Identifikator ?lanka: 939395 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Sli?ni problemi koje re?ava MATS paket

2415238 Problemi sa bojom u pregledu slike pre ?tampanja u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista


Vi?e informacija o drugim problemima koje re?ava MATS paket potra?ite u odeljku ?Drugi problemi koje re?ava MATS paket?.

SIMPTOMI

Kad prika?ete sliku u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista, boja slike i njene pozadine postaje ?uta.

UZROK

Do tog problema mo?e do?i zato ?to se za monitor koristi neispravan profil boja u postavci ?Upravljanje bojama?.

Napomena Microsoft Bojanka i Microsoft Windows Picture and Fax Viewer ne koriste profile boja za upravljanje postavkama boje za slike.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, morate da uklonite neispravan profil boja. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Upravljanje bojama i pritisnite taster ENTER.
 2. U dijalogu Upravljanje bojama potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj ure?aj.
 3. Na listi Profili povezani sa ovim ure?ajem izaberite profil boja koji ?elite da uklonite i kliknite na dugme Ukloni.

  Napomena Ako dobijete poruku upozorenja, kliknite na dugme Da.
 4. Zatvorite dijalog Upravljanje bojama i ponovo pokrenite ra?unar da biste primenili postavku.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako MATS paket funkcioni?e na re?avanju ovog problema

Drugi problemi koje MATS paket re?ava

930097 Ra?unar je spor kad Windows foto-galerija prikazuje TIFF slike koje se ne uklapaju na jednu stranicu u operativnom sistemu Windows Vista
2415237 Nije mogu?e pregledati slike u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
938818 Nije mogu?e videti slike u projekciji slajdova u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
2009298 Nije mogu?e preuzeti albume u Windows Live Foto-galeriji nakon nadogradnje operativnog sistema Windows Vista na Windows 7
944221 Windows Live Foto-galerija se zamrzava ili ne mo?e da se pokrene
930102 Problemi sa prelazom slike u Windows foto-galeriji u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
2425702 ?uvar ekrana koji prikazuje slike prestaje da funkcioni?e u operativnom sistemu Windows

Svojstva

Identifikator ?lanka: 939395 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertiseinter KB939395

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com