แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงกับเอกสารที่กล่าวถึงการติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 คุณสามารถใช้เอกสารนี้เป็นรายการ ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และปัญหาที่ทราบอยู่แล้วเพื่อช่วยให้คุณเรียบร้อยแล้วติดตั้ง Windows Server 2003 SP2

ข้อมูลเพิ่มเติม

การขอรับ Windows Server 2003 SP2

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
914962รายการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 2

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางอย่างจะใช้เมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server 2003:
 • ทำการสำรองข้อมูลเต็มของคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2
 • ตรวจทานเอกสาร "นำออกใช้บันทึกย่อสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2" บันทึกการตรวจสอบเหล่านี้ออกย่อ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62452
 • ติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Exchange Server 2003 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=535bef85-3096-45f8-aa43-60f1f58b3c40
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003
 • ติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Small Business Server 2003 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b6f8a4c0-b707-4161-adeb-44f1b756119f
  หมายเหตุ:windows Server 2003 SP2 จะขึ้นอยู่กับ ของ Windows Small Business Server 2003 SP1 และ Windows Server 2003 SP1 แม้ว่า Windows Server 2003 SP2 ได้ถูกใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ สามารถยังคงมีการติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ และคุณไม่จำเป็นต้องการถอนการติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเบื้องต้นของ Windows Small Business Server 2003 SP1 ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server ก่อนที่คุณใช้ Windows Small Business Server 2003 SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นของ Windows Small Business Server 2003 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://download.microsoft.com/download/e/0/f/e0fee8ce-768d-41c0-8871-9bc48e0b3fc3/ToDownLoadFilesandReadInstructions.htm

ปัญหาที่ทราบ

ในส่วนต่อไปนี้อธิบายปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server 2003

ปัญหาการติดตั้ง

 • การติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 อาจไม่สำเร็จหากมีการติดตั้งการปรับปรุงมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ดูแฟ้มบันทึกต่อไปนี้ของเว็บ (บล็อก):
  http://blogs.technet.com/sbs/archive/2007/06/22/sp2-may-fail-to-install-if-a-large-number-of-updates-are-installed.aspx
 • 925931คุณอาจไม่สามารถใช้การปรับปรุงที่เพิ่มเติมที่จุดที่แน่นอนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  940276คุณอาจไม่สามารถใช้การปรับปรุงที่เพิ่มเติมที่จุดที่แน่นอนในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

 • 936594คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 หรือ Scalable ระบบเครือข่าย Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

 • 937231คุณสมบัติ "Help and Support" หายไปหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Small Business Server 2003
 • คิวการพิมพ์บางอย่างมีสถานะของ "ออฟไลน์" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คิวการพิมพ์ที่ใช้ในพอร์ต TCP/IP มาตรฐานชนิดของพอร์ต
  • ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของท่าสถานะการ snmp ที่เปิดใช้งานมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  • เครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนการ SNMP
  ในสถานการณ์เช่นนี้ คิวการพิมพ์เฉพาะพยายามสื่อสาร โดยใช้ SNMP ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่าเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุน SNMP ดังนั้น Windows กำหนดคิวการพิมพ์ให้เป็นแบบออฟไลน์

  เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
  2. คลิกขวาที่คิวการพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการพอร์ตแท็บ คลิกพอร์ต TCP/IP มาตรฐานในรายการของพอร์ต แล้วคลิกกำหนดค่าพอร์ต.
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นสถานะการ snmp ที่เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับรุ่น

 • 932600ในบางสถานการณ์ คุณต้องลบ Windows Server 2003 SP2 ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็นรุ่นเต็มที่วางจำหน่าย ของ Windows Small Business Server 2003 หรือ ก่อนที่คุณย้ายไปยัง Windows Server 2003
 • 897342Known issues that may occur if you install Windows Server 2003 Service Pack 1 or Windows Server 2003 Service Pack 2 on Windows Small Business Server 2003

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Windows Small Business Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sbs/default.mspx
For more information about updates that are available for Windows Small Business Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sbs/downloads/default.mspx
For troubleshooting information for Windows Small Business Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://download.microsoft.com/download/5/6/1/561c9fd7-0e27-4525-94ec-4d2d38f61aa3/TSHT_SBS.htm

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB939421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com