วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องรับสื่อดิจิทัลไม่สามารถค้นหาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939425 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องรับสื่อดิจิทัลไม่สามารถค้นหาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรับสื่อดิจิทัลเพื่อค้นหาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server ก่อนยืนยันว่า บริการที่เชื่อมต่อของ Windows สื่อที่กำลังรันอยู่ หากปัญหายังคงอยู่แม้หลังจากที่คุณเริ่มต้นบริการเชื่อมต่อของ Windows Media ใช้วิธีการในส่วน "ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ" การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่า บริการ Windows Media การเชื่อมต่อเริ่มต้น

 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ Windows โดยใช้เดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  Windows Vista:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ในการเริ่มการค้นหากล่อง และชนิดที่แล้วระยะไกล.
  2. ในรายการผลลัพธ์ คลิกการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล.
  Microsoft Windows XP:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์mstsc.exe.
  2. คลิกตกลง.
 2. ในการกล่องเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. เมื่อการเข้าสู่ระบบ Windowsกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ใช้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ออกจาก Internet Explorer ถ้าข้อความคำ Windows บ้าน Server เตือนจะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 5. ตรวจสอบว่า บริการ Windows Media การเชื่อมต่อเริ่มต้น บริการเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นแสดงอยู่ในนั้นสถานะ:คอลัมน์ ถ้าไม่ได้เริ่มการทำงานการบริการ คลิกขวาwindows Media เชื่อมต่อบริการ แล้วคลิกเริ่มการทำงาน.

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ถ้าผู้รับสื่อดิจิทัลยังคงไม่พบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่า ผู้รับสื่อดิจิทัลมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

คุณต้องตรวจสอบว่า ผู้รับสื่อดิจิทัลมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สายอีเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบว่า สายเคเบิลอย่างปลอดภัยต่อไป ยังผู้รับสื่อดิจิทัล และ ไปยังเราเตอร์ เราเตอร์ยังอาจถูกเรียกกันว่าการมีเกตเวย์หรือสถานีที่พื้นฐาน

ถ้าผู้รับสื่อดิจิทัลใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบว่า คุณได้แนบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องแนบการ์ด CompactFlash Fi Wi ไปยังอุปกรณ์

เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server และจะ เริ่มต้นบริการ Windows Media การเชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่า ผู้รับสื่อดิจิทัลใช้เฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด

ตรวจสอบว่า ผู้รับสื่อดิจิทัลมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด ตัวอย่างเช่น ผู้รับสื่อดิจิทัล Roku SoundBridge ต้องรุ่นซอฟต์แวร์ SoundBridge 2.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าทำ optimally กับบริการเชื่อมต่อของ Windows Media สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตของผู้รับสื่อดิจิทัล

การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยแบบไร้สาย

ถ้าผู้รับสื่อดิจิทัลใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบว่า คุณได้กำหนดค่าอุปกรณ์ที่จะใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย ตัวอย่างเช่น ยืนยันว่า การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกกำหนดค่าตรง บนตัวรับสัญญาณสื่อดิจิทัล และ บนเราเตอร์:
 • อุปกรณ์ที่สองต้องใช้ชื่อเครือข่ายเดียวกัน ชื่อนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าบริการตั้งค่าตัวบ่งชี้ (SSID)
 • อุปกรณ์ที่สองต้องใช้คีย์แบบมีสาย Equivalent เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (WEP) เดียวกันหรือคีย์ Fi Wi Protected Access (WPA)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับตัวรับสัญญาณสื่อดิจิทัลและเราเตอร์ ถ้าคุณไม่สามารถทำให้ผู้รับสื่อดิจิทัลที่ทำงาน โดยการใช้สื่อแบบไร้สายได้ คุณสามารถลองใช้สายอีเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อผู้รับสื่อดิจิทัลไปยังเราเตอร์

ตรวจสอบการกำหนดค่าเราเตอร์

 • ตรวจสอบว่า เราเตอร์มีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเราเตอร์
 • ถ้าคุณใช้สื่อเข้าควบคุม (MAC) การกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ MAC ของผู้รับสื่อดิจิทัลอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตในการกำหนดค่าเราเตอร์
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ใช้เราเตอร์ที่มีโลโก้การ "รับรองสำหรับ Windows Vista" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเตอร์ certified แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://winqual.microsoft.com/HCL/ProductList.aspx?m=v&cid=712&g=d
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows บ้าน Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/WindowsHomeServer
http://social.microsoft.com/Forums/en-US/category/WindowsHomeServer/
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939425 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Home Server
Keywords: 
kbautodiscovery kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB939425 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939425

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com