???? ??????? ???????? 3 ????? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 939537 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

?????

??? ????? ????????? ??????? ? Microsoft SQL Server 2005 ???? ???? SQL Server ?????. ??? ????? ????? ???? SQL Server 2005 Service Pack 2 ?????? ???? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005. ???? ???????? ??? ????? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???? SQL Server ?? ???? ???? ? SQL Server ???????.

????? 3 ??????? ???????? ??? ??????? ????? ??????? SQL Server 2005 ???? ?? ??????? ??? ????? ???? ?????? service Pack 2.

????????? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ???? ???? ???? 3186.

???? ??????? ????????? ??????? ??? ??????? ?? ???? ?????. ????? ???? ??????? ???????? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ???? ????????? ??????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2005 ??????? ???????. ???? ??????? ????? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????. ????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
937137???? SQL Server 2005 ???? ?? ??????? ??? ????? ???? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005

??????? ???? ??? ???? ??????? ????????

 • ??? ???? ????????? ??????? ? SQL Server 2005 ?????? ??????. ????????? ???? ???? ??????? ????? ??????? ????? ??? ????? ??????.
 • ???? ????????? ??????? ????????? ???? ????? ???? ??? ????????. ???? ??????? ???????? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ??? ??????.
 • ??? ????? ?? SQL Server ????? ???????? (???) ????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????? SQL Server ????? ????? ?????? (SQL DMO) ??? ????? ???? ??????? ????????. ????? ?? ????????? ?????? ? DMO XPs????? ???? "??? SQL Server 2005 ???????".

  ????????????? "??? SQL Server 2005 ???????" ??????? ????????? ???? ????????? ??????? ?? 0 (?????). ??? ???? ??? ?????? ??? ?????. ???? ???????? ???? ??????? ?? 1 (?????).

??????? ????

????? ?????? ??? 3 ??????? ???????? ? SQL Server 2005 Service Pack 2

????? ???? ????? ?????? ???? ???? ?? Microsoft. ???? ????? ??? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???. ??????? ??? ??? ??????? ???? ????? ??? ???????? ???????. ?? ??? ????? ???????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ???. ?????? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ???????? ???? ????????? ???? ???? SQL Server 2005 ?????? ???? ????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ???.

??? ??? ????? ????? ?????? ???????? ???? ??? "???? ????? ??????? ????" ???? ????? ????? ??????? ???. ??? ?? ???? ??? ??????? ???? ????? ??????? ? Microsoft ?????? ?????? ??? ???? ??????? ????????.

???????? ???? ???? ????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ????? ??? ???? ?????. ???? ????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ????? ???????? ????????? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ??????? ???????? ??????? ???. ?????? ??? ????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ??????? ? Microsoft ?????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
?????????? ????? "????? ???? ????? ?????" ?????? ???? ????? ??????? ???????? ???. ??? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ???? ?????.

???????? ????????

?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ??????? ???? ???? ??? 3 ??????? ???????? ????? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005 ?????? ????? Dts.dll ??????? ??? ???? ??????? ????? ??? ????? 64 ??? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
919224??? ???? ??????? ????? ??? ????? 64 ??? ????? ????? ????? ???? ?? Studio ????? ???? SQL ??? ??????? "????? SQL Server 2005 ?????" ?? ??? ????? ?? ????? ??? ???????

????????? ??????? ??? SP2 SQL Server 2005 ???? ?? ??????? ?? 3 ??????? ???????? ????? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005

???? ????? ?????? "????? ????? Microsoft" ???? ????? ??? ????????? ??????? ????? ???? ??????.

?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ????? SQL Server? ???? ??? ????? ???????? ??????? ?????? ?? ????? ????? Microsoft:
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ??? SQL??? ??????? ???? ???????
50000872936252????? ??? ??? ???? ??? ????? 3 ??????? ???????? ????? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005 ?????? "????? ????? Microsoft" 936252
50001279937343?????: SQL Server 2005 ????? ?????? ????? ??? ?????? ????? ????? ?? ????? ?????? tempdp
50001109940948?????: ????? ??? ??? ??????? "???? ??? ???? ????? ??????" ?????? ?????? ?? SQL Server 2005 Service Pack 2 ?????: "??? ??????? ??? ????? win32 ?? dtaengine90.exe [4308]"
50001164936081?????: ????? ??? ??? ??????? ????? SQL Server 2008 Analysis Services ???????? ????? ??? ??????? ?? SQL Server 2005 ?????? service Pack 2 Analysis Services: "???? ??????? ?????? ??????? ????? ' 10.0.1600.22 '"
50001224937100?????: ????? ??? ??? ????? ???? "????? SQL Server 2005 ?????" ????? "???? ?????? ???" ????? ???: "??????? ??? ????? ??????? ????? ????????"
50001351940370?????: ??????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????? "????????:" ????? ?? "????? ???????" ?? ???? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005
50001365940371?????: ????? ??? ??? ????? ??????? ????? ??? ??????? ????? ??? ?????? ?? ??????? ?? SQL Server 2005 Service Pack 2: "????? ????????? ?? ?? ???? ???? ???????"
50001368940372?????: ???? ??????? MDX ???? ????? ??? ??????????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?? SQL Server 2005 Analysis Services Service Pack 2 ?? ????????? ??????? ?? SQL Server 2005 Analysis Services
50001382940373?????: ???? ??????? MDX ?? SQL Server 2005 Analysis Services Service Pack 2 ???? ????? ?? ???? ??? ????????? ?? ??????? ???? ?? SQL Server 2005 Analysis Services
50001396940149?????: ?? SQL Server 2005 ???? ???? 2? ???? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ????? ??? "??? ???????"
50001412940375?????: ????? ??? ??? ??????? "????? ????? ???????? ???" ???? ????? ?????? ?? SQL Server 2000 ??? SQL Server 2005
50001414940376?????: ????? ??? ??? ??????? ?????? ???????? Bcp.exe ?? ?????? ???? ?? Microsoft SQL Server 2005: "??? ?? ????? ??? ????? ?????? BCP ???? ???? ??? ?????"
50001415940377?????: ????? ??? ??? ?????? ???????? ????? ?? ?????? SQL Server 2005 Analysis Services ???????: "??? ?? ??? ?????"
50001416940287?????: ????? ????? ??? ??????? Service Broker ?? SQL Server 2005: "??? ??? ????? ???? ????????: ' 64 (??? ???? ??????? ?????? ?? ??? ???????.) '"
50001433940378?????: ?????? ???? ????? ??? ???????? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ???????? ???? ?????? ?? SQL Server 2005
50001435940269?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? SQL Server ?? ????? ??????? ???????? Studio ????? ???? SQL ?? SQL Server 2005: "????? ?? ?????? ?????? ???? ??????"
50001436940379?????: ????? ????? ??? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ?? Microsoft SQL Server 2005 SP2: "??????? ??? ?????? 'TAPE0(\\.\Tape0)' ?? ????? ??? ???? ????? ????????" ?? "BackupTapeFile::UnloadTape: ??? ??????????? ??? ???? ????? ????????? '\\.\Tape0 '"
50001447940220?????: ????? ??? ??? ????? ???? ????? ????? ? SQL Server 2005 ????? FTP ????? ???: "??? ??? ?? ????? FTP ???????"
50001448940221?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ????? Oracle ???????? "????? ????????? ???????" ?? SQL Server 2005 Service Pack 2: "???? OLE DB 'OraOLEDB.ORACLE' ???? ????? <linkedservername>????? ???????"</linkedservername>
50001449940210?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?? 3 ???? ???? ?? ???????? ?? ????? ??? ????? ????? ?? SQL Server 2005: "?? ??? ?????? ????? ?????"
50001451940223?????: ????? ??? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ??????? Windows ?? SQL Server 2005: "??? ????? ??? ?????? ??? ????????? ??????? ??? ?????? ???? ????????? ?? ???????"
50001461????? ??? ????? ??? ??????????? MDX ?? ??? ??? ??? ????? ?? ???? ???????? ?? SQL Server 2005 Analysis Services? ??? ??????? CPU ???? ????
50001475940382?????: ???? ???? ????? ?? ????? "????? SQL Server 2005 ????????" ?? ??? ??? ??? ??? ?????
50001479940384?????: ???? ??????? System.InvalidCastException ??? ????? ??? ??????? ???????? ??????? Server.JobServer.Jobs.Contains ??? ???? ??????? ????? ??? SQL Server 2005 Service Pack 2 ????
50001494940386?????: ?? ????? ????? SQL Server 2005 ??????? ?? ????? ??????? ???????? ??????? Microsoft SharePoint ??? ???? ??????? ???? ?????? ???? ?? Windows Server 2008
50001499938962?????: ?? ????? ???? ?????? ???? "??" ??? 942 ??? ????? ????? ?????? SQL Server 2005
50001511940126?????: 9003 ??? ????? ????? ?? ??? ??? ??? SQL Server ??? ??????? ??? ????? ?? SQL Server 2005
50001517940160?????: ????? ??? ??? ??? ????? ???? SQL Server 2005 Analysis ???? ????? ??? ?????? ?? ????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ??????: "??? ????? ??? ?????"
50001520940389?????: ????? ??? ??? ??? ????? ???? ?????? SAP ??????? ??????? ?????? 3.5 ????? ???????? ?? SQL Server 2005 ?????? service Pack 2 ????? ????????: "???? ?????? ??? ???? <object id="">"</object>
50001522939562?????: ????? ??? ??? ????? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2005 Service Pack 2: "??? ????? ?????? ????????? ????? ????????? ?? ???? ???? ???????"
50001523938363?????: ???????? ?? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ???????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ?? SQL Server 2005
50001524939563?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ?? Microsoft SQL Server 2005: "MSmerge_del_ <guid>?? ?? ????? 42 ?? ???? ?????? ???????? ????????"</guid>
50001525938086?????: ??? ???? ???? ???? SQL ??? ????? ???? ???? SQL Server ?? ???? ???? ?????? ?? SQL Server 2005
50001526938086?????: ??? ???? ???? ???? SQL ??? ????? ???? ???? SQL Server ?? ???? ???? ?????? ?? SQL Server 2005
50001529940945?????: ???? ???? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ????????? ???? ???? ?????? SQL Server 2005
50001567940281?????: ?????? ???? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ??? ????????? ?? ????? ??? ????? ??????? sys.dm_exec_sessions ?? SQL Server 2005
50001573940949?????: ???? ????? ??? ??? ????? ????? "????? ??????" ?????? ???? ?? ????? ????? SQL Server 2005
50001576940962?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ?????? ?? SQL Server 2005 Analysis Services: "??? ??????? ????????? ?? ???? (??????) Olap: ??? ?????: ?? ????? ??????? ????"
50001578939285?????: ????? ??? ??? ????? ????? ???? ???? ?????? ???? ????? ??? ????? SQL ???????? ?? SQL Server 2005: "??? ???? ??? ????? ?? ???? ??????? ???? ??? ???? ???? ???????? ????"
50001579939564?????: ???? ????? ??? ????? ??? ??????? ???? "???? SQL ???????" ?????? ???????? ???????? ??? ????????? ?????? ?? SQL Server 2005
50001580???? ???? ??????? ?? ??????? ??????????????????????????? ?? SQL Server 2005
50001581938243?????: ????? ??? ??? ????? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?? SQL Server 2005: "??? ????? ??????? ???? ??????. ???? ??????? ????. "
50001582939942?????: ???? ????? ??? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????? "????? SQL Server 2005 ????????" ??????? ??? ????? ????????? SharePoint
50001583940128?????: ??? ????? ??????? ???? ?? SQL Server 2005? ???? ????????? ???? ??? ????? ??? ????? ????????? ??? ????? ????? ????? ???
50001585938712?????: ??? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?? ??? ???????? ??? ?????? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? "??" ?????? ?? ??????? ?? SQL Server 2005
50001586940129?????: ??????? MDX ??? ????? ????? ??? ????? ????????? ????? ???? ???? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ?? SQL Server 2005 Analysis Services
50001589940935?????: ????? ??? ??? ????? ??????? ????? ???? ????? ?????? ?? SQL Server 2005: "????? ???? SQL: ???: <lckmgr.cpp>? ??? ????? ??? 10850 = = ' (?????????????????) = = ?????????????-> (?????????????????) '"</lckmgr.cpp>
50001595940390?????: ?? ???? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ITransactionLocal::Abort ?????? ????? ????????? ??? TRUE ?? ??????? ???????? ??? SQL Server 2005 ???? ?????? SQL ?????? ???? ???? OLE DB
50001598941184?????: ????? ??????? ?? SQL Server 2005 ?? ????? ?? ????????? ??? ????? ???????? ???? ????? ??? ???? ?? ???????
50001599940937?????: ????? ??? ??? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ???????? ??? ????? ?? SQL Server 2005: "?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ???? 'ObjectName' ?? ???? ???? ???? ' IndexName '"
50001602940545?????: ???? ?????? ????? ????? ???? ???? ????? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ?? SQL Server 2005
50001609940939?????: ????? ????? ??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ????????? SQL Server ?? ??????? ??????? ???????? ?? SQL Server 2005 Analysis Services
50001629940942?????: ???? ????? ????? ??????? ??? ????? ????? ???? ??????? ??? ????? ????? ?????? ?? SQL Server 2000 ??? SQL Server 2005: "??? ???? ????? ?????? ????? ?????? ??????"
50001639940943?????: ???? ????????? ???? ???? ?????? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ?? SQL Server 2005 SP2 ?? ????????? ??????? ?? SQL Server 2005

??????? ???? ??????? ????????

????????? ????????

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
913089????? ?????? ??? ???? ???? ???? ? SQL Server 2005

??????? ????? ???????

?? ???? ??? ????? ????? ????????? ??? ????? ???? ??????? ???????? ???.

??????? ???????

???????? ??? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ?? ???? ????? ??? ??????? ??? ???????.

??????? ??? ???? ??????? ????????

?? ?? ????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ????. ????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???.

????? ????? ?????????? ?? ???? ??????? ???????? ??? ??? ???? ????? (?? ???? ??????? ??????) ???????? ?? ?????? ??????. ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? "??????? ???????" (UTC). ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??????. ?????? ????? ??? ??????? ??????? UTC ???????? ??????? ????????????? ???????????? ????? ????????? ?????????? ?? "???? ??????".
SQL Server 2005 ???? ????? ??????? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Bcp.exe2005.90.3186.068,97611-0710: 19??????? x86
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,684,84022-?????-?????9: 22??????? x86
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,112,61622-?????-?????9: 22??????? x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3186.046,44811-0710: 19??????? x86
Dts.dll2005.90.3186.01,102,19211-0710: 19??????? x86
Dtsconn.dll2005.90.3186.0250,73611-0710: 19??????? x86
Fteref.dll12.0.7822.0446,46422-?????-?????9: 22??????? x86
Infosoft.dll12.0.7822.0468,32822-?????-?????9: 22??????? x86
Korwbrkr.dll12.0.7822.071,01622-?????-?????9: 22??????? x86
Langwrbk.dll12.0.7822.0136,55222-?????-?????9: 22??????? x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Msfte.dll12.0.7822.02,430,31222-?????-?????9: 22??????? x86
Msftefd.exe12.0.7822.066,92022-?????-?????9: 22??????? x86
Msftepxy.dll12.0.7822.095,59222-?????-?????9: 22??????? x86
Msftesql.exe12.0.7822.095,59222-?????-?????9: 22??????? x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,159,91222-?????-?????9: 22??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Nlhtml.dll12.0.7822.0124,26422-?????-?????9: 22??????? x86
Nls400.dll5.0.4217.012,240,74422-?????-?????9: 22??????? x86
Odsole70.dll2005.90.3186.059,24811-0710: 19??????? x86
Query.dll12.0.7822.048,48822-?????-?????9: 22??????? x86
Rdistcom.dll2005.90.3186.0644,97611-0710: 19??????? x86
Replmerg.exe2005.90.3186.0320,88011-0710: 19??????? x86
Replrec.dll2005.90.3186.0785,26411-0710: 19??????? x86
Sqlaccess.dll2005.90.3186.0350,57611-0710: 19??????? x86
Sqlagent90.exe2005.90.3186.0349,55211-0710: 19??????? x86
Sqlservr.exe2005.90.3186.029,202,80011-0710: 20??????? x86
Sqlwep.dll2005.90.3186.090,99211-0710: 20??????? x86
Sqsrvres.dll2005.90.3186.070,51211-0710: 20??????? x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.0206,18422-?????-?????9: 22??????? x86
Xmlfilt.dll12.0.7822.0197,99222-?????-?????9: 22??????? x86
Xpstar90.dll2005.90.3186.0298,86411-0710: 20??????? x86
SQL Server 2005 Analysis Services? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmdspdm.dll9.0.3186.0202,09611-0710: 19??????? x86
Msmdsrv.exe9.0.3186.014,923,63211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
????? SQL Server 2005 ????????? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3186.042,35211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3186.0558,44811-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3186.0308,59211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3186.0288,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3186.01,119,60011-0710: 19??????? x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3186.017,26411-0710: 19??????? x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3186.01,725,80811-0710: 19??????? x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3186.01,332,59211-0710: 19??????? x86
????? SQL Server 2005 ???????? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Nsservice.exe9.0.3186.021,87211-0710: 19??????? x86
????? SQL Server 2005 ?????? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Dts.dll2005.90.3186.01,102,19211-0710: 19??????? x86
Dtsconn.dll2005.90.3186.0250,73611-0710: 19??????? x86
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0256,36811-0710: 19??????? x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0265,07211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Msdtssrvr.exe9.0.3186.0206,19211-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0141,16811-0710: 20??????? x86
????? 2005 SQL Server? ??????? 32 ??
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Autoadmin90.dll2005.90.3186.0902,00011-0710: 19??????? x86
Bcp.exe2005.90.3186.068,97611-0710: 19??????? x86
Dts.dll2005.90.3186.01,102,19211-0710: 19??????? x86
Dtsconn.dll2005.90.3186.0250,73611-0710: 19??????? x86
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0256,36811-0710: 19??????? x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0265,07211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3186.02,766,19211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3186.042,35211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3186.0558,44811-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3186.0308,59211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3186.0288,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3186.0722,28811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
Replrec.dll2005.90.3186.0785,26411-0710: 19??????? x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3186.01,119,60011-0710: 19??????? x86
Sqlwb.exe2005.90.3186.0824,17611-0710: 20??????? x86
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0141,16811-0710: 20??????? x86
SQL Server 2005 ???? ????? ??????? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Bcp.exe2005.90.3186.088,43211-0712: 35x 64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,694,05622-?????-?????10: 51x 64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,109,03222-?????-?????10: 51x 64
Databasemailprotocols.dll9.0.3186.046,44811-0712: 35??????? x86
Dts.dll2005.90.3186.01,891,18411-0712: 35x 64
Dtsconn.dll2005.90.3186.0408,43211-0712: 35x 64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222-?????-?????10: 51x 64
Infosoft.dll12.0.7822.0621,41622-?????-?????10: 51x 64
Korwbrkr.dll12.0.7822.0101,73622-?????-?????10: 51x 64
Langwrbk.dll12.0.7822.0236,90422-?????-?????10: 51x 64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Msfte.dll12.0.7822.03,808,10422-?????-?????10: 51x 64
Msftefd.exe12.0.7822.099,17622-?????-?????10: 51x 64
Msftepxy.dll12.0.7822.0127,33622-?????-?????10: 51x 64
Msftesql.exe12.0.7822.0158,56822-?????-?????10: 51x 64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,421,54422-?????-?????10: 51x 64
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Nlhtml.dll12.0.7822.0191,84822-?????-?????10: 51x 64
Nls400.dll5.0.4217.014,101,35222-?????-?????10: 51x 64
Odsole70.dll2005.90.3186.090,48011-0712: 35x 64
Query.dll12.0.7822.068,45622-?????-?????10: 51x 64
Rdistcom.dll2005.90.3186.0828,78411-0712: 35x 64
Replmerg.exe2005.90.3186.0417,64811-0712: 35x 64
Replrec.dll2005.90.3186.01,012,08011-0712: 35x 64
Sqlaccess.dll2005.90.3186.0357,74411-0712: 35??????? x86
Sqlagent90.exe2005.90.3186.0429,42411-0712: 35x 64
Sqlservr.exe2005.90.3186.039,557,48811-0712: 35x 64
Sqlwep.dll2005.90.3186.090,99211-0710: 20??????? x86
Sqlwep.dll2005.90.3186.0123,76011-0712: 35x 64
Sqsrvres.dll2005.90.3186.083,31211-0712: 35x 64
Thawbrkr.dll12.0.7822.0209,76822-?????-?????10: 51x 64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0271,20822-?????-?????10: 51x 64
Xpstar90.dll2005.90.3186.0550,25611-0712: 35x 64
SQL Server 2005 Analysis Services? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.032,202,60811-0712: 35x 64
Msmdspdm.dll9.0.3186.0202,09611-0712: 35??????? x86
Msmdsrv.exe9.0.3186.031,589,74411-0712: 35x 64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.09,802,60811-0712: 35x 64
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.05,928,81611-0712: 35x 64
????? SQL Server 2005 ????????? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3186.042,35211-0712: 35??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3186.0558,44811-0712: 35??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0712: 35??????? x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3186.0308,59211-0712: 35??????? x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3186.0288,11211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.032,202,60811-0712: 35x 64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.09,802,60811-0712: 35x 64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3186.01,119,60011-0712: 35??????? x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3186.017,26411-0712: 35??????? x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3186.01,725,80811-0712: 35??????? x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3186.01,332,59211-0712: 35??????? x86
????? SQL Server 2005 ???????? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Nsservice.exe9.0.3186.021,87211-0712: 35??????? x86
????? SQL Server 2005 ?????? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Dts.dll2005.90.3186.01,891,18411-0712: 35x 64
Dtsconn.dll2005.90.3186.0408,43211-0712: 35x 64
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0421,23211-0712: 35x 64
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0430,96011-0712: 35x 64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Msdtssrvr.exe9.0.3186.0202,09611-0712: 35x 64
Msmdlocal.dll9.0.3186.032,202,60811-0712: 35x 64
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0235,88811-0712: 35x 64
????? SQL Server 2005? x ??????? ???????? ??? x64
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Autoadmin90.dll2005.90.3186.0902,00011-0710: 19??????? x86
Bcp.exe2005.90.3186.088,43211-0712: 35x 64
Dts.dll2005.90.3186.01,102,19211-0710: 19??????? x86
Dtsconn.dll2005.90.3186.0250,73611-0710: 19??????? x86
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0256,36811-0710: 19??????? x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0265,07211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3186.02,766,19211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3186.042,35211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3186.0558,44811-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3186.0308,59211-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3186.0288,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3186.0722,28811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0712: 35??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0712: 35??????? x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.4215,87223 ???? 056: 56??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.032,202,60811-0712: 35x 64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.09,802,60811-0712: 35x 64
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.05,928,81611-0712: 35x 64
Replrec.dll2005.90.3186.0785,26411-0710: 19??????? x86
Replrec.dll2005.90.3186.01,012,08011-0712: 35x 64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3186.01,119,60011-0710: 19??????? x86
Sqlwb.exe2005.90.3186.0824,17611-0710: 20??????? x86
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0141,16811-0710: 20??????? x86
SQL Server 2005 ???? ????? ??????? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Bcp.exe2005.90.3186.0157,04011-0715: 06ia64
Chsbrkr.dll12.0.7822.01,883,49622-?????-?????10: 06ia64
Chtbrkr.dll12.0.7822.06,153,57622-?????-?????10: 06ia64
Databasemailprotocols.dll9.0.3186.046,44811-0715: 06??????? x86
Dts.dll2005.90.3186.03,511,66411-0715: 06ia64
Dtsconn.dll2005.90.3186.0725,36011-0715: 06ia64
Fteref.dll12.0.7822.0433,15222-?????-?????10: 06ia64
Infosoft.dll12.0.7822.01,915,24022-?????-?????10: 06ia64
Korwbrkr.dll12.0.7822.0182,63222-?????-?????10: 06ia64
Langwrbk.dll12.0.7822.0333,16022-?????-?????10: 06ia64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Msfte.dll12.0.7822.07,072,10422-?????-?????10: 06ia64
Msftefd.exe12.0.7822.0173,41622-?????-?????10: 06ia64
Msftepxy.dll12.0.7822.0135,52822-?????-?????10: 06ia64
Msftesql.exe12.0.7822.0294,76022-?????-?????10: 06ia64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,824,48822-?????-?????10: 06ia64
Msmdlocal.dll9.0.3186.049,938,28811-0715: 07ia64
Nlhtml.dll12.0.7822.0295,78422-?????-?????10: 06ia64
Nls400.dll5.0.4217.014,750,05622-?????-?????10: 06ia64
Odsole70.dll2005.90.3186.0179,56811-0715: 07ia64
Query.dll12.0.7822.0123,24022-?????-?????10: 06ia64
Rdistcom.dll2005.90.3186.01,885,55211-0715: 07ia64
Replmerg.exe2005.90.3186.0957,29611-0715: 07ia64
Replrec.dll2005.90.3186.02,147,69611-0715: 07ia64
Sqlaccess.dll2005.90.3186.0352,11211-0715: 07??????? x86
Sqlagent90.exe2005.90.3186.01,254,25611-0715: 07ia64
Sqlservr.exe2005.90.3186.072,821,61611-0715: 07ia64
Sqlwep.dll2005.90.3186.090,99211-0710: 20??????? x86
Sqlwep.dll2005.90.3186.0221,04011-0715: 07ia64
Sqsrvres.dll2005.90.3186.0147,31211-0715: 07ia64
Thawbrkr.dll12.0.7822.0253,28822-?????-?????10: 06ia64
Xmlfilt.dll12.0.7822.0445,80022-?????-?????10: 06ia64
Xpstar90.dll2005.90.3186.0966,00011-0715: 07ia64
SQL Server 2005 Analysis Services? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.049,938,28811-0715: 07ia64
Msmdspdm.dll9.0.3186.0202,09611-0715: 07??????? x86
Msmdsrv.exe9.0.3186.048,889,71211-0715: 07ia64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.013,168,49611-0715: 07ia64
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.07,908,72011-0715: 07ia64
????? SQL Server 2005 ????????? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3186.042,35211-0715: 07??????? x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3186.0558,44811-0715: 07??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0715: 07??????? x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3186.0308,59211-0715: 07??????? x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3186.0288,11211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.049,938,28811-0715: 07ia64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.013,168,49611-0715: 07ia64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3186.01,119,60011-0715: 07??????? x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3186.017,26411-0715: 07??????? x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3186.01,725,80811-0715: 07??????? x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3186.01,332,59211-0715: 07??????? x86
????? SQL Server 2005 ???????? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Nsservice.exe9.0.3186.021,87211-0715: 07??????? x86
????? SQL Server 2005 ?????? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Dts.dll2005.90.3186.03,511,66411-0715: 06ia64
Dtsconn.dll2005.90.3186.0725,36011-0715: 06ia64
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0908,65611-0715: 06ia64
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0934,76811-0715: 06ia64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Msdtssrvr.exe9.0.3186.0202,09611-0715: 07ia64
Msmdlocal.dll9.0.3186.049,938,28811-0715: 07ia64
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0523,63211-0715: 07ia64
????? 2005 SQL Server? ????? ?????? Itanium
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Autoadmin90.dll2005.90.3186.0902,00011-0710: 19??????? x86
Bcp.exe2005.90.3186.0157,04011-0715: 06ia64
Dts.dll2005.90.3186.01,102,19211-0710: 19??????? x86
Dtsconn.dll2005.90.3186.0250,73611-0710: 19??????? x86
Flatfiledest.dll2005.90.3186.0256,36811-0710: 19??????? x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3186.0265,07211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3186.02,766,19211-0710: 19??????? x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3186.01,217,90411-0710: 19??????? x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3186.01,279,34411-0710: 19??????? x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3186.0800,11211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3186.0333,16811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3186.0116,08011-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3186.0296,30411-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3186.0722,28811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3186.01,598,83211-0715: 07??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0710: 19??????? x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3186.0906,60811-0715: 07??????? x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.4215,87223 ???? 056: 56??????? x86
Msadomdx.dll9.0.3186.0502,64011-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.015,955,31211-0710: 19??????? x86
Msmdlocal.dll9.0.3186.049,938,28811-0715: 07ia64
Msmgdsrv.dll9.0.3186.06,045,55211-0710: 19??????? x86
Msmgdsrv.dll9.0.3186.013,168,49611-0715: 07ia64
Msolap90.dll9.0.3186.04,299,12011-0710: 19??????? x86
Msolap90.dll9.0.3186.07,908,72011-0715: 07ia64
Replrec.dll2005.90.3186.0785,26411-0710: 19??????? x86
Replrec.dll2005.90.3186.02,147,69611-0715: 07ia64
Sqlwb.exe2005.90.3186.0824,17611-0710: 20??????? x86
Txmergejoin.dll2005.90.3186.0141,16811-0710: 20??????? x86

??????? ???????

?????? ????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ???????:
 1. ?? "???? ??????"? ????????? ?? ????? ???????.
 2. ??????? ?? ????? ???????? ???? ???????? ?? ????? ???????.
 3. ??????? ???? ????????? ?????? SQL Server 2005? ???? ??????????? ????????????? ????????.
 4. ????? ????? ???? ????????? ??????? ?????????.

?????

?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ????? ????? ????? ???? ? SQL Server 2005 ?? ???????? ????? ??????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
941232??? ??? ????? ????? ???? ? SQL Server 2005 ?? ???????? ????? ????????
????? ?? ????????? ??? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? service Pack 2 ?????? ? SQL Server? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
937137???? SQL Server 2005 ???? ?? ??????? ??? ????? ???? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005
?????? ??? ???? ?? ????????? ??? "????? ????? ??????" ? SQL Server? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
935897????? "????? ????? ??????" ?? ???? SQL Server ?????? ????????? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ????
?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????? service Pack 2 ?????? SQL Server 2005? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
913089????? ?????? ??? ???? ???? ???? ? SQL Server 2005
?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ??????? ??????? ?????????? ?? SQL Server 2005 Service Pack 2? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId = 71711
?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ???? ??????? ???????? SQL Server? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
822499???? ????? ????? ???? ??????? ????? Microsoft SQL Server
?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
824684??? ????????? ???????? ????????? ?? ??? ??????? ????? Microsoft

???????

???? ???????: 939537 - ????? ??? ??????: 20/???? ?????/1432 - ??????: 1.0
????? ???
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
????? ??????: 
kbautohotfix kbfix kbpubtypekc kbqfe kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbmt KB939537 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????939537

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com