ไคลเอนต์นี้ แคชไม่ได้รับการปรับปรุงจนกว่าตัวควบคุมโดเมนที่เป็นเป้าหมายหยุดการตอบสนอง การร้องขอตัวระบุตำแหน่งหรือจน กว่าจะรีสตาร์ทไคลเอ็นต์ ดังนั้น ไคลเอนต์ ยังคงมีอยู่เพื่อส่งคำร้องขอของตัวควบคุมโดเมนไปยังตัวควบคุมโดเมนที่แคช

หมายเหตุ เลือกจากกลุ่มของตัวควบคุมโดเมนที่เก็บในแค ตัวควบคุมโดเมนที่พร้อมใช้งานเมื่อก่อนมีบรรจุแค DCLocator

ในสถานการณ์สมมตินี้ ไคลเอ็นต์ไม่สามารถปรับปรุงโดเมนที่แคช ตัวควบคุมโดเมนที่แม้แต่ถ้าเพิ่มเติมสินค้าของตัวควบคุมหรือโดเมนที่เหมาะสมกว่า ตัวควบคุมกลายเป็นพร้อมใช้งาน

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ไคลเอ็นต์ DNS ของตัวระบุตำแหน่งใน Windows XP และใน Windows Server 2003 แคชของตนตัวควบคุมโดเมนหลังจากการปรับปรุง ช่วงเป็นค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์ DNS locator พยายาม rediscover ที่เหมาะสม ตัวควบคุมโดเมน วงจรชีวิตของรายการที่เก็บไว้ชั่วคราวถูกควบคุม ด้วยค่า ของรายการรีจิสทรี ForceRediscoveryInterval

หลังจากที่คุณติดตั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วน ที่คุณจำเป็นต้องสร้าง และการปรับเปลี่ยน ForceRediscoveryInterval แล้ว รายการรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้, ชนิด Regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. บน แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด ForceRediscoveryIntervalและ แล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่ ForceRediscoveryIntervalและ แล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 6. ใน แก้ไขค่า DWORD แสดงกล่องโต้ตอบ ภายใต้ฐานคลิก เลขฐานสิบ.
 7. ใน ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์ที่คาดไว้ ค่า จากนั้นคลิก ตกลง.
  หมายเหตุ ที่ รายการรีจิสทรี ForceRediscoveryInterval ระบุจำนวนวินาทีที่ ที่ DsGetDcNameฟังก์ชันรอก่อนพยายาม rediscover ชื่อตัวควบคุมโดเมน ค่าของรายการรีจิสทรี ForceRediscoveryInterval ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 3600 และ 4294967295 ค่าเริ่มต้นคือ 43200 วินาที (12 ชั่วโมง) ถ้าไม่ได้กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี ForceRediscoveryInterval เป็น 3600 ไคลเอนต์ทำ rediscovery ทุก ๆ 60 นาที ถ้าไม่ได้กำหนดค่าเป็น 4294967295 แคชที่ไม่เคยหมดอายุ และตัวควบคุมโดเมนที่แคชยังคงดำเนินต่อไปที่จะใช้
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุที่ บังคับให้ช่วง Rediscovery สามารถใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อตั้งค่าคอนฟิกนี้รายการรีจิสทรี ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ ใน Windows Vista การตั้งค่านี้จะอยู่ภายใต้การคอมพิวเตอร์ Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Netlogon\DC ระเบียน DNS Locator

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows Server 2003

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
ความต้องการเริ่มต้นใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแก้ไขด่วนอื่น ๆ
แฟ้มข้อมูล
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บใน วันและเวลา สินค้าในตัวควบคุม แผงWindows Server 2003 sp1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Netapi32.dll5.2.3790.2972350,72012-ก.ค.-200705:02x 86SP1
Netlogon.dll5.2.3790.2972425,98412-ก.ค.-200705:02x 86SP1
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Netapi32.dll5.2.3790.4116345,60012-ก.ค.-200705:21x 86ติดตั้งSP2
Netlogon.dll5.2.3790.4116436,73612-ก.ค.-200705:21x 86ติดตั้งSP2
Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.2972603,64811-ก.ค.-200714:47x 64SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.2972689,66411-ก.ค.-200714:47x 64SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.2972350,72011-ก.ค.-200714:47x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.2972425,98411-ก.ค.-200714:47x 86SP1WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.4116603,64811-ก.ค.-200714:53x 64ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.4116689,66411-ก.ค.-200714:53x 64ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.4116345,60011-ก.ค.-200714:53x 86ติดตั้งSP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4116436,73611-ก.ค.-200714:53x 86ติดตั้งSP2WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.2972906,24011-ก.ค.-200714:48586240SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.2972989,18411-ก.ค.-200714:48586240SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.2972350,72011-ก.ค.-200714:48x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.2972425,98411-ก.ค.-200714:48x 86SP1WOW
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.4116906,24011-ก.ค.-200714:52586240ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.4116989,18411-ก.ค.-200714:52586240ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.4116345,60011-ก.ค.-200714:52x 86ติดตั้งSP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4116436,73611-ก.ค.-200714:52x 86ติดตั้งSP2WOW

Windows XP

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการเริ่มต้นใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแก้ไขด่วนอื่น ๆ
แฟ้มข้อมูล
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บใน วันและเวลา สินค้าในตัวควบคุม แผง
Windows XP ที่ติดตั้ง SP2, x 86 Edition
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Netapi32.dll5.1.2600.3175337,40811-ก.ค.-200715:42x 86ติดตั้งSP2
Netlogon.dll5.1.2600.3175407,04011-ก.ค.-200715:42x 86ติดตั้งSP2
แบบมืออาชีพ Windows XP ที่ติดตั้ง SP1, x 64 Edition
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.2972603,64811-ก.ค.-200714:47x 64SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.2972689,66411-ก.ค.-200714:47x 64SP1ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.2972350,72011-ก.ค.-200714:47x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.2972425,98411-ก.ค.-200714:47x 86SP1WOW
Windows XP Professional x64 Edition ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์มSP ความต้องการสาขาการบริการ
Netapi32.dll5.2.3790.4116603,64811-ก.ค.-200714:53x 64ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Netlogon.dll5.2.3790.4116689,66411-ก.ค.-200714:53x 64ติดตั้งSP2ไม่ สามารถใช้ได้
Wnetapi32.dll5.2.3790.4116345,60011-ก.ค.-200714:53x 86ติดตั้งSP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4116436,73611-ก.ค.-200714:53x 86ติดตั้งSP2WOW

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ วิธีการ

วิธีที่ 1

คอมพิวเตอร์บางเครื่องไคลเอ็นต์เรียกชื่อตัวควบคุมโดเมน โดยใช้ค่าสถานะ DS_FORCE_REDISCOVERY เพื่อเรียกเป็นระยะ ๆ DsGetDcName ฟังก์ชัน ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ทำเช่นนี้ ปรับใช้แล้ว สคริปต์กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เหล่านี้

วิธีที่ 2

ปรับปรุงแคชบนไคลเอนต์แต่ละ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันต่อไปนี้ คำสั่งที่พรอมต์คำสั่ง:
nltest /dsgetdc:DomainName /force

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ DsGetDcName ฟังก์ชัน และเกี่ยวกับ stickiness ตัวควบคุมโดเมน เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms675983.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939252 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มิถุนายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe kbmt KB939252 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939252

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com